• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesFrankfort (version #10)

  Family page
  JOSEPH SIMON FRANKFORT, birth 6 Feb 1806 DEVENTER, Bij Corwin:-23 Feb 1806, died 14 Mar 1891 ALMELO, buried 16 Mar 1891 DEVENTER-RIJ 14/NR.15, Begraven in Deventer,overleden in Almelo(zie hieronder).
  -
  In de vergadering van de Kerkeraad komt ter sprake:-
  1.-Henrij van Raalte->naar Almelo;wenst geen lid meer te blijven.
  2.-Van zijn schoonvader Joseph Simon Frankfort, die ook naar Almelo
  vertrekt, doch honorair lid wil blijven.

  Vandaar dat deze vrm. overleden is in Almelo, hoewel in Deventer begra-
  ven.
  Dit houdt zonder twijfel verband met het feit, dat hij zich al een "achuzath
  Kever "- acÛaÁÔu Ôa "-aanschafte in Deventer, na het overlijden van Rosetta
  de Reeder.

  Op 12 Juli 1878 vertoefde hij in ieder geval te Amsterdam
  [BRON:-copieerboek DJG-247], waarheen een aanmaning werd gestuurd
  inzake achterstallige contributie met het dreigement over het "aangekochte graf" te beschikken naar goedvinden.
  , occupation: BAKKER, son of SIMON JOSEPH FRANKFORT and SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER
  RESIDENCES:-ZWOLLE-DEVENTER-ALMELO(laatste jaar).

  Married 21 Oct 1825 ROTTERDAM VRM. to:
  ROZETTA DE REEDER, alias: ROSETTE DE REEDER, birth 20 Jan 1807 ROTTERDAM, died 14 Nov 1873 DEVENTER, buried 16 Nov 1873 DEVENTER-RIJ 14/NR. 14, Vertaling van de grafsteen:-
  HIER RUST/ ROZETTE FRANKFORT/ DE REEDER/

  AAN DE VOORAVOND VAN DE HEILIGE SABBAT WEEKAFDELING"
  CHAJJEI SARA" ("Sara's leven", Gen.23:1-25:18")
  24 MARCHESJWAN 634/ omsingelde mij de ellende en nam van
  mij weg/mijn moeder, mijn onderwijzeres, mijn bescheiden
  en gracieuse geliefde,/EEN FLINKE VROUW, MEVROUW REICHLE,/
  dochter van de geachte heer Zelig de Reeder-zijn
  nagedachtenis zij tot zegen-./
  Daarover klaag ik en weeklaag ik/ met bitterheid van
  ziel uit de diepten van het hart./De Heer in zijn
  barmhartigheid en in de veelheid van zijn gunsten/ moge
  zich van haar herinneren haar onschuldigheden en haar
  rechtvaardigheden/ die zij deed,/ om haar te leiden en te
  doen zitten onder de boom van het leven/ bij de zielen van
  even/ bij de zielen van de rechtvaardige mannen en rechtvaardige vrouwen om te
  genieten van de glans van zijn Aanwezigheid.Amen./

  13 november 1873
  , daughter of SALOMON MOZES DE REEDER and JOHANNA LEVIE LORJE
  Woonde in Zwolle & Deventer.
  1) HENRIETTE FRANKFORT, birth 18 Aug 1836 ZWOLLE, died 29 Apr 1885 UTRECHT
  Married 14 Feb 1878 DEVENTER to:
  ALEXANDER KOCH, birth 17 Jan 1842 UTRECHT, died 03 Apr 1885 UTRECHT, son of MOZES KOCH and KEETJE WOLF
  2) LOUISE FRANKFORT, birth 13 Jun 1838 ZWOLLE, died 2 Mar 1915 DEVENTER, buried 3 Mar 1915 DEVENTER-RIJ 6/NR. 216
  Married 27 Dec 1876 DEVENTER to:
  ELIEZER ROOZENDAAL, alias: LEYSEN-LEIJZER ROOZENDAAL of ROOSENDAAL, birth 11 Jan 1853 EIBERGEN, died 11 Apr 1929 AMSTERDAM, buried 14 Apr 1929 DEVENTER, occupation: ONDERWIJZER, NIW Nr.36-Jaargang #34-24 Februari 1899:-
  Advertentie:-
  OPVOEDING ONDERWIJS
  Gelegenheid tot plaatsing van nog eenige
  KOSTLEERLINGEN
  Bij L.ROOZENDAAL
  Hoofdonderwijzer, Leraar a/d B.A.School
  en Rijks-Normaalschool te DEVENTER
  P.S.-Bijzondere gelegenheid tot aanleren
  van Handelscorrespondentie, ook in de
  vreemde talen, Handelsrekenen en Boekhouden.

  , son of SALOMON ROOZENDAL and JOHANNA VAN GELDER
  Broer van Simon Roozendaal in Mogendorff bestand-MY 2975
  Had in 1913 samen met H. (Heiman) Gosschalk de leiding over de Collectantenvereniging voor het regelen van de collectes. (van Baalen- p. 76)
  3) FREDERIKA FRANKFORT, birth 8 Mar 1840 ZWOLLE, died 19 Nov 1911 DEVENTER(in het St.Josefgesticht), buried 21 Nov 1911 DEVENTER-RIJ 5/NR.197
  ONGEHUWD
  4) SALOMON FRANKFORT, birth 21 Jan 1842 ZWOLLE, died 05 Jan 1914 AMSTERDAM, buried 07 Jan 1914 MUIDERBERG, Graf D-S-18, occupation: BANKETBAKKER
  Married 02 Sep 1873 EDAM to:
  ELISABETH MULLER, birth 22 Apr 1848 EDAM, died 13 Feb 1920 AMSTERDAM, buried MUIDERBERG, Graf D-S-19, daughter of LEVIE SALOMON MULLER and SARA MARCHAND
  5) WILHELMINA FRANKFORT, birth 26 Jun 1844 DEVENTER, died 21 Jul 1844 DEVENTER
  6) CECILIA FRANKFORT, alias: CECILIA FRANKFORT, birth 31 Oct 1846 DEVENTER, died 24 Apr 1931 APELDOORN
  Married 26 Sep 1875 DEVENTER to:
  HENRIJ VAN RAALTE, alias: HENRI VAN RAALTE, birth 01 Jul 1846 DEVENTER, died 26 Feb 1910 ARNHEM, occupation: RIJKSAMBTENAAR, Hoofd Commies bij de Rijksbelastingen,o.a.. te Zwolle, Almelo, son of JOZEF(JOSEPH) JACOB VAN RAALTE and FROUKE-VROUWKE DE HARTOGH
  Main index A-Z