• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesFrankfort (version #10)

  Family page
  JOSEPH FRANKFORT, alias: JOSEPH JUDA FRANKFORT, birth 1739 TICKTIN(PL), died 1799 OLDENZAAL, OVL. VRM. VOOR AUG.1799, occupation: LOMBARDHOUDER
  Zijn zonen Simon ben Joseph en Michel ben Joseph tekenen met
  "ben......zichron TSADIK levrachah"-ÁeÛai oõaÔe iÔaea-hetgeen duidt
  op de rabbinale status van JOSEPH.
  [Bron:-Notulenboek Joodse Gemeente Deventer 1812 of 1813.

  Volkstelling Oldenzaal stad-22e Rot-toont:
  Joseph Frankfort-Lommert-7 personen.
  In mijn gegevens met aftrek van na 1795 geboren kinderen kom ik(met
  echtgenote) tot zes.
  De naam FRANKFORT bestond in Oldenzaal dus al voor de naamsaan-
  neming.
  "Volgens gegevens in de Bibliotheca Rosenthaliana kreeg Joseph Frank-
  furt in 1778 "de bank van Leninghe of lombert" van de magistraat van
  Oldenzaal op bepaalde voorwaarden.De Magistraat vereert hem met het
  volledige burgerrecht "om daarvan zodanig te jouisseren als alle anderen"
  (die hetzelve met geld gekocht en verkregen hebben), en "sal deselve daar
  en boven ook vrij en exemp zijn van Tocht en Wagte, mitsgaders van mili-
  taire inquartieringe ter tijd toe, dat hij de bank van leninghe heeft en langer niet".
  Frankfurt stierf in 1798 te Oldenzaal, terwijl Herz Samson reeds in 1792
  Bank van Leninghouder werd.Zijn zoon Samson Hertz volgde hem in 1808
  op.
  Dit jaartal van overname klopt niet wat Corwin schrijft,nl. dat Harz Samson(Cohen)
  de Bank van Leening op 01 Jul 1797 overnam.

  .......[J.W.F. van Harten].....weet nog te melden, dat Joseph Frankfort een
  jaarlijkse pachtsom van 42 gulden moest betalen, alsmede een uitkering
  aan de tijdelijke Provisor van 30 gulden.In 1783 werd deze pacht voor zes
  jaar vernieuwd.
  [BRON:-MR. G.J.J.W. WEUSTINK-Bijdrage tot de geschiedenis der Joden
  van Twente en het aangrenzende Duitsland]
  1778-1795

  Joseph Frankfurter,Jood.
  Hoewel op 7 mei 1777 de openbare verpachting der Bank van Lening
  heeft plaats gevonden, is geen enkel bod uitgebracht.Frankfurter meldt
  zich bij de Magistraat; hij is genegen de Bank van Lening te pachten.
  Pacht: 62 cgls.p/jr.voor de Stad benevens 30 cgls.p/jr. voor de
  armen.
  Looptijd: 6 jaar.
  Ingaand: 1 jun.1778
  Interest: als in het octroy der Staten vermeld.
  Spec.cond.:hij moet 700 cgls. borg stellen; het hoogste door hem te
  schieten bedrag is 125 cgls.;voor hogere bedragen moet
  hij toestemming van de Magistraat hebben.Voor het bank-
  briefje mag hij 2 duiten (=1 oort, een kwart stuiv.) in rekening
  brengen.
  In 1783 krijgt hij continuatie voor zes jaar.
  Op 21 oct.1794 bericht hij de Magistraat, dat hij de borgsom ad 700
  cgls.voor andere doeleinden nodig heeft en mitsdien de pacht tegen 1 jun.
  1795 opzegt.

  [1797-1814
  Sampson Hartz,Jood.
  Hij pacht de Bank van Lening op de vorige condities]
  to:
  HENDRINA HARTOG ABRAHAMS, alias: HENDRINA HARTOG, HENRIETTE HARTOG, birth 1760 RIJSSEN, died 10 Dec 1840 DEVENTER, daughter of HARTOG ABRAHAMS and SEBILLA SALOMONS VAN RAALTE
  1) MICHIEL JOSEPH FRANKFORT, alias: MECHIEL JOSEPH FRANKFORT, birth 01 Oct 1781 OLDENZAAL, died 31 Dec 1853 ZWOLLE, occupation: LOGEMENTHOUDER
  BRITH MILA OP DINSDAG 9/10/1781-GENOEMD JECHIEL/MICHIEL
  Bron:-Besnijdenisregister van Moses Isaac van Coevorden,Groningen-1779-1810]
  LID VAN DE DEVENTER JOODSE GEMEENTE IN 1820/21
  [BRON:-Notulenboek DJG 1820]

  Married 9 Apr 1812 DEVENTER to:
  RACHEL DE LEEUW, alias: RACHELTJEN HARTOG, RACHELTJE HARTOG(DE LEEUW ?), birth 1789 'S GRAVELAND, De overlijdensakte geeft Utrecht als plaats van geboorte, dit is vermoedelijk onjuist., died 10 Jan 1859 ZWOLLE, Namiddag 3 uur, daughter of BENJAMIN HARTOG LEVIE DE LEEUW and EVA JACOBS GRIJSBERGEN
  2) SIMON JOSEPH FRANKFORT, birth 1785 OLDENZAAL, died 27 Sep 1843 DEVENTER
  Kwam naar Deventer in 1804..
  In 1816 en daarna tekent hij als "penningmeester" van de Gemeente.
  Tot 25 Nov. 1823.
  [Bron:-Notulenboek Joodse Gemeente van deze jaren]
  to:
  SARA MOZES (SAARTJE VAN GELDER) VAN GELDER, alias: MARIA VAN GELDER, birth 1780 DELDEN, Bij Corwin:-1777.
  Kan beschouwd worden als foutief, aangezien zij
  bij haar overlijden in 1845 de leeftijd van 65 jr. had
  bereikt.
  , died 20 Feb 1845 DEVENTER, daughter of MOZES VAN GELDER and RACHEL VAN GELDER
  3) JOEL JOSEPH FRANKFORT, birth 1788 OLDENZAAL, Het geboortejaar 1788 is berekend volgens zijn
  bij overlijden aangegeven leeftijd, nl. 77 jaar.
  Dit zowel volgens de klappers van het Rijks Archief
  Gelderland als het artikel met hespeed in het NIW.
  [Zie bronnen bij "overleden"]

  Vlg. 3 geboorteaktes van kinderen,zoals in de bron
  is weergegeven, is zijn geboortejaar 1783.
  Dit jaar komt overeen met zijn leeftijd opgegeven bij huwelijk (29 jaar in 1812).
  , died 09 Jan 1866 ARNHEM, Uit NIW-Nr.25 van 11-01-1866-Binnenlandse berichten-Arnhem:-
  "Gisteren trof onze gemeente een gevoelige slag door het
  overlijden van den heer rabbijn Joel Frankfort, in den
  ouderdom van circa 77 jaren.
  Was de droefheid bij het vernemen van deze mare in deze
  gemeente algemeen, nog meer was deze zigtbaar bij de
  begrafenis, welke heden plaats vond.
  Onafzienbaar was de rij van rijtuigen, welke achter de
  lijkkoets bij het sterfhuis geschaard stonden........,
  Ook onze geachte opperrabbijn, de heer Lehmans van Nijmegen
  bevond zich aan het sterfhuis.......
  De opperrabbijn herdacht bij het lijk van zijn vriend......
  (Verdere maspiediem:-zijn zoon H.Frankfort, zijn leerling,
  L.P.Prins, A.S.Cohen, voorzitter van het kerkbestuur,.e.a.),

  Het is op te maken uit een tweede mededeling dd. 15.1.1866
  dat er op Zondag 21.01.1866 door opperrabbijn Lehmans en
  Dhr. Waterman een hespeed gehouden moet zijn in het lokaal
  van de Gemiloet Chassadim van de gemeente."
  , buried 11 Jan 1866 ARNHEM, Op steen staat:-Leweet Frankfort-(hetgeen moet betekenen
  "uit Huize Frankfort"õN.
  , occupation: GODSDIENSTONDERWIJZER, Godsdienstonderwijzer en voorlezer van de Joodse Gemeente te Deventer
  Naar Arnhem op 2 Sept 1843(Jaar niet duidelijk).
  Godsdienstonderwijzer en voorlezer bij de Deventer Joodse Gemeente.
  Zonen werden tegelijk met zijn vertrek naar Arnhem uit het Bevolkingsregister
  van Deventer uitgeschreven maar de dochters niet !
  Uit NIW-Nr.25 van 11-01-1866-Binnenlandse berichten-Arnhem:-
  "Gisteren trof onze gemeente een gevoelige slag door het
  overlijden van den heer rabbijn Joel Frankfort, in den
  ouderdom van circa 77 jaren.
  Was de droefheid bij het vernemen van deze mare in deze
  gemeente algemeen, nog meer was deze zigtbaar bij de
  begrafenis, welke heden plaats vond.
  Onafzienbaar was de rij van rijtuigen, welke achter de
  lijkkoets bij het sterfhuis geschaard stonden........,
  Ook onze geachte opperrabbijn, de heer Lehmans van Nijmegen
  bevond zich aan het sterfhuis.......
  De opperrabbijn herdacht bij het lijk van zijn vriend......
  (Verdere maspiediem:-zijn zoon H.Frankfort, zijn leerling,
  L.P.Prins, A.S.Cohen, voorzitter van het kerkbestuur,.e.a.),


  Het is op te maken uit een tweede mededeling dd. 15.1.1866
  dat er op Zondag 21.01.1866 door opperrabbijn Lehmans en
  Dhr. Waterman een hespeed gehouden moet zijn in het lokaal
  van de Gemiloet Chassadim van de gemeente."

  Married 10 Dec 1812 DEVENTER to:
  SAARTJE(SARA) MOZES VAN GELDEREN, alias: SAARTJEN VAN GELDEREN, SAARTJE MOSES, SAARTJE VAN GELDER, birth 1791 DELDEN, died 07 Nov 1857 ARNHEM, daughter of MOZES MEIJER VAN GELDER and RACHEL SALOMON
  Op overlijdensacte:-VAN GELDER.(Bij uitzondering)
  Dochter van Mozes Meijer van Gelder (ong.1745) & Rachel Salomon (ong.1740).
  Zie hierover ook Meijer Mozes van Gelder in het Mogendorff bestand.
  Sara Mozes van Gelder was een zuster van deze Meijer Mozes van Gelder,
  getrouwd met Juda Jacobs
  4) KAATJE JOSEPH FRANKFORT, birth 14 Jan 1792 OLDENZAAL, Geen geboorteakte-Geboorte bij huwelijkse bijlagen op grond van verklaringen
  door getuigen uit Oldenzaal(Cohen,Kan e.a.)
  Ook bij de Joodse Gemeente werd geen administratie gehouden van geboren
  kinderen(volgens deze getuigen).
  Het vaststellen van de geboortedatum is daarom vooralsnog niet duidelijk.
  , died 28 Oct 1864 AMSTERDAM
  Married 11 Apr 1822 DEVENTER to:
  ABRAHAM SALOMON VREDENBURG, birth 01 Feb 1794 LOCHEM, Geboortedatum vastgesteld bij huw.bijlagen vlg.gelegaliseerde verklaring van
  de Israelitische Gemeente te Lochem.
  , died 04 Jan 1864 AMSTERDAM, son of SALOMON ABRAHAM VREDENBURG and HANNA-JOHANNA LEVY(VAN COEVORDEN)
  Lid van de Deventer Joodse Gemeente vanaf 7 April 1825.Kwam vanuit Almelo.
  [Bron:-Notulenboek van de DJG 1825]
  Was op 19 jarige leeftijd(1813-1814) chazan, voorlezer en shofarblazer in
  de kleine sjoel van Lochem.Dit tesamen met Mozes Jacob Fortuin, van
  dezelfde leeftijd.
  Verwantschap met de Mogendorff stamboom:-

  Zijn zuster Esther Vredenburg was getrouwd (verm. niet officieel) met Elingezer (Israel Machiel Mogendorff).

  Elingezer was de grootvader van Roosjen Mogendorff die getrouwd was met Mozes Salomon Noach.

  Dit vormt dus ook een connectie met de Noach stamboom.
  5) BENJAMIN JOSEPH FRANKFORT, birth 12 Aug 1797 OLDENZAAL, died 16 Sep 1870 ZUTPHEN, occupation: SIGARENMAKER
  Was in Deventer al in Augustus-September 1820, want werd toen benoemd tot
  collectant voor de Gemeente.
  [BRON:-Notulenboek Deventer Joodse Gemeente-1820]

  Married 26 May 1826 LOCHEM to:
  HENRIETTE SALOMON VREDENBURG, birth 08 Jul 1800 LOCHEM, died 16 Jun 1873 ZUTPHEN, daughter of SALOMON ABRAHAM VREDENBURG and HANNA-JOHANNA LEVY(VAN COEVORDEN)
  6) JOSEPH JOSEPH FRANKFORT, birth 11 Aug 1799 OLDENZAAL, died 4 Jan 1840 DEVENTER, occupation: ONDERWIJZER
  Married 7 Apr 1828 DEVENTER to:
  MATJE BENJAMIN DE LEEUW(ook HARTOG), birth 2 Aug 1799 'S GRAVELAND, Was 78 bij overlijden, died 30 Jan 1878 DEVENTER, buried 01 Feb 1878 DEVENTER-RIJ 15/NR. 29, daughter of BENJAMIN HARTOG LEVIE DE LEEUW and EVA JACOBS GRIJSBERGEN
  Main index A-Z