• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesDeventer v. 1.2

  Family page
  Jacob Visser, birth 18 Feb 1851 Deventer, died 5 May 1943 Westerbork, occupation: Vleeshouwer, koopman, handelsreiziger, son of Emanuel Menachem Visser and Elisabeth Joel Frankfort
  Visser, E. was in 1912 de naam van een slagerij op Bergschild 4-6, waarschijnlijk opgericht door Emanuel Visser en op dat moment gerund door diens zoon Jacob.

  In 1915 was Jacob Visser kiesgerechtigd lid van de Joodse Gemeente in Deventer en betaalde hij een kerkelijke bijdrage van 22,88. Hij was echter niet verkiesbaar.

  Jacob Visser nam in 1923 afscheid als kerkenraadslid en armbestuur (wat hij bijna 30 jaar was).

  Jacob Visser komt in de boeken van de Joodse Gemeente of de Joodse Raad vanaf 1938 niet meer voor. Hij woonde in juni 1941 in Bussum.

  Documentatie: Advertentie met rund- en kalfsvleesch E. Visser in Propagandablad 1912 van de afdeling VvVK (Vereniging voor Vrouwenkiesrecht) in Deventer Jaarboek 2000 blz 16; overlijdensadvertentie Jacob Visser (92 jaar!) in Joodsch Weekblad, 14-5 -1943; foto Lien Souget-Visser '71 in EHC. Menukaart ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag + foto erop (documentenverzameling JHM invoernr 7027.) (Jm.nl.) Menukaart ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Jacob Visser, 1926, in JHM (docume nt 00007027).

  Afscheid van Jacob Visser als kerkenraadslid en armbestuur in NIW 16-2-1923:
  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010874091%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0028
  Place (family): Bussum, Mecklenburglaan 19, Deventer, Houtmarkt 4, Graven 14, Deventer naar Bussum, Deventer Duymaer van Twiststraat 22, Bussum
  Married 9 Jan 1889 Tiel to:
  Esther Hirsch, alias: Ettie, birth 2 Apr 1863 Tiel, died 23 Jul 1943 Sobibor, Polen, daughter of Asser Benjamin Hirsch and Betje Marchand
  Esther Hirsch was een nicht (oomzegger) van opperrabbijn Hirsch in Zwolle.

  Esther Visser-Hirsch leidde samen met Reina Gelder-van Son (vrouw Herman Gelder) de vereniging Hadrasj Koudesj (vefraaiing van de synagoge) (rond 1913?). Zij was bestuurslid tot haar vertrek naar Bussum in 1931.

  Documentatie:
  foto Esther Visser-Hirsch met kleindochter Hans Bennekers in JHM

  Verdere huisgenoten:

  Flora Christina Visser (zie eigen kaart)

  Elvire Ossedrijver, echtgenote van zoon Asser (zie eigen kaart)

  Niet-Joodse dienstbodes
  1) Emile Menachem Visser, alias: Emil, Miel, birth 19 Oct 1889 Deventer, died 23 Jun 1964 Givatayim, Israel, occupation: Koopman
  Emile was koopman. Hij kwam 7/10 uit Gogh en vertrok 4/23 naar Arnhem. Hij stond in 1915 in geschreven als lid van de Joodse Gemeente in Deventer, was stemgerechtigd maar niet verkiesbaar en zijn kerkelijke bijdrage bedroeg 8,32.-

  Emile wordt in het NIW van 29 May 1959 - pag.9 genoemd als 'een van de eerste medewerkers van Ru Cohen en jarenlang afwisselend secretaris en penningmeester van de Deventer Vereniging'. Dit artikel 'Jom Holland in Erets - Ru en Eef Cohen van Dev enter Vereniging herdacht' beschrijft een op 21 May 1959 in Tel-Aviv hierover gehouden bijeenkomst. Behalve in dit artikel is over de "Deventer Vereniging" ook een beschrijving te vinden in van Baalen's "Joods Leven in Deventer en Omstreken".

  In het NIW van 12 Jan 1962 - Nr.10 - pag.6 - 'De Deventer Vereniging' van M.Gerstenfeld: 'Emile Visser,wiens vader een slagerij in Deventer bezat, werd door een Zionistische vriend, in verband met zijn relaties bij boeren in de omtrek, aangezoch t om te helpen bij het vinden van leer- en werkplaatsen voor jongelui, die tijdens de eerste wereldoorlog uit Antwerpen naar Nederland waren gevlucht. Deze jongeren wilden zich voorbereiden op hun alija, [emigratie naar Palestina-B.N.] doo r in de land- en tuinbouw te werken. Hij ging op pad om plaatsen te vinden, maar het viel hem niet mee, hij schrijft: ...de boeren kenden genoeg Joden, die kwamen handel drijven, maar ' 'n Jeude die wol warken', daarin hadden ze geen fiducie... ' (Bron: Ben Noach)

  Na de oorlog woonde Emile in Israel, Tel Aviv. Hier is hij begonnen met ÔeÔen agentuur en dit is uitgegroeid tot een grote agenturenfirma, oa. in spuitinrichtingen om bomen te bespuiten.

  In het NIG-archief is een bericht dd. 14-1-1948 dat Emile vanuit Tel Aviv een kist sinaasappels stuurt.

  Emile was een bekende pardessan (citrusverbouwer) in Israel en had een groot pakhuis achter Chedera (staat er 2012 nog volgens Ben Noach).

  Documentatie:
  http://www.jodeninnederland.nl/id/P-1296
  Zakenman, medeoprichter Deventer Vereniging (en jarenlang afwisselend secretaris en penningmeester). Aliya.

  Kol Hak. okt. 1956

  Nationaliteitsbewijs van Emile Visser, Zwolle, 1909 in JHM (document 00007014).

  NIW 12-1-64 over Emile Visser: http://resources3.kb.nl/010870000/pdf/DDD_010873212.pdf
  to:
  Johanna Engers, alias: Jo, birth 27 Sep 1898 Deventer, died 17 Mar 1964 Givatayim, Israel, daughter of Salomon Engers and Betje van der Velde
  Akte van bekwaamheid als onderwijzeres t.n.v. Johanna Engers, 1917, in JHM (document 00007018) en besluit over aanstelling van Johanna Engers als onderwijzeres, 1919, in JHM (document 00007020).
  2) Betsy Visser, alias: Bets, birth 12 Nov 1890 Deventer, died 6 Feb 1965 Deventer
  Foto's Paul en Hans en moeder Betsy in JHM.
  to:
  Matthijs Bennekers, alias: Thijs, birth 4 Jul 1891 Zwolle, died 20 Apr 1970 Deventer, occupation: Administrateur bonthandel, L. Bisschopstraat, Bedrijfsleider bontzaak van zijn broer, Lange Bisschopsstraat, son of Frans Bennekers and Bartha Roeterdink
  Matthijs had de leiding over het kantoor van de bontzaak van zijn broer in de Lange Bisschopsstraat.
  3) Caroline Visser, alias: Lien, birth 22 May 1893 Deventer, died 14 Apr 1986 Amsterdam
  Tijdens de oorlog was Caroline ondergedoken onder de schuilnaam Caroline Soelen in Loenen op de Veluwe.

  Van dochter Carolina is er een vals persoonsbewijs in kartonnen omslag ten name van Caroline Visser, 1941, in JHM (document 00011856) en persoonlijke herinneringen van haar aan haar kindertijd, jeugd en vroege huwelijksjaren met Souget, opgeteken d rond 1960 in JHM (document 00012147). Fotoalbum van M. Souget, met 113 foto's van de familie Souget, 1918-1926, in JHM (foto 00004850)
  to:
  Meijer Souget, birth 29 Jan 1893 Amsterdam, died 13 Feb 1985 Amsterdam, occupation: Assuradeur, son of Mozes Souget and Hannah Swaab
  4) Asser Benjamin Visser, birth 31 Dec 1898 Deventer, died 15 Mar 1945 Midden-Europa, occupation: Koopman consumptieartikelen, winkelier
  Asser was reiziger. Hij kwam 10/21 uit Amsterdam en werd later overgeschreven naar zijn eigen kaart . Ook Emil was niet verkiesbaar; hij hij betaalde 8,32.

  Van Asser wordt de oorlogsagenda gevonden tijdens het opruimen van zijn zolder vond Piet van der Klugt de oorlogsagenda van Asser Visser die bij Piet's ouders was ondergedoken.Een zoektocht via o.a. digitale media, maakte duidelijk dat Asser's doc hter Bertie in Amersfoort woont. De agenda vol dierbare herinneringen aan haar vader werd begin mei 2005 aan haar overhandigd (info Akevoth).

  Documentatie: zie DJT-aankondiging (Deventer Joodsche Toneelvereniging) in EHC
  to:
  Elvire Ossedrijver, birth 12 Oct 1902 Sittard, died 25 Apr 1981 Amersfoort, occupation: Verkoopster damesconfectie, daughter of Julius Ossedrijver and Bertha Kleeblatt
  Main index A-Z