• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesDeventer v. 1.2

  Family page
  Ernest Baum, birth 8 Jul 1898 Gustorf, Duitsland, died 28 Feb 1945 Midden-Europa, occupation: Winkelier, Volgens JM: waard
  Actie'39 Nihil
  Actie juli '40 12,-
  Actie '41 vlgs. richtlijnen 12,-
  Bijdragen '42 - '43 12,-

  I.v.m. de wet van 22 april 1937 over het uitoefenen van een bedrijf door vreemdelingen vraagt Ernst Baum een vergunning aan. Op 14 juli 1938 doet Meijerson verslag van zijn onderzoek. Baums vrouw Edith Hartog (moet zijn: Hertog), heeft oorspronke lijk de Nederlandse nationaliteit. Het echtpaar vestigde zich in Deventer op 4 april 1937. Ze kwamen toen uit Amsterdam. Daar hadden ze zich op 8 februari van dat jaar, komend vanuit Duitsland, gevestigd. Baum zei dat hij aanvankelijk in Hildeshei m bij Hannover woonde. Hij werkte echter als inkoper bij de firma Lobenstein in Freudenthal en die firma werd als Joodse firma op last van de nazi's gesloten. Baum was dus werkloos. Hij had geen zicht meer op een baan en dus moest hij Duitsland ve rlaten. Hij ging in Amsterdam wonen bij zijn schoonvader Hartog. Door bemiddeling van [Albert] Hartog, [winkelier in herenkleding], kon hij het winkelpand Nieuwstraat 89 in Deventer huren. Daar verkoopt hij herenpantalons onder de naam 'Broekenspe cialist'. Hij vervaardigt ze zelf niet. Volgens Meijer is over Baum niets nadeligs bekend. Hij voegt aan zijn verslag nog wel toe dat Baum al vÔoÔor 1 maart 1938 in Nederland woonde en daardoor is de circulaire van 7 mei 1938 niet op hem van toepa ssing. (SAD, Politiearchief, boeknr. 619, doos 337: 14-7-1938)

  Op 12 mei 1942 om 11.20 uur moet Ernst Baum zich melden, aldus een briefje van de Joodse Raad, afdeling emigratie: dit hield waarschijnlijk in dat hij formulieren moest komen invullen (in verband met een aanvraag tot emigratie) Lijnbaansgracht 26 6 in Asterdam en vervolgens bij de Zentralstelle. Opvallend is dat hij op de lijst vermeld wordt al een gezin van twee personen, terwijl zijn gezin uit drie personen bestond. Gerd is in elk geval tegelijk met zijn moeder in Auschwitz omgekomen . Zij moeten op een bepaald moment van hun vader en echtgenoot zijn gescheiden.

  Waarschijnlijk had Ernst Baum zich op 21 augustus 1942 moeten melden voor een werkkamp, maar hij was niet verschenen en op 25 augustus verzocht het Gewestelijk Arbeidsbureau de Deventer politie hem te arresteren. Hij werd om 22.00 uur opgebrach t (SAD, Politiearchief dagrapporten, boek 87, doos 40: 25-8-1942) en in het Huis van Bewaring kwam zijn familie hem de volgende dag eten brengen. Hij mocht die dag weer naar huis. (SAD, Politiearchief dagrapporten, boek 87, doos 40: 26-8-1942) Uit erlijk half september is hij naar kamp Hummelo gegaan (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502), en dat betekende dat hij 2 oktober naar Westerbork is overgebracht. In december 1942 blijkt Ernst Baum (met zijn gezin?) al naar Westerbork te zijn vert rokken (Bijdragelijst Joodse Raad: NIOD).

  Hans Weber (24 Okt 1924), Palestinapionier uit Gelsenkirchen, woonde ook bij Ernst Baum, op Sluisstraat 15.
  to:
  Edith Hertog, birth 20 Feb 1911 Gelsenkirchen, Duitsland, died 7 Jul 1944 Auschwitz, Polen, daughter of Albert Hertog and Hedwig Salomon
  1) Gerd Baum, birth 24 Dec 1933 Hildesheim, Duitsland, died 7 Jul 1944 Auschwitz, Polen
  Gerd Baum staat vermeld op een lijst (1941/42) met leerlingen van de Joodse School in Deventer.
  Main index A-Z