• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesDeventer v. 1.2

  Family page
  Otto Edwald Rosenthal, birth 24 Aug 1903 Ibbenbueren, Duitsland, died 10 Feb 1945 Buchenwald, Duitsland, occupation: Eigenaar banketbakkerij/lunchroom, son of Moses Rosenthal and Auguste Jacobs to:
  Hildegard Block, birth 18 Mar 1909 Westercappeln, Duitsland, died 19 Oct 1942 Auschwitz, Polen, daughter of Feodor Block and Bernhardine David
  Huisgenoten waren behalve zijn zoon Dan en zijn vrouw Hildegard Block nog zijn zus Bertha Rosenthal en haar dochter Liselotte Berliner, zijn broer Wilhelm, zijn schoonouders Feodor Block en Bernhardine David(1940 - 1942 of korter).

  Rheine&source=bl&ots=igbuIFBHtt&sig=7iXsgC7qKG3QOpBYhOAAHMNVia0&hl=en&sa=X&ei=NU_tUJvwCu_L0AWQ-YGABw&ved=0CDQQ6AEwAQv=onepage&q=Hermann Berliner%2C Rheine&f=false: deel van een boek over voormalige Joodse inwoners uit Rheine in Duitsland.

  http://www.heiligkreuz.info/gemeinde/_upload/215.pdf: artikel van Ernst Rosenthal, zijn neef.

  Otto Edwald emigreerde op 3-4-1933 met zijn neef Heinrich (typograaf; 1916-1942; zie jm.nl) en zijn ouders naar Nederland. Daarna ging Otto Ewald met Heinrich naar Chili, maar ze kwamen in 1937 terug uit heimwee. Heinrich trouwde op 21-5-1942 me t Denise Citroen en woonde in Amsterdam.

  Otto Ewald en zijn broer Wilhelm waren samen eigenaar van een lunchroom / banketbakkerij in de Lange Bisschopstraat. Wilhelm woonde eerder in Deventer dan zijn broer. (Zie SAD 759, Politie Deventer inv. nr. 869)

  Ewald Rosenthal, wonend aan de Lange B., schrijft op 19 mei 1938 aan de Inspecteur van de Koninklijke Marechaussee afdeling vreemdelingen en grensbewaking omdat hij een verblijfsvergunning wil voor zijn a.s. echtgenote Hildegard Block uit Westkap peln In Duitsland. Er is een nieuwe vreemdelingenwet aangenomen en hij wil niet dat zij daar het slachtoffer van zal worden. Hij is zelf ook Duitser en sinds 1933 in Nederland gevestigd. Op 1 juni 1938 schrijft de Commissaris van Politie aan de In specteur van de Koninklijke Marechaussee dat Rosenthal (Isračeliet en geboren te Ibbenburen in Duitsland in 1903) op 22 april 1938 in Deventer werd ingeschreven. Hij woont bij zijn broer Wilhelm, die in de Lange Bisschopstraat nummer 36 een lunchr oom heeft. Volgens een acte nemen beide broers gelijkelijk deel in de lunchroom, 'Massmanns lunchroom' geheten. De zaak is namelijk overgenomen van de gebroeders Massmann en hij staat goed bekend. Ewald maakte, zoals in het stuk staat te lezen, ve el omzwervingen, o.a. naar Brazilie. Hij zegt niet om politieke redenen Duitsland te hebben verlaten. Op 6 mei 1938 is hij in ondertrouw gegaan. Hij is Israeliet, technisch assistent, hij zegt lager onderwijs, gymnasium en universiteit te hebben . Hij bezit â 2500. 13 september 1938: De PG in Arnhem blijft wantrouwend. Waar heeft hij die â 2500 vandaan? De Commissaris van Politie antwoordt op 14-10-38 dat hij â 700 had toen hij uit Brazilie kwam. Dat was voor zijn levensonderhoud. Van ee n erfenis uit Duitsland had hij nog DM 15000 tegoed. Dat kon hij niet uit Duitsland krijgen, maar een oom uit Amerika onderhoudt de familie in Duitsland. De familie bedenkt het plan om dat geld nu niet naar Duitsland, maar naar Rosenthal ove r te maken. Met kwitanties toont hij aan dat het klopt. Hij belegt een deel in de lunchroom en een deel deponeert hij bij een tante. Hij zegt dat goed van de lunchroom valt te leven. Hij is inmiddels met Hildegard Block getrouwd. Ze wonen bi j de lunchroom. De lunchroom en ook de echtgenote staan goed bekend. Hoewel er geen redenen zijn aan te wijzen dat hun werkzaamheden hier economisch gewenst zijn, is er ook geen reden ze hier niet toe te laten. De financičele balans van de lunchro om per 31 december 1937 is ook aanwezig. De Procureur-Generaal schrijft op 5 november 1938 dat de minister het verblijf voorlopig heeft toegestaan 'mits zij niet ten laste zullen komen van de openbare kas en geen verdere familieleden van vre emde nationaliteit zullen trachten zich in ons land te vestigen'. Houden ze zich daaraan niet dan moet ze terug naar Duitsland. (SAD, Politiearchief, boeknr. 619, doos 337)

  De in het Deventer vreemdelingenregister als 'Israeliet' aangemerkte vreemdelingen en de Palestinapioniers werden stuk voor stuk bij Joodse families gehuisvest. De families Zendijk, Rosenthal, De Leeuw, Gosschalk en Zilversmit verleende met regelm aat gastvrijheid aan familie.


  Eind augustus 1942 moesten Otto Ewald en Wilhelm naar het werkkamp Hummelo. (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502)

  In december 1942 zitten Wilhelm en E(wald) in Westerbork.

  Eind augustus 1942 moesten Otto Ewald en Wilhelm naar het werkkamp Hummelo. (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502)
  In december 1942 zitten Wilhelm en E(wald) in Westerbork.

  Documentatie:
  Foto van Heinrich Rosenthal met Denise Citroen op jm.nl.
  1) Dan Rosenthal, birth 29 Sep 1939 Deventer, died 19 Oct 1942 Auschwitz, Polen
  Community Joods Monument: http://www.communityjoodsmonument.nl/person/135941/nl
  Main index A-Z