• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesDeventer v. 1.2

  Family page
  Abraham Aron to:
  Josephine Heijdt
  1) Ernst Aron, birth 25 Feb 1889 Keulen, Duitsland, died 18 Oct 1944 Auschwitz, Polen, occupation: Schoenmaker, Handelaar in tabakspijpen en bijouterieen, Zonder beroep (gids 1938)
  Raamstraat 19 (21-1-1938 vanuit Amsterdam)
  Dr. P. van Deldenstraat 41 (12-11-1938 vanuit Raamstr.)
  J.F. Gronoviusstraat 50 (30-11-1938 vanuit Van Deld.)
  Swaefkensstraat 11 (1942)

  Huisgenoot: Siegmund Hein


  Ernst Aron was een zoon van Abraham Aron en Josephine Heijdt.

  Op de gezinslijst van 1942 komst hij als eenling voor.

  Ernst Aron was als vluchteling op 22 juli 1933 van Duitsland naar Amsterdam gekomen;. op 25 november 1935 ging hij naar Oss, daarna weer naar Keulen. Wanneer onbekend. Op 13 december 1937 weer naar Amsterdam; zijn laatste adres in Amsterdam was Mi nderstraat 25 bis; 3 januari 1938 naar Deventer. (zie politiearchief Deventer) In Nederland reisde hij de weekmarkten af met zijn handel in tabakspijpen en bijouterieen.

  Rapport 1938 uit het politiearchief te Deventer van agent Meijer (25 oktober) Hij meldde zich op 3 januari op het bureau en zond voor 26 mei zijn paspoort voor verlenging naar het Duitse consulaat-generaal te Amsterdam. Toen het te lang duurde, gi ng hij ernaar toe. Hij kreeg daar te horen dat hij geen pas meer kreeg omdat hij een Jood was. Voor 1933 woonde hij in Keulen en was daar lid van de Sociaal-Democratische Partij.

  Hij kreeg van het joodse armbestuur een wekelijkse steun van 6,- ; op 30 aug. '40 werd dat 6,50; op 3 juli '41 7,- en vanaf 11 juli van dat jaar 7,25. Daarnaast kreeg hij vrij regelmatig toeslagen, zoals 2,50 voor een rijwielplaatje, 10,- vo or een kostuum, 3,- voor kolen in de winter, 2,25 voor een schoenreparatie, 1,50 voor een persoonsbewijs en pasfoto's etc. (NIG nr. 54) Het is dus niet verwonderlijk dat hij geen bijdrage hoefde te betalen voor de Joodse Raad en wel in aanmerkin g kwam voor een grijze kaart. (NIOD)

  Ernst Aron was geen lid van de Joodse Gemeente in Deventer (NIG nr. 26).

  Op Raamstraat 19 woonde Ernst Aron in 1938 samen met Siegmund Hein, die eveneens geen beroep had en dus eveneens een vluchteling kan zijn geweest.

  Op 27 maart 1942 moet hij zich om 11.10 uur melden bij de afdeling emigratie van de Joodse Raad. In die tijd werden werkloze Joden opgeroepen om zich te melden voor de vervulling van hun arbeidsplicht in een Joods werkkamp. In werkelijkheid ware n deze werkkampen een voorbereiding voor de transportatie naar kamp Westerbork.

  Op 18 juli zien wij dat Ernst Aron toch weer is opgenomen op de lijst van ondersteunden.

  Rapport mevr. Goldschmidt (maatschappelijk werkster Joodse Raad, afdeling Deventer) van 20-3-1942: tot 15 jan. 1942 ontving hij â 7,35 per week; op 20 maart 1942 eindigde zijn uitkering, omdat hij zichzelf kon redden NIG nr. 66)

  Reden 'Sperre': 'Christlich angehorig'. Op 15 januari 1943 'op transport gesteld naar Westerbork'. (Pol.arch. 843)

  Bericht vanuit Westerbork d.d. 26-2-1944 dat hij daar nog is. (NIG nr. 106)
  Main index A-Z