• menu▼        
 • contact us

 • Leeuwarden


  © CRDJ-Gans photocollection

  Genealogie - Genealogy:

  Davids

  Troostwijk

  Van Rhijn


  Websites:

  Verzetsmuseum Friesland

  Joods Historisch Museum

  in: De mediene, een informatief programma over de geschiedenis van joodse gemeenten in Nederland op de website van het Joods Historisch Museum, Jewish Historical Museum, Amsterdam.


  Library:

  Beem, H.
  Herdenkingsrede, gehouden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Sjoel te Leeuwarden, 19-2-1955

  Beem, H.
  Uit de geschiedenis der Joodse gemeente Leeuwarden
  z.p., z.j.

  Beem, H.
  De Joden in Leeuwarden (zes artikelen)
  z.p., z.j.

  Beem, H.
  De Joden van Leeuwarden. Geschiedenis van een Joods
  cultuurcentrum
  Assen, 1974

  Eerbiedig opgedragen aan den WelEerw. Heer S.I.S. Hirsch, Opperrabbijn te Zwolle, door het Synag. Zangkoor שדק יריש te Leeuwarden
  Tekst van Rabbijn I. van Gelder te 's-Gravenhage
  Archief 1- Redevoeringen van Rabbijnen: nr. 32

  Feestzangen bij de installatie van de weleerw. heer A.B.N.
  Davids als Opperrabbijn van het Synagogaal Ressort Friesland, 1 Teiweis 5685 (28 December 1924)
  Archief 2- Redevoeringen van Rabbijnen: nr. 7

  Feestzangen bij de installatie van de weleerw. heer A.S. Levisson als Opperrabbijn van het Synagogaal Ressort Friesland, 3 Teiweis 5696 (29 December 1935)
  Archief 2- Redevoeringen van Rabbijnen: nr. 14

  Feestzangen bij de installatie van de weleerw. heer S. Dasberg als Opperrabbijn van het Synagogaal Ressort Friesland, 24 Teiweis 5689 (6 Januari 1929)
  Archief 2- Redevoeringen van Rabbijnen: nr. 6

  Gerstenfeld, M.
  De Joodse Gemeente Leeuwarden (twee artikelen)
  In: Nieuw Israelietisch Weekblad, 1961

  Huishoudelijk Regelement voor de Godsdienstschool der Nederl. Israel. Gemeente te Leeuwarden
  Archief 9- Diversen: nr. 21

  Kingmans, H.
  Joods Monument Leeuwarden
  Leeuwarden, 1987

  Michman, J., H. Beem, D. Michman
  Pinkas. Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland
  Amsterdam/ Antwerpen, 1999

  Onze Weg; Rede door A.B.N. Davids; Uitgesproken bij zijn aanvaarding van het opperrabbinaat van het synag. ressort Friesland, op zondag 1 Teiweis 5685 (28 Dec. 1924) in de synagoge te Leeuwarden
  Archief 1- Redevoeringen van Rabbijnen: nr. 10

  Photo's van Leeuwarden
  Archief Mediene: nr. 13

  Plechtige dienst
  ter gelegenheid van de overdracht van de inventaris der Synagoge te Leeuwarden op 1 Teweth 5725/ 6 December 1964
  Archief 3- Inwijding van Synagoges en Wetsrollen: nr. 39

  Schaaf, Y.
  Goeie schoure en treifene schoure. Het Joodse leven in Leeuwarder binnenstad
  Leeuwarden, 1982
  << previous | next >>