• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesDeventer v. 1.2

  Family page
  Jonas Frank, birth 20 Dec 1873 Grossropperhausen, Duitsland, died 24 Oct 1935 Deventer, op grafsteen 24 Okt 5696, occupation: Zonder beroep, son of David Frank and Merle Wallach
  Documentatie: Grafsteen van Jonas Frank (no. 361) op de joodse begraafplaats te Deventer.

  Married 31 Jul 1901 Niederhann, Duitsland to:
  Rosalie Lautmann, alias: Rosa, birth 16 Jan 1873 Abterode, Duitsland, died 22 Oct 1942 Auschwitz, Polen, daughter of Joseph Lautmann and Amalie Westheim
  JM: Zij was de moeder van Meta en is in 1937 bij haar dochter en schoonzoon in huis komen wonen. Ook haar twee andere zonen zijn in Deventer komen wonen.
  Aantekening van Lex.

  Rosalie worden op 31 mei 1933 geregistreerd door de Deventer vreemdelingenpolitie; zij komen dan uit Bochum.

  Zij komt op de lijsten van de Joodse Gemeente in Deventer of van de Joodse Raad in Deventer niet voor.

  Rosalie Frank-Lautmann moest zich 11 mei 1942 om 12.10 uur melden [om naar een werkkamp of naar Westerbork afgevoerd te worden] (brief Joodse Raad, afdeling Emigratie, NIG nr. 66).
  1) Theodor Frank, alias: Theo, birth 28 Jul 1902 Grossropperhausen, Duitsland, occupation: Etaleur
  Zijn tweelingbroer David is met zijn gezin bij hem ingetrokken

  Gift '38
  Actie'39
  Actie juli '40 10,-
  Actie '41 vlgs. Richtlijnen 20,- (juli - feb. 42)
  Bijdragen '42 - '43 20,-

  Brief van de Inspecteur van de Koninklijke Marechaussee grensbewaking en vreemdelingendienst van 27 juni 1938. Hij schrijft aan Theo Frank dat het familielid dat hij in zijn firma zou willen laten opnemen, niet zal worden toegelaten. (SAD, Politie archief, boeknr. 619, doos 337) Op 9 juli 1938 schrijft het departement van economische zaken aan de CvP van Deventer een brief n.a.v. de wet van 22 april 1937 die gaat over het uitoefenen van een bedrijf door vreemdelingen. Het gaat over Theodo r Frank, kleermaker, geb. 28 juli 1902 en van Duitse nationaliteit. Er worden inlichtingen over hem gevraagd i.v.m. het verlenen van een vergunning. Op 15 juli 1938 komt Meijer met zijn rapport over Frank. Hij heeft zich op 16 augustus 1932 in Dev enter gevestigd. Hij komt uit Bochum in Duitsland en verdient de kost als etaleur.

  Bij de Joodse Raad wordt in december 42 aangetekend dat hij in Westerbork zit. Hij komt niet voor op de lijst van slachtoffers bij Van Baalen; hij is dus aan de dood ontsnapt of hij is niet met Deventer in verband gebracht. Misschien is hij nooi t in Westerbork aangekomen.

  Theo woonde in augustus (?) 1942 al niet meer op genoemd adres. Wel David met zijn gezin. (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502)

  Brief van Raymond Schutz, Het Nederlandse Rode Kruis, Afdeling Oorlogsnazorg, 22-04-2014:

  Er is inderdaad een dossier ten name van Theo Frank. Begin jaren zestig is er door de Rechtbank te Wolfhagen navraag gedaan naar Theo Frank. Het Informatiebureau heeft toen bij de Rijksinspectie der Bevolkingsregisters navraag gedaan. Wegens te ge brekkig gegevens (geen geboortedatum) kon deze instantie niets nagaan. Het bevolkingsregister van de gemeente Deventer kon evenmin iets over hem vinden. Het dossier bevat alleen stukken die aangeven dat er niets bekend is.

  Verder heeft deze Theo Frank na de oorlog geen verzoeken ingediend voor oorlogsschade-uitkeringen. Dat sluit natuurlijk niet uit dat hij toch de oorlog in onderduik heeft overleefd, maar aantoonbaar is dat niet.
  2) David Theo Frank, birth 28 Jul 1902 Grossropperhausen, Duitsland, died 28 Feb 1943 Auschwitz, Polen, occupation: Decorateur
  Eind augustus 1942 moest David Frank naar het werkkamp Hummelo. (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502)
  Place (family): Deventer, tweelingbroer Theo, BijBrinkgreverweg 62, Deventer to:
  Herta Amalie Hirsch, birth 28 Apr 1903 Bad Wildungen, Duitsland, died 22 Oct 1942 Auschwitz, Polen, occupation: Naaiatelier Maison Hefra (japonnen en maatconfectie), daughter of Sally Hirsch and Alma Hirsch
  Herta drijft een naaiatelier, Maison Hefra (Herta FRAnk) aan de Brinkgreverweg nummer 62 en maakt japonnen naar maat en confectie. (SAD, Politiearchief, boeknr. 619, doos 337). Briefje aan H. (?) in SAD, NIG (geen datum; wrschnl. Okt 42) waarin W. C. Bonnes, Nilandstraat 56 haar gereedschap, schaar, vingerhoed, centimeter, etc. terugvraagt, waarschijnlijk nadat de familie Frank is weggevoerd naar Westerbork. Ze was werkzaam als naaister bij Theo Frank, Brinkgreverweg 62. Een brief dd. 6 okt ober 1942 waarin J. Busser, gedempte Gracht 8, vraagt een coupon stof terug, alsmede een herenoverhemd dat zich bij Frank ( Maison 'Hefra' aan de Brinkgreverweg) bevond. Een brief dd. 6 oktober 1942 waarin Brouwer (? Moeilijk leesbaar) Stationsple in 5, vraagt voor haar dochter, een onderwijzeres uit Almelo enige kledingstukken terug die bij mevr. Frank waren, 'die de vorige week als Jodin moest vertrekken'. Een brief dd. 6 oktober 1942 waarin W. de Frenne een japon en een lap goed terug wi l wat bij mevr. Frank was.

  Herta Hirsch is op 1 juni 1934 door de Deventer vreemdelingenpolitie ingeschreven als Duits staatsburger. (SAB)

  Zij waren buren van Herman Gosschalk en zijn gezin (op nummer 60). David Frank en zijn gezin komen op de bijdragenlijsten van de Joodse Gemeente in Deventer of op de belastinglijsten van de Joodse Raad niet voor.

  Op 20 april 1942 stuurt de Emigratieafdeling van de Joodse Raad, Lijnbaansgracht 366, via Behr (secr. Joodse Raad Dev) een oproep aan David Frank om zich met zijn gezin (3 personen) op 11 mei om 10.30 uur te melden. (NIG nr. 66)
  3) Meta Frank, birth 12 Nov 1903 Grossropperhausen, Duitsland, died 22 Oct 1942 Auschwitz, Polen to:
  Heijman Berg, birth 5 Sep 1893 Lochem, died 28 Feb 1943 Auschwitz, Polen, occupation: Slager, son of Jacob Berg and Heijntje Heijmans
  Hij stond aanvankelijk bij Daniel op de gezinskaart, d.w.z. de oudste broer gold als gezinshoofd.

  Actie'39 Nihil
  Actie '41 vlgs. Richtlijnen 20,- + 10,- (juli - feb. 42)
  Aanslag '42 20,-

  2-1-1903 kwam Heijman met zijn broer Daniel in Deventer wonen.

  Tot zijn verhuizing naar de Verlengde Kazernestraat was hij geen zelfstandig gezinshoofd, maar viel hij onder zijn oudere broer Daniel.

  Was eind aug. '42 reeds naar een werkkamp. (NIOD; bijdragelijsten NIOD) Kamp Hummelo. (SAD, Politiearchief nr. 843, doos 502)
  4) Louis Frank, alias: Ludwig, birth 4 Sep 1907 Grossropperhausen, Duitsland, died 9 Apr 1943 Sobibor, Polen, occupation: Koopman / kantoorbediende
  Hij kwam 11/31 vanuit Bochum naar Deventer en stond tot 8/37 bijgeschreven op de kaart van Wed. Jonas Frank.
  Ludwig Frank kwam in november 1931 naar Deventer als verkoper bij Van Esso.

  L. Frank (?) vormde samen met S. (Simon of Salomon?) de Vries de afdeling Deventer van de ITO (Joodsche Territorialistische Organisatie), die zich ten doel stelde een autonoom territorium aan te schaffen voor Joden die niet kunnen of willen blijve n in de landen waar zij thans wonen. (Van Baalen p. 77)

  In het Deventer adressenboek van 1938/39 komt een L. Frank, koopman, voor, maar dan op Raamstraat 23. Hij kan zijn verhuisd, de woningen kunnen omgenummerd zijn of er is een foutje gemaakt in het huisnummer.

  Gift '38
  Actie'39

  http://www.communityjoodsmonument.nl/person/166301/en?lang=nl
  De Commissaris van Politie te Deventer verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Louis Frank. Hij werd ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben verkregen. Met deze omschrijving werde n joden aangeduid die waren ondergedoken.

  Algemeen Politieblad nr 38, 24 september 1942, 1087, bericht 2055


  Louis Frank kwam in 1931 vanuit Bochum (Duitsland) naar Deventer. Hij was magazijnbediende en was lid van een organisatie die als doel had om een autonoom territorium voor joden te crečeren die niet kunnen of willen blijven in de landen waar ze vo orheen woonden.
  Toevoeging van een bezoeker van de website
  Actie juli '40 5,-
  Actie '41 vlgs. Richtlijnen 12,50 (juli - jan. 42)
  Bijdragen '42 - '43 12,50


  De Commissaris van Politie te Deventer verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Louis Frank. Hij werd ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben verkregen. Met deze omschrijving werde n joden aangeduid die waren ondergedoken.
  (Algemeen Politieblad nr 38, 24 september 1942, 1087, bericht 2055)

  Staat in december 1942 vermeld als te zijn vertrokken zonder een adres achter te laten: ondergedoken. (NIOD, JR: bijdragelijsten)
  to:
  Heidi Leiser, alias: Hedi Heiser, Hede Heiser PRIVACY FILTER
  Main index A-Z