• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesFrankfort (version #10)

  Family page
  MOZES ABRAHAM COZIJN, alias: MOZES COUZIJN, birth 21 Oct 1849 AMSTERDAM, Geboortejaar berekend vlg. leeftijd bij huwelijk (39 jr.), died 31 Aug 1912 WAGENINGEN, buried WAGENINGEN, Veerstraat, occupation: GODSDIENSTLERAAR, Voorganger,ritueel slachter

  M.A.Cozijn moet sinds 1870 godsdienstleraar en religieus
  functionaris (chazzan ? rabbijn ?) te Wageningen zijn
  geweest, aangezien op Shabbath 24 Dec 1910 en Zondag
  25 Dec 1910 aldaar een Feestviering was ter gelegenheid
  van zijn 40-jarig Ambts-Jubileum, waarbij hij de titel
  droeg van Eerwaarde Heer.
  Op Zondag waren hierbij aanwezig Opperrabbijn Wagenaar van
  Gelderland met echtgenote, predikanten van andere gezinten
  en de burgemeester., son of ABRAHAM SALOMON COZIJN and ANNAATJE BAREND
  M.A.Cozijn moet sinds 1870 godsdienstleraar en religieus
  functionaris (chazzan ? rabbijn ?) te Wageningen zijn
  geweest, aangezien op Shabbath 24 Dec 1910 en Zondag
  25 Dec 1910 aldaar een Feestviering was ter gelegenheid
  van zijn 40-jarig Ambts-Jubileum, waarbij hij de titel
  droeg van Eerwaarde Heer.
  Op Zondag waren hierbij aanwezig Opperrabbijn Wagenaar van
  Gelderland met echtgenote, predikanten van andere gezinten
  en de burgemeester.

  Married 21 Apr 1876 WAGENINGEN to:
  AALTJE VAN EMBDEN, birth 01 Jun 1849 WAGENINGEN, died 02 Oct 1886 WAGENINGEN, daughter of MEIJER VAN EMBDEN and VROUWTJE SAMUEL HIRSCH
  1) DEBORA COZIJN, birth 23 Jan 1886 WAGENINGEN, Teruggerekend vlg. leeftijd bij huwelijk (34 jr.), died 11 Jun 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM, occupation: NAAISTER, lives: , Bij huwelijk
  Was stiefdochter van Rosaline(Tante Line) Frankfort, de
  zuster van de vader(Jacob Frankort) van echtgenoot Maurits
  Hartog Frankfort.
  Deze tante Lien trouwde een weduwnaar met(verm.) 8 kinderen,
  waarvan Debora C. er een was.
  [Bron:-Shifrah Tachauer-Vredenburg]

  Afgaande op de dankbetuigingsadvertentie betr. het
  overlijden van M.I.COZIJN in NIW van 25-08-1933, herspelde
  ik de naam COZIJN i.p.v. de door Sifrah Tachauer-Vredenburg
  opgegeven spelling COUSEIN.
  Concluderende uit deze bron, lijkt het aantal door Sifrah
  genoemde stiefkinderen (8) juist.
  M.I.COZIJN was dus een broer van Debora.

  Zie ook tekst bij Mozes Abraham COZIJN-355.
  to:
  MAURITS HARTOG FRANKFORT, birth 24 Oct 1887 ARNHEM, died 11 Jun 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM, lives: , Bij huwelijk, son of JACOB MOZES FRANKFORT and ROOSJE-ROSETTE SPIER

  Family page
  MOZES ABRAHAM COZIJN, alias: MOZES COUZIJN
  Married 26 Jun 1889 ARNHEM to:
  ROSALINE FRANKFORT, alias: RACHELE FRANKFORT(hebr.)-LIENE FRANKFORT, birth 08 Nov 1853 ARNHEM, died 15 Aug 1935 ARNHEM, Hebr. ovl. datum:-16 menachem-aw 5695.
  Ovl. om 03.00.
  , buried 18 Aug 1935 ARNHEM, daughter of MOZES JOEL FRANKFORT and EVA VAN GELDEREN
  Trouwde weduwnaar met (verm.) 8 kinderen.Een van deze kinderen-een
  stiefdochter dus van Rosaline F.-trouwde met Mauritrs Hartog Frankfort, een
  zoon van haar broer Jacob.
  Deze stiefdochter was genaamd Debora Cousijn.
  (Juiste spelling:-Debora COZIJN)-zie aldaar.
  [Bron:-Shifra Tachauer-Vredenburg]
  Main index A-Z