Burial permits - Family names starting with W    (3250 persons)

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

First and/or family name of deceased
Cemetery
Year of death (or range like: 1794-1801)
Please wait for page to fully load

Nr.RowvdkNumberFirst namePrefixPatronymLast nameFatherPatMotherPatLast name motherYearCauseDomicileSpousePat2Last namePlotvPlotAge
50171N185AnnaWaag6-8-1919SaxDgehuwde vrouwMuiderberg
512707970ArnoldWaagHartogColettaCitroen30-3-1934Reggestr. 3Congehuwde man/vrouwMuiderberg69 jaar
468672150AronBenjaminWaag26-6-1846BMuiderberg
490503355HartogWaag30-6-1901Ceintuurbaan 440Cgehuwde manMuiderberg61 jaar
514481044HenrietteWaag23-8-1936EMuiderberg
44490LevensloosWaagBetje1-6-1883Markensteeg 1ClevensloosZeeburg
41527LevieAronWaagAronBenjamin6-11-1840stuipiesJoden-Breestr. 41Bongehuwde man/vrouwZeeburg7 dag(en)
49707P40MarianneBenjaminWaagAronAnnaRozelaar25-9-1912Sarphatipark 119AbrahamJacobJudelsDvrouw was weduweMuiderberg67 jaar
518543218MartinWaag30-12-1941EMuiderberg
54729147MauWaag8-9-1938CDiemen
50010H138SaartjeWaag22-2-1917WitjasDgehuwde vrouwMuiderberg
45920SaartjeWaag30-8-1905Lepelstr. 39LevieMagnusGenderingCgehuwde vrouwZeeburg60 jaar
44211171SamuelWaagBetje7-9-1879Markensteeg 1ongehuwde man/vrouwZeeburg1 maand(en)
45887EliasSamuelWaagenaarJoseph7-6-1905Raamgr. 37Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
50064A25EliasS.Waagenaar28-1-1918DMuiderberg
52335227FijtjeWaagenaar17-4-1916PinkieADiemen
520464028JosephWaagenaar18-1-1948EMuiderberg
503844360NaatjeWaagenaar15-9-1922CMuiderberg
551692836SalomonWaagenaar7-8-1941CDiemen
526944852SaraWaagenaar9-6-1919LevensinADiemen
5529828104AnnaWaaker21-4-1942LampetjeCDiemen
43789AnnaWaakerI.N.10-10-1872waterzuchtBatavierdw.str. 331ongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
550492447DavidWaaker20-11-1940CDiemen
4879727204DavidNathanWaaker15-12-1896Uilenb.str. 54Cgehuwde manMuiderberg56 jaar
455731146EstherWaaker30-4-1899Antoniesbreestr. 62AronAronsonCgehuwde vrouwZeeburg25 jaar
49617L66FijtjeN.Waaker21-6-1911DMuiderberg
504494566FloraWaaker1-7-1923CMuiderberg
503954421HeintjeWaaker5-11-1922CMuiderberg
41863HijmanNathanWaakerNathanMozes23-8-1846waterkankerBatavierdw.str. 10Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 6 maand(en)
521064359IsaacWaaker21-8-1952EMuiderberg
4705040man doodgravers college94IsaacMosesWaaker4-8-1851zenuweberoerteBatavierstr. 0Bgehuwde manMuiderberg61 jaar
4903032132IsaakNathanWaaker28-2-1901Pl.Muidergr. 19Cgehuwde manMuiderberg65 jaar
505034859JacobWaaker13-4-1924CMuiderberg
49776R54JohannaWaaker30-11-1913WitteboonDMuiderberg
449931160LeentjeWaakerJacob9-9-1889Geldersekade 111Congehuwde man/vrouwZeeburg63 dag(en)
46519LevensloosWaakerPinchasSalomonEngelinaGeldere v.6-1-1935Lepelstr. 79ClevensloosStockholm
5224571MauritsWaaker4-3-1915ADiemen
51849327MozesWaaker8-12-1941EMuiderberg
43155MozesWaakerIsaacNathan12-2-1863stuipies2e Batavierdw.str. 331Bongehuwde man/vrouwZeeburg8 dag(en)
489993228NathanWaaker9-8-1900CMuiderberg
4808515175NathanMozesWaaker4-6-18832e Batavierdw.str. 12Cgehuwde manMuiderberg75 jaar
45815168NathanWaakerJacob19-12-1903Rapenb.str. 22Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
503974424RebeccaWaaker12-11-1922CMuiderberg
45629SaraWaakerMozes25-2-1900Weesperstr. 13Congehuwde man/vrouwZeeburg1 dag(en)
446251179VogeltjeWaakerIzaak18-6-1884N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
42184AbrahamdeJacobWaal13-12-1849vervalo.m/v.huis 0Bgehuwde manZeeburg79 jaar
516982370Carolinav.d.Waal26-1-1940Rooij deEMuiderberg
4665915148JeannetteBernardusWaal19-8-1838BMuiderberg
50295D123Suzannav.d.WaalAbrahamMarianneLevison23-8-1921Wouwermanstr. 43IsaacPoppelhouwerDgehuwde vrouwMuiderberg67 jaar
43808159SiporaJacobWaalewijk8-11-1872vervalUilenburg 75S.J.Hollandervrouw was weduweZeeburg85 jaar
49702O64RebeccaWaalwijkMozesAbrahamRosinaGompers3-9-1912Nw.Prinsengr. 70MozesGompersDgehuwde vrouwMuiderberg
43874AaronWaasS.3-4-1874kroepZwanenb.str. 204ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
446471261AaronWaasSimon22-7-1884Rapenb.str. 12Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
5113372105AaronWaas26-8-1932CMuiderberg
511597454AaronWaas28-12-1932CMuiderberg
468782179AbrahamMosesWaas25-10-1846vervalLeprozengr. 29Bgehuwde manMuiderberg87 jaar
42427AbrahamJacobWaas21-10-1853beroerteJ.Houttuinen 164Bgehuwde manZeeburg64 jaar
43200AbrahamWaasB.A.15-6-1863klierteringBatavierstr. 265Bongehuwde man/vrouwZeeburg14 maand(en)
52174AbrahamSalomonWaasSalomonAbrahamBetjeSalomonRennel4-8-1914Nw.Prinsengr. 112ElisabethHoenderkooperAman was weduwnaarDiemen72 jaar
44015134AbrahamWaas29-9-1875stuipiesRapenb.str. 12Congehuwde man/vrouwZeeburg77 dag(en)
46323AbrahamWaasSalomonEvaSalomons13-10-1912Lepelstr. 76MarianneFrankCgehuwde manZeeburg39 jaar
4419655AnnaWaasSalomon5-8-1879Zwanenb.wal 45ongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
507535782ArnoldWaas9-5-1927CMuiderberg
4842420167AronJacobWaas21-10-1889oude lieden gesticht 0Cgehuwde manMuiderberg82 jaar
53941AsserLeman J.WaasJudaBetjeBarendBoekbinder20-9-1931Tugelaweg 99RachelSchoutenBgehuwde manDiemen86 jaar
46149BarendWaasSander26-5-1907J.Houttuinen 19Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
43859BarendWaasS.G.8-3-1874stuipiesRapenb.str. 537ongehuwde man/vrouwZeeburg5 dag(en)
45933BarendWaas16-10-1905J.Houttuinen 17Cgehuwde manZeeburg66 jaar
541453431BarendWaas17-8-1933BDiemen
46234BarendWaas10-12-1907Rapenb.str. 137Cgehuwde manZeeburg69 jaar
44014133BernardWaasJ.B.28-9-1875stuipiesBatavierstr. 28Congehuwde man/vrouwZeeburg70 dag(en)
45680BetjeWaasSimonMozes23-5-1901Rechtboomsloot 29Congehuwde man/vrouwZeeburg16 dag(en)
488692962BetjeWaas26-4-1898CMuiderberg
53572114BloemeWaasLemanRachelNebbig3-9-192852 Vogelstr. 8MachielTasBgehuwde vrouwDiemen57 jaar
44169ClaraWaasM.A.19-6-1879stuipiesHouttuinen 0ongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
42070DeboraJudaWaasJudaJacob7-9-1848koortsJoden-Breestr. 19Bongehuwde man/vrouwZeeburg5 jaar en 6 maand(en)
42010DuifieJudaWaasJudaJacob15-10-1847stuipiesJoden-Breestr. 70Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
42512DuifjeWaasClara5-11-1854stuipiesBatavierstr. 335Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
532887541DuifjeWaas16-9-1925Hoek v.d.ADiemen
53387710DuifjeWaas16-1-1927DotschBDiemen
47769949DuifjeAbrahamWaas7-4-1875zenuweziekteBatavierstr. 28B.A.PolakCgehuwde vrouwMuiderberg49 jaar
47835146DuifjeIsaacWaas29-1-1877CMuiderberg
42763ElisabethWaasJudicJonas23-1-1857stuipiesMarken 174Bongehuwde man/vrouwZeeburg8 dag(en)
43881ElisabethWaasB.15-4-1874kroepMarken 111ongehuwde man/vrouwZeeburg6 jaar
548671498EmanuelWaas29-11-1939CDiemen
41261EsterIsaacWaasIsaacJacob7-1-1836stuipiesJ.Houttuinen 24Bongehuwde man/vrouwZeeburg15 dag(en)
43546EstherWaasM.I.31-8-1868stuipiesUilenb.str. 95ongehuwde man/vrouwZeeburg16 dag(en)
525624116EstherWaas16-6-1918BerclouwADiemen
4804813126GodschalkWaas6-8-1882oude lieden gesticht 0Cgehuwde manMuiderberg74 jaar
42057HannaWaasSamuelAbraham13-8-1848stuipiesTurfsteeg 4Bongehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
49518H95HannaWaas26-1-1910PolakDMuiderberg
5105337aman doodgravers college21IsaacWaasMozesRachelTafelkruijer3-9-1931Nw.Kerkstr. 111HenrietteVellemanCgehuwde manMuiderberg64 jaar
53588956IzaakWaasBarendAbrahamRoosjeIsaacRoeper19-10-1928K.Dijkstr. 12RoosjeBloemistBman was weduwnaarDiemen78 jaar
44084JacobWaasS.G.2-12-1877stuipiesRapenb.str. 0Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
54581825JacobWaas24-6-1937CDiemen
52929JacobWaasBarendAbrahamRoosjeIsaacRoeper24-8-1921oude lieden gesticht 0RosaSweeden v.Aman was weduwnaarDiemen73 jaar
43467JacobWaasM.15-9-1867stuipiesUilenb.str. 95ongehuwde man/vrouwZeeburg11 dag(en)
54510287JacobWaas15-12-1936CDiemen
45510595JonasWaasSimon14-8-1898Regtboomsloot 29CZeeburg15 maand(en)
44833515JosephWaasBarend1-6-1887Valkenb.str. 24Congehuwde man/vrouwZeeburg21 maand(en)
43669JosephWaasB.J.2-4-1872klierteringMarken 111ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 9 maand(en)
484472129JudaJacobWaas3-1-1890Valkenb.str. 14Cgehuwde manMuiderberg81 jaar
43887JudaWaasA.L.J.1-5-1874kroepUilenburg 66ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
456571830JudikWaas10-3-1901Valkenb.str. 144MeijerCarelWurmsCgehuwde vrouwZeeburg64 jaar
536921521JudikWaas6-8-1929AbrahamBDiemen
4418943JudithWaasMozesAron24-7-1879J.Houttuinen 14ongehuwde man/vrouwZeeburg17 maand(en)
4931239116JudithWaas11-7-1906Zwanenb.wal 38EliazerParijsCvrouw was weduweMuiderberg77 jaar
45486367KeetjeSalomonWaas25-10-1896J.Houttuinen 39EliasRooselaarCgehuwde vrouwZeeburg60 jaar
46099KlaartjeWaas23-1-1907G.Doustr. 200AbrahamMarcusMelkmanCgehuwde vrouwZeeburg75 jaar
532767438KlaartjeWaas23-6-1925LevitusADiemen
42727LeentjeWaasJudaJacob30-9-1856koortsMarken 174Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 jaar
46301LemanJacobWaasJacobSophiaCohen4-8-19121e Batavierdw.str. 1Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
45850LevensloosWaasElisabeth14-3-1905J.Houttuinen 17ClevensloosZeeburg
42532LevensloosWaasBarendAbraham3-1-1855Batavierstr. 252BlevensloosZeeburg
43303LevensloosWaasM.28-8-1865Uilenb.str. 95levensloosZeeburg
43566LevensloosWaasM.3-9-1869Houttuinen 161levensloosZeeburg
41556LevensloosWaasAronJacob11-7-1841Houtgr. 15BlevensloosZeeburg
43714LevensloosWaasM.5-7-1872Houtkoopersb.wal 161levensloosZeeburg
44254LevensloosWaasSimonGerrit27-11-1879Rapenb.str. 12ClevensloosZeeburg
43128LevieWaasJ.I.22-12-1862mazelenAmstelstr. 60Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
43949LevieWaasM.I.16-5-1875stuipiesHouttuinen 25Congehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
53437223LevieWaas16-7-1927BDiemen
543014417LionMozesWaasMozesSaraJacobs23-12-1934oude lieden gesticht 0SaraHeksterBgehuwde manDiemen69 jaar
42824LionWaasHartogMoses10-6-1857klierteringStaalstr. 505Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
4572010102LouisWaasIsaac22-12-1901Raamgr. 19Congehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
55583213MargarethaWaas18-4-1948HaringmanDDiemen
46284MargarethaWaasBarendAbrahamRoosjeIsaacRoeper14-5-1912Uilenb.str. 102AbrahamBruinvelsCgehuwde vrouwZeeburg53 jaar
529145644MosesJudaWaasJudaJacobBetjeBarendBoekbinder12-7-1921oude lieden gesticht 0DinaBroekmanAman was weduwnaarDiemen80 jaar
540422937MozesWaas5-9-1932BDiemen
543854923MozesWaasBarendSophiaKroonenberg23-8-1935Roeterstr. 2Bongehuwde man/vrouwDiemen51 jaar
503414238MozesWaas19-3-1922CMuiderberg
4858923190MozesWaas1-12-1892CMuiderberg
540603120RachelWaas17-11-1932SlapBDiemen
45899RachelWaasIsaac2-7-1905Weesperstr. 57Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
42991RebeccaWaasJacobIsaac27-2-1860stuipiesAmstelstr. 67Bongehuwde man/vrouwZeeburg
443741713RoosjeWaasMozes19-7-1882J.Houttuinen 25Congehuwde man/vrouwZeeburg18 jaar
533447473RoosjeWaas4-7-1926BloemistADiemen
531176463RoosjeWaas19-8-1923GraenADiemen
42475SaartjeWaasBarendAbraham13-8-1854klierstoffenBatavierstr. 252Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 9 maand(en)
45604827SalomonWaasGerrit19-1-1900Monnikenstr. 17Congehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
518323118SalomonWaas15-9-1941EMuiderberg
4853222188SalomonWaas8-11-1891CMuiderberg
450711329SaraWaas24-1-1890Muiderstr. 31JacobLevieDeutzCgehuwde vrouwZeeburg45 jaar
552042795SaraWaas2-11-1941TaschCDiemen
538501959SchoontjeWaas25-12-1930KijlBDiemen
536481328SellieWaas26-3-1929FransmanBDiemen
514831263SimonMozesWaas10-3-1937EMuiderberg
44002115VrouwtjeWaasA.L.3-9-1875klierteringUilenb.str. 113Congehuwde man/vrouwZeeburg20 maand(en)
551612772IsaakWachtel11-7-1941CDiemen
46498LevensloosWachterRachelLacyWachter24-1-1934O.Z.Achterb.wal 152ClevensloosZeeburg
41963NathanJosephWachterJoseph2-6-1847waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg60 jaar
511607520AaronWafelman28-12-1932CMuiderberg
4814910216AbrahamMozesWafelman30-10-1884CMuiderberg
504614587AbrahamRubenWafelman7-8-1923CMuiderberg
5111771106ElisanethWafelman28-6-1932Woude v.d.CMuiderberg
512727977FranciscaWafelmanMozesReineLevy8-4-1934G.Metsusgr. 2Congehuwde man/vrouwMuiderberg55 jaar
41592HartogAbrahamWafelmanAbrahamMozes22-11-1841stuipiesRapenb.str. 18Bongehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
41813IsaacWafelmanAbrahamMozes21-9-1845klierstoffenRapenb.str. 44Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 3 maand(en)
47772102JosephWafelmanM.7-5-1875waterzuchto.m/v.huis 0Congehuwde man/vrouwMuiderberg72 jaar
50000H130MinaWafelman30-1-1917BosmanDgehuwde vrouwMuiderberg
468632132MozesDavidWafelman23-4-1846BMuiderberg
504684665MozesWafelman18-9-1923CMuiderberg
41490RebeccaMozesWafelman4-8-1840vervalRapenb.str. 6SalomonDavidNaardenBgehuwde vrouwZeeburg36 jaar
442811826RubenWafelmanMozesAbraham31-12-1879Kloveniersb.wal 39Congehuwde man/vrouwZeeburg1 maand(en)
43414SalomonWafelmanM.31-3-1867zinking op de borstHoogstr. 92ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
478111241WolfWafelman3-8-1876CMuiderberg
48377207Mariannev.Wagen13-12-1888FrankCMuiderberg
4718729128SaraAbrahamWagen27-12-1855BMuiderberg
43534AaltjeWagenaarAbrahamDavid4-8-1868hersenziekteL.Houtstr. 313ongehuwde man/vrouwZeeburg16 maand(en)
42605AaronWagenaarIsaacAron26-4-1855waterzuchtUilenb.str. 27Bongehuwde man/vrouwZeeburg8 jaar
42606AaronWagenaarAlexander28-4-1855stuipiesZwanenb.wal 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
4918536136AbrahamSalomonWagenaar19-2-1904CMuiderberg
492133780AbrahamDavidWagenaar24-8-1904CMuiderberg
43862AbrahamWagenaarA.D.23-3-1874stuipiesLeprozengr. 276ongehuwde man/vrouwZeeburg9 dag(en)
49595L47AbrahamWagenaar26-3-1911DMuiderberg
42206AbrahamWagenaarNathanAbraham9-2-1850stuipiesUilenb.str. 83Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
509996941AlexanderWagenaar1-1-1931CMuiderberg
50112O107AlexanderWagenaar21-11-1918DMuiderberg
483466aman doodgravers college8AlexanderWagenaar6-5-1888CMuiderberg
4922737131AronDavidWagenaar16-12-1904CMuiderberg
4749739bman doodgravers college23AronAbrahamWagenaar20-3-1867vervalAntoniesbreestr. 106Bgehuwde manMuiderberg79 jaar
51386723AronWagenaar16-12-1935Commelinstr. 52AdrianaHofstedeEgehuwde manMuiderberg84 jaar
510277044BettijWagenaar12-4-1931Sarphatistr. 12JuliusLevieCgehuwde vrouwMuiderberg39 jaar
51378651BloempjeWagenaarAronDavidEstherWagenaar22-10-1935Apeldoorn 0Eongehuwde man/vrouwMuiderberg
520333851CarlaBetsijWagenaar13-1-1947EMuiderberg
476591154DavidAbrahamWagenaar18-10-1871CMuiderberg
465411311DavidSimonWagenaarSimonDavid10-8-1834vervalStadstimmertuin 7Bongehuwde man/vrouwMuiderberg40 jaar
478571548DavidWagenaarA.D.1-11-1877teringL.Houtstr. 7Congehuwde man/vrouwMuiderberg23 jaar
511407386DuifjeWagenaar30-9-1932ReensCMuiderberg
52941DuifjeSamuelWagenaarSamuelFijtjeVoorsanger28-10-1921Valkenb.str. 198Aongehuwde man/vrouwDiemen96 jaar
51320340EliazerWagenaar26-12-1934Mauritsstr. 5JudikKoopmanEgehuwde manMuiderberg60 jaar
532467244ElisabethWagenaar13-2-1925LevensonADiemen
491713671EstherWagenaar4-11-1903Raamgr. 55AronDavidWagenaarCgehuwde vrouwMuiderberg69 jaar
43048EvaWagenaarA.S.20-6-1861stuipiesVerwerstr. 430Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
42718EvaWagenaarSamuelAbraham20-8-1856waterzuchtBleekersgang 106Bongehuwde man/vrouwZeeburg29 jaar
511665345EzechielWagenaar26-1-1933CMuiderberg
47762919FranciscaAbrahamWagenaar8-2-1875CMuiderberg
4898331136FredericaEsperanceWagenaar3-5-1900CMuiderberg
477971153FrederikaWagenaar5-3-1876CMuiderberg
41654FrederikaPhilipWagenaarPhilipAbraham26-5-1842mazelenMarkensteeg 6Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
43130HannaWagenaarAbrahamDavid24-12-1862stuipiesL.Houtstr. 313Bongehuwde man/vrouwZeeburg15 maand(en)
42907HeintjeAbrahamWagenaarAbraham27-12-1858waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg36 jaar
517682771HenrietteWagenaar2-1-1941BambergEMuiderberg
483121aman doodgravers college18HijmanAbrahamWagenaar12-10-1887CMuiderberg
53548758IsaacWagenaarSamuelAbrahamMariaZurel22-6-1928Javapl. 38MariaCatharinaVandenberghBgehuwde manDiemen45 jaar
41285IsaacDavidWagenaarDavidAbraham21-3-1836zenuweziekteL.Houtstr. 49Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
47606677IsaacAbrahamWagenaar10-3-1870CMuiderberg
50145P110IzaakWagenaar16-3-1919DMuiderberg
548891597James W.Wagenaar25-1-1940CDiemen
49970E179JoelWagenaar17-7-1916DMuiderberg
50154M186JosefWagenaar18-4-1919DMuiderberg
486552578JosephDavidWagenaar16-5-1894CMuiderberg
50047I159JosephWagenaar19-10-1917DMuiderberg
52690286JosephWagenaar18-5-1919ADiemen
51634816JudaWagenaar10-2-1939PisaEMuiderberg
49659M100JudicDavidWagenaarDavidAbrahamEsterLevieWinnink17-1-1912L.Houtstr. 20MeijerAndriesSlierDgehuwde vrouwMuiderberg80 jaar
456451813KaatjeSamuelWagenaar5-2-1901oude lieden gesticht 0LevieWolfGroot deCvrouw was weduweZeeburg81 jaar
5344566KaatjeWagenaar19-8-1927BenedictusVerdonerBDiemen
4657313148KlaarteSalomonWagenaar28-9-1835BMuiderberg
491763693LeaWagenaar23-12-1903Zwanenb.str. 10BenedictusVorstCgehuwde vrouwMuiderberg46 jaar
5113037avrouw doodgravers college23LeaWagenaar15-8-1932OnderwijzerCMuiderberg
42523LevensloosWagenaarAbraham11-12-1854Raamgr. 0BlevensloosZeeburg
43318LevensloosWagenaarA.D.19-10-1865Zwanenb.str. 0levensloosZeeburg
41274LevensloosWagenaarDavidAbraham10-2-1836L.Houtstr. 40BlevensloosZeeburg
41376LevensloosWagenaarHijmanAbraham18-2-1839Zwanenb.wal 75BlevensloosZeeburg
43108LevieWagenaarA.D.11-5-1862zinking op de borstL.Houtstr. 313Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 6 maand(en)
5163837man doodgravers college40LevieWagenaar21-2-1939BMuiderberg
519543627LionWagenaar25-12-1942EMuiderberg
49555K16MargarethaWagenaar24-8-1910WoudstraDMuiderberg
4718829131MariannaAronWagenaar11-1-1856BMuiderberg
510477121MarianneWagenaarAlexanderAronNanetteEphraimPraag v.18-6-1931Nw.Prinsengr. 87Congehuwde man/vrouwMuiderberg69 jaar
50249U132MichaelWagenaarAronEstherKamerling22-12-1920Deymanstr. 8HendrinaDuveenDgehuwde manMuiderberg44 jaar
4697623144MietjeSalomonWagenaar23-4-1849BMuiderberg
450671270MirjamWagenaarJoel20-1-1890K.Houtstr. 1Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
485532366NaatjePhilipWagenaar20-3-1892Geldersekade 59JeremiasSamuelHillesumCvrouw was weduweMuiderberg64 jaar
42927NathanWagenaar1-2-1859vervalo.m/v.huis 0Bgehuwde manZeeburg75 jaar
492853958PeninaWagenaarJosephDavid5-1-1906Zwanenb.wal 0Congehuwde man/vrouwMuiderberg39 jaar
479321aman doodgravers college17PhilipAbrahamWagenaar18-1-1880Hoogstr. 9Cgehuwde manMuiderberg78 jaar
518523214PhilipWagenaar23-12-1941EMuiderberg
4693222116ReintjeDavidWagenaar19-12-1847vervalZwanenb.str. 7IsraelHartingBvrouw was weduweMuiderberg75 jaar
4858723184RoosjeWagenaar16-11-1892VorstCMuiderberg
504674664SaartjeWagenaar17-9-1923AsserCgehuwde vrouwMuiderberg
4692942rabbijn35SalomonDavidWagenaar24-11-1847beroerteLeprozengr. 3Bgehuwde manMuiderberg73 jaar
510196891SamuelWagenaarAbrahamHeintjeCroese9-3-1931Formosastr. 10MariaZurelCgehuwde manMuiderberg85 jaar
43168353SamuelAbrahamWagenaar8-3-1863vervalAntoniesbreestr. 297Bgehuwde manZeeburg68 jaar
467011714SimonDavidWagenaar6-5-1840zinking koortsLeprozengr. 22Bgehuwde manMuiderberg73 jaar
550672273SophiaWagenaar1-1-1941ProntCDiemen
4873526170SophiaWagenaar4-8-1895CMuiderberg
49818T58SophiaWagenaarAbrahamSamuelHeintjeJosephKroese7-10-1914Nw.Kerkstr. 16MosesBlitzDgehuwde vrouwMuiderberg65 jaar
4572310106SophiaWagenaarAaron27-12-19011e Batavierdw.str. 1Congehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
470172521SophiaAbrahamWagenaar8-4-1850waterzuchtMarkensteeg 6MozesSalomonVedderBgehuwde vrouwMuiderberg59 jaar
53486718SophiaWagenaar15-12-1927PoppegaaiBDiemen
45543690SophieWagenaarNathan20-1-1899K.Houtstr. 41Congehuwde man/vrouwZeeburg19 maand(en)
508855749SprinsWagenaar9-4-1929SalomonsCMuiderberg
49888C139LeaWagenar20-8-1915L.SmitDvrouw was weduweMuiderberg
51376648DeboraWagenhuijzen11-10-1935Sarphatistr. 107WillemSmitEvrouw was weduweMuiderberg68 jaar
41974EmanuelDavidWagenhuijzenDavidMeijer1-8-1847stuipiesUilenb.str. 104Bongehuwde man/vrouwZeeburg21 dag(en)
43909IsaacWagenhuijzenM.D.25-6-1874waterzuchtMarken 173Congehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
42019LevensloosWagenhuijzenLeentjeAbraham31-10-1847J.Houttuinen 37BlevensloosZeeburg
42531LevensloosWagenhuijzenNaatje31-12-1854Batavierstr. 222BlevensloosZeeburg
42020LevensloosWagenhuijzenLeentjeAbraham31-10-1847J.Houttuinen 37BlevensloosZeeburg
42358LevensloosWagenhuijzenNaatjeAbraham14-4-1853Batavierstr. 222BlevensloosZeeburg
41630LevensloosWagenhuijzenMozesMeijer15-3-1842Fortuinengang 9BlevensloosZeeburg
528965363RebekkaWagenhuijzenDavidMeijerRachelKorper5-5-1921Blasiusstr. 65SalomonKriekerAvrouw was weduweDiemen78 jaar
42132RozaWagenhuijzenEmanuelMeijer1-1-1849stuipiesUilenb.str. 16Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
543294348DavidWagenhuisPhilipDavidRozetteHoedemaker6-3-1935Rechtboomsloot 11SaraMuisBgehuwde manDiemen77 jaar
535991045FijtjeWagenhuisPhilipRoosjeHoedemaker3-12-1928Lazarussteeg 6Bongehuwde man/vrouwDiemen65 jaar
52765GerritWagenhuisSamuelLeaLampetje11-4-1920Burmanstr. 25Aongehuwde man/vrouwDiemen17 maand(en)
53915HelenaLouisaWagenhuisLouisCatharinaLissing17-6-19313e Oosterp.str. 42Bongehuwde man/vrouwDiemen8 maand(en)
46418IsaacWagenhuisPhilipChristinaEnsel9-2-1920Rechtboomsloot 66Congehuwde man/vrouwZeeburg1 dag(en)
55626345JetjeWagenhuis7-4-1952IzaaksDDiemen
5478010108JudaWagenhuis24-2-1939CDiemen
540351963LeentjeWagenhuis3-8-1932MotBDiemen
538561962MeijerWagenhuisFilipDavidRoosjeHoedemaker5-1-19312e Oosterp.str. 6LeentjeMotBgehuwde manDiemen60 jaar
453251984PhilipWagenhuisJuda9-10-1892Batavierstr. 71Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
452961931PhilipWagenhuisMeijer2-8-1892Uilenb.str. 68Congehuwde man/vrouwZeeburg84 dag(en)
44791321PhilipWagenhuisDavid8-9-1886Uilenb.str. 88Congehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
45456330RachelWagenhuis10-8-1896Uilenb.str. 159JosephMattemanCgehuwde vrouwZeeburg31 jaar
528585517RosaWagenhuisDavidSaraMuis23-1-1921Rapenburg 23SalomonNijkerkAvrouw was weduweDiemen38 jaar
46417SalomonWagenhuisPhilipChristinaEnsel9-2-1920Rechtboomsloot 66Congehuwde man/vrouwZeeburg1 dag(en)
541303411SalomonWagenhuis6-7-1933BDiemen
529675918SaraWagenhuis19-1-1922Jong deADiemen
41751JacobDavidWagenhuisenDavidMeijer13-10-1844vervalBatavierstr. 104Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 jaar en 6 maand(en)
41778MozesJacobWagenhuisenMietjeAbraham30-5-1845stuipiesJ.Houttuinen 37Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
42557AbrahamMeijerWagenhuizen16-2-1855waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg60 jaar
537081365BarnettWagenhuizen20-9-1929BDiemen
540771961BellaWagenhuizen18-1-1933CohenADiemen
552422961BellaWagenhuizen18-1-1942CohenBDiemen
46388EstherWagenhuizenDavidRachelKorper26-3-1914Uilenb.str. 139LouisLeverCgehuwde vrouwZeeburg73 jaar
453091953EvaWagenhuizenJacob6-9-1892Uilenb.str. 98Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
42495GompesMosesWagenhuizenMosesMeijer29-9-1854slijmberoerteUilenb.str. 103Bongehuwde man/vrouwZeeburg22 jaar
46152JacobWagenhuizen31-5-19073e Oosterp.str. 22Cgehuwde manZeeburg49 jaar
52933JacobWagenhuizenDavidRachelKorper18-9-1921Staalstr. 17RebeccaWitmondAgehuwde manDiemen72 jaar
54258423JoelWagenhuizen30-8-1934Lepelstr. 91AlagondaGroot deBgehuwde manDiemen70 jaar
42772LeentjeWagenhuizenAbrahamMarcus9-2-1857beroerteBatavierstr. 222Bongehuwde man/vrouwZeeburg32 jaar
41496LevensloosWagenhuizenMozesMeijer19-8-1840Teertuinengang 4BlevensloosZeeburg
45173LevensloosWagenhuizenJacob3-9-1890Uilenb.str. 98ClevensloosZeeburg
41458LevieEmanuelWagenhuizenEmanuelMeijer30-4-1840mazelenUilenb.str. 16Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
526774831MarieWagenhuizen14-4-1919LampetjeADiemen
44717242MichelWagenhuizenJacob9-5-1886Uilenb.str. 119Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
43026MozesMeijerWagenhuizen24-4-1861borstkwaalUilenb.str. 103Bgehuwde manZeeburg58 jaar
487502723NaatjeWagenhuizen29-11-1895BedCMuiderberg
450861296PaulineWagenhuizenJacob17-2-1890Uilenb.str. 119Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
41683PhilipEmanuelWagenhuizenEmanuelMeijer11-8-1842mazelenUilenb.str. 16Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
42323RachelWagenhuizenEmanuelMeijer18-1-1852kinderziekteBatavierstr. 18Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
4893330137SaartjeWagening3-8-1899Vries deCMuiderberg
439882226Betjev.Wageningen4-8-1875kraamziekteNieuwmarkt 13Z.M.MosselCgehuwde vrouwZeeburg29 jaar
41290Marjannav.WageningenBetjeAbraham5-4-1836kinkhoestStaalstr. 17Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 jaar
42382Mietjev.WageningenRebecca28-6-1853stuipiesBatavierstr. 210Bongehuwde man/vrouwZeeburg42 dag(en)
54999249OlgaSerineWagner26-7-1940?????StengelCDiemen
4713538vrouw doodgravers college93AnnaatjeMozesWaker14-2-1854BMuiderberg
470702681DavidMozesWaker6-4-1852BMuiderberg
47465557GrietjeMozesWaker29-5-1866vervalL.Houtstr. 324B.J.Gorter deCgehuwde vrouwMuiderberg62 jaar
538241868EijsoiaWaksman3-11-1930HaiszrakBDiemen
505915181RachelWakum15-6-1925CMuiderberg
549221954SamuelWald12-3-1940CDiemen
546335105AdolphWaldbaum14-11-1937CDiemen
53532147BetjeWalder28-4-1928GoudsmitBDiemen
5206139elders herbegraven61FannijWalder25-4-1949EhrlichEMuiderberg
547571266Moses D.Waldinger13-12-1938CDiemen
52907MosesAbrahamWalewijkSalomonKeetjeLeeraar24-6-1921Nw.Prinsengr. 70RosinaLammAman was weduwnaarDiemen89 jaar
49982G142AbrahamWalg8-11-1916DMuiderberg
535951041AlexanderWalg19-11-1928Rapenb.str. 101BrancaWitteboonBgehuwde manDiemen58 jaar
52631475AntjeWalg22-12-1918AldenwereldADiemen
52657487BelitjeWalg27-2-1919BeberADiemen
523902715ElsinaWalg20-11-1916ArkADiemen
43358FijtjeWalgLevie6-5-1866stuipiesMarken 60ongehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
49504I3FijtjeWalg6-10-1909PosenerDMuiderberg
41760FredrikDavidWalg27-10-1844bloedspuwingAntoniesbreestr. 27Bgehuwde manZeeburg68 jaar
44414150GrietjeWalgMozes2-10-1882K.Houtstr. 18Congehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
4697223128HartogIzaacWalg4-4-1849BMuiderberg
5493516106JacobWalg8-4-1940CDiemen
44149JetjeWalgN.S.27-4-1879stuipiesK.Houtstr. 3ongehuwde man/vrouwZeeburg1 dag(en)
49896V85JetjeWalg26-9-1915J.HesDgehuwde vrouwMuiderberg
44167KaatjeWalgJacob18-6-1879stuipiesValkenb.str. 118ongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
485562385KaatjeWalg7-4-1892Batavierstr. 59AbrahamHenselijnCvrouw was weduweMuiderberg91 jaar
44146LevensloosWalgNathanSander25-4-1879K.Houtstr. 3levensloosZeeburg
45696LevensloosWalgMozes24-6-1901K.Houtstr. 7ClevensloosZeeburg
44815499LevieWalgJacob21-4-1887Valkenb.str. 61Congehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
443331342LevieMozesWalg8-3-1881N.I.ziekenhuis 0Cgehuwde manZeeburg46 jaar
518466311MachielMozesWalg30-11-1941CMuiderberg
44455565MarcusWalgJacob8-4-1883Valkenb.str. 118Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
549071694Marcus J.Walg11-2-1940CDiemen
523201010MarkusWalg31-1-1916ADiemen
46069MatjeFrederikWalg15-11-1906Nw.Achtergr. 114SimonWolfSpringerCvrouw was weduweZeeburg81 jaar
43798154MozesWalg30-10-1872waterzuchtN.I.ziekenhuis 0gehuwde manZeeburg69 jaar
54562498MozesWalg6-4-1937CDiemen
42928MozesWalgLevieMozes2-2-1859klierstoffenMarken 70Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
54641688NaatjeWalg23-12-1937DotschCDiemen
523432220NaatjeWalg18-5-1916PeperwortelADiemen
5341422NaatjeWalg15-4-1927WalgBDiemen
529505813RoosjeWalg25-11-1921NathanADiemen
525103632RozaWalg16-12-1917Lange deADiemen
41574SaartjeWalgSanderSalomon3-10-1841waterzuchtL.Houtstr. 54Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 jaar en 9 maand(en)
42986SaartjeWalgMariannaSander6-2-1860stuipiesK.Houtstr. 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
548021459SanderWalg7-5-1939CDiemen
42984SanderSalomonWalg3-2-1860slijmberoerteK.Houtstr. 237Bgehuwde manZeeburg67 jaar
4852822145SaraWalg19-8-1891ZwartverwerCMuiderberg
54457243SimonWalg24-5-1936CDiemen
50847647LeopoldWall8-11-1928v.Kinsbergenstr. 26JohannaMatthiasCgehuwde manMuiderberg72 jaar
4815212196AbrahamLazarusWallach9-11-1884CMuiderberg
554163759AbrahamWallach3-2-1943CDiemen
4815412200ClaraWallach13-11-1884CMuiderberg
50230T129ElisabetWallachMichielGerritHesterWolfVet21-7-1920Nw.Keizersgr. 70IsaacMordechaiLoezenDgehuwde vrouwMuiderberg78 jaar
476701177FeliaWallach3-12-1871CMuiderberg
518723256FrederikaWallach27-2-1942PolenaarEMuiderberg
43657GabrielWallachW.M.6-3-1872klierteringSt.Annastr. 373ongehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
50453439HesterWallach4-7-1923LevieHoek v.d.Cvrouw was weduweMuiderberg
4925037man kerkbestuur28IsaacWallach28-4-1905Pl.Muidergr. 11Bgehuwde manMuiderberg82 jaar
4815112193JudaLionWallach4-11-1884CMuiderberg
46409LevensloosWallachWolfElisabethStibbe30-11-1914Koningstr. 46ClevensloosZeeburg
50253S166LouiseWallachIsaacAmaliaLehren9-1-1921Nw.Prinsengr. 50Dongehuwde man/vrouwMuiderberg72 jaar
512127686MachielWallach14-7-1933CMuiderberg
46405MachielWallachSimonEsperanceTrompetter25-10-1914Kinkerstr. 33Congehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
4831518204MordechaiWallach26-10-1887CMuiderberg
524993620RachelWallach16-11-1917BlesADiemen
523812528RijntjeWallach10-10-1916AapADiemen
54726997SaartjeWallach6-9-1938Gelderen v.CDiemen
457972911SaartjeWallach11-11-19032e Batavierdw.str. 8HijmanHilsumCgehuwde vrouwZeeburg75 jaar
4798916112SusannaWallachWolfMachiel25-3-1881St.Annastr. 16Congehuwde man/vrouwMuiderberg15 jaar
526432419VeronicaWallach21-1-1919ADiemen
45759288WolfMachielWallach9-8-1903Markensteeg 4Cgehuwde manZeeburg71 jaar
477508151NaatjeHartogWallag27-11-1874CMuiderberg
531006363SophiaWallaga13-5-1923Geuns v.ADiemen
45979BenjaminWallagh30-1-1906Spuistr. 199Cgehuwde manDen Haag69 jaar
434584735GrietjeWallagh2-9-1867typhusN.I.ziekenhuis 0J.SweijdBgehuwde vrouwZeeburg38 jaar
49530I68JuliaWallagh27-3-1910DMuiderberg
5001213158SusannaWallagh28-2-1917Praag v.Cgehuwde vrouwMuiderberg
54260426IsaacWallegaMozesLouiseReens4-9-1934Uithoornstr. 18MarianneKreveld v.Bgehuwde manDiemen77 jaar
508486193SaartjeWallegaJacobBrendelDelft v.19-11-1928N.I.ziekenhuis 0GerritJosephWijk v.d.Cvrouw was weduweMuiderberg92 jaar
47589569SaraAbrahamWallersteijn3-9-1869vervalHoutgr. 236H.Z.WorkumCgehuwde vrouwMuiderberg68 jaar
542433757DavidWallersteinJacobThereseSchott5-7-1934Deurloostr. 58EmmaOppenheimerBgehuwde manDiemen72 jaar
517042359MaxVictorWallheimer11-2-1940EMuiderberg
46698174WolfMosesWallichMoses8-4-1840beroerteWeesperk.str. 73Bongehuwde man/vrouwMuiderberg89 jaar
515811761AnnaWallig13-6-1938EMuiderberg
46622154AronEliasWallig31-3-1837BMuiderberg
517432634DanielWallig27-8-1940EMuiderberg
523772525EvaWallig5-10-1916SimonsADiemen
49686D35HartogWalligMozesMietjeBoot19-4-1912Arnhem 0HenrietteCosterDman was weduwnaarMuiderberg75 jaar
492523872JudicWallig30-4-1905Rapenb.str. 23SijmonBouteljeCgehuwde vrouwMuiderberg
42253KaatjeWallig19-7-1850vervalN.I.ziekenhuis 0AndriesMoolemanBvrouw was weduweZeeburg84 jaar
503484190KlaartjeWallig18-4-1922Barend IBruinvelsCvrouw was weduweMuiderberg
49743Q65LeaWallig27-5-1913SchaapDMuiderberg
51437953MauritsWallig2-7-1936EMuiderberg
482101759MozesHartogWallig15-12-1885CMuiderberg
518473145RudolphDanielWallig7-12-1941EMuiderberg
4867025139SaraHartogWallig26-8-1894Nw.Achtergr. 63EliazerLevieBronkhorstCvrouw was weduweMuiderberg84 jaar
443592481SaraWalligHartog22-4-1881Raamgr. 1Congehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
5556815JosephWallinga2-7-1947DDiemen
54793162RebeccaWallinski12-4-1939CDiemen
42943AntoinetteWalterWolfSimon3-3-1859kroepRaamgr. 556Bongehuwde man/vrouwZeeburg5 jaar
548081550EvaWalter1-6-1939HertzmannCDiemen
469952477RoelofWalters27-7-1849BMuiderberg
46093AbrahamHartogWalvis13-1-1907Vrolikstr. 365Cgehuwde manZeeburg70 jaar
449401136AbrahamLevieWalvis13-6-1889Waterloopl. 46Cgehuwde manZeeburg68 jaar
512617921BetjeWalvisHartogEstherPorcelijn28-2-1934Lepelstr. 53SamuelBokkieCgehuwde vrouwMuiderberg60 jaar
53468429BetjeWalvis2-11-1927SchrijverBDiemen
42582DavidWalvisHartog18-3-1855waterzuchtBatavierstr. 146Bongehuwde man/vrouwZeeburg8 jaar
537011277EstherWalvis6-9-1929VleesdraagerBDiemen
43475GompelWalvisLevie7-10-1867klierteringL.Houtstr. 309ongehuwde man/vrouwZeeburg18 maand(en)
53481626GrietjeWalvis2-12-1927Bienen v.BDiemen
548351483HannaWalvis4-9-1939Velde v.d.CDiemen
450951352HartogWalvis2-3-1890N.I.ziekenhuis 0Cgehuwde manZeeburg45 jaar
4807415127HartogAbrahamWalvis11-3-1883Batavierstr. 67Cgehuwde manMuiderberg76 jaar
552603080HartogWalvis16-2-1942CDiemen
44866653JacobWalvisMachiel4-12-1887von Zesestr. 41Congehuwde man/vrouwZeeburg14 maand(en)
43025LevensloosWalvisA.H.22-4-1861K.Houtstr. 233BlevensloosZeeburg
41762LevensloosWalvisJacobLevie11-11-1844Uilenb.str. 1BlevensloosZeeburg
43091LevensloosWalvisA.H.28-3-1862K.Houtstr. 233BlevensloosZeeburg
41796LevieHartogWalvisHartog12-7-1845kinderziekteSteenvoetsteeg 1Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
43934LevieWalvisA.L.18-4-1875stuipiesHoutgr. 46Congehuwde man/vrouwZeeburg77 dag(en)
536701259MarianneWalvis19-5-1929AalsvelBDiemen
52457172MichelWalvis4-6-1917ADiemen
42857OzerWalvisHartogAbraham12-1-1858kroepBatavierstr. 196Bongehuwde man/vrouwZeeburg15 maand(en)
52822RoosjeWalvis7-10-1920Houtkoopersb.wal 14BarendKroonenbergAgehuwde vrouwDiemen67 jaar
437501427RosettaLevieWalvis18-8-1872waterzuchtL.Houtstr. 286J.L.Metzgehuwde vrouwZeeburg57 jaar
55566132SalomonWalvis16-6-1947DDiemen
43620SalomonWalvisIsaacS.5-3-1871pokkengasthuis 0ongehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
533117842SchoontjeWalvis7-1-1926SenatorADiemen
43267AaltjeWalvischS.L.28-9-1864klierstoffenVerwerstr. 431ongehuwde man/vrouwZeeburg19 maand(en)
52587437AbrahamWalvisch1-9-1918ADiemen
45508AnnaWalvischBarend10-8-1898J.Houttuinen 60CZeeburg16 dag(en)
548711835BarendWalvisch3-12-1939CDiemen
544005214BarendWalvischMozesMariannaBaruch28-11-1935Blasiusstr. 69ElsjeBorstelBgehuwde manDiemen75 jaar
537271462BloemeWalvisch12-11-1929HuismanBDiemen
4823017128CatharinaWalvisch22-4-1886J.Houttuinen 49AlexanderBoasCgehuwde vrouwMuiderberg39 jaar
45938ElsjeWalvisch25-10-1905Batavierstr. 57DavidIsaacEmden v.Cvrouw was weduweZeeburg71 jaar
551342726EvaWalvisch27-4-1941Rooij v.CDiemen
5441813EvaWalvisch13-1-1936GobesCDiemen
53974265HartogJosephWalvischJosephAbrahamMietjeJacobGarst29-12-1931oude lieden gesticht 0KaatjeSwaabBman was weduwnaarDiemen91 jaar
5539834100HendrinaWalvisch24-12-1942SchaapCDiemen
4489283IsaacWalvisch7-2-1888N.I.ziekenhuis 0Cgehuwde manZeeburg38 jaar
449831141IsaacWalvischBarend18-8-1889Nw.Grachtje 4Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
43720JacobWalvischAbraham14-7-1872diareeUilenb.str. 134ongehuwde man/vrouwZeeburg14 maand(en)
551004102JonasWalvisch21-2-1941CDiemen
43014JosephWalvischMosesJoseph20-4-1860kroepK.Houtstr. 225Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
542904327JosephWalvischMozesJozefMirjamBaruch16-11-1934Makassarstr. 57HeintjeMuijsBman was weduwnaarDiemen71 jaar
50083J181JudicWalvisch19-5-1918HeertjesDgehuwde vrouwMuiderberg
45904LevensloosWalvischSimon9-7-1905Batavierstr. 68ClevensloosZeeburg
42661LevensloosWalvischHartogAbraham31-8-1855Batavierstr. 196BlevensloosZeeburg
44835523LevieWalvischJonas5-6-1887Zwanenb.str. 9Congehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
4922237117LevieWalvisch25-11-1904CMuiderberg
46338MarianneWalvischJosephAbrahamMietjeJacobGarst17-11-1912K.Houtstr. 5AbrahamSimonLindaCvrouw was weduweZeeburg74 jaar
450151227MarianneWalvischIsaac20-10-1889N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg12 jaar
532737520MatjeWalvisch14-6-1925BreemerADiemen
45591148MirjamWalvischBarend31-12-1899J.Houttuinen 60Congehuwde man/vrouwZeeburg16 jaar
537841738MosesWalvisch4-4-1930BDiemen
44040213MozesWalvischJ.M.3-11-1875stuipiesValkenb.str. 204Congehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
449731120MozesWalvischJoseph30-7-1889Valkenb.str. 191Congehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
475301113RoosjeWalvisch26-2-1868CMuiderberg
531536670RozetteWalvisch31-12-1923AbrahamADiemen
455361041SalomonLevieWalvisch4-1-1899Waterloopl. 83Cgehuwde manZeeburg80 jaar
524973530SchoontjeWalvisch11-11-1917PrinsADiemen
41688SchoontjeJozephWalvischJosephAbraham22-8-1842mazelenMarken 92Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
520177443GrietjeWanefried19-11-1945MeijerCMuiderberg
551112638HedwigWangenheim14-3-1941AbrahamCDiemen
46583149GodschalkLevieWannefried14-12-1835BMuiderberg
42892BenjaminWansJosephHartog5-3-1858waterzuchtLeprozengr. 113Bongehuwde man/vrouwZeeburg11 jaar
509466738BetjeWans11-4-1930GranadeCMuiderberg
46033BetjeWansJoseph16-8-1906Tuinstr. 236Congehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
54869762EvaWans29-11-1939Levie deADiemen
473033374EvaLucasWans20-5-1860BMuiderberg
488032823HannaWans9-2-1897HoepelmanCMuiderberg
52756HartogWans22-3-1920Transvaalstr. 80HendrikaRooij v.Agehuwde manDiemen56 jaar
471592894HartogLucasWans20-11-1854vervalN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manMuiderberg71 jaar
470372587JacobAbrahamWans10-1-1851BMuiderberg
4868825206JosephHartogWans10-12-1894CMuiderberg
53602121JozefWansMozesSara27-12-1928Utrechtsedw.str. 89MietjeAdelsbergenBgehuwde manDiemen52 jaar
46401LevensloosWansJozefMietjeAdelsbergen v.15-7-1914Utrechtsedw.str. 131ClevensloosZeeburg
43365LevensloosWansJ.H.16-5-1866Leprozengr. 113levensloosZeeburg
549241930MietjeWans14-3-1940CDiemen
503563754RosaWans8-5-1922A.KetellapperCvrouw was weduweMuiderberg
5124336avrouw doodgravers college13SaraWans28-12-1933Santen v.CMuiderberg
528995618SchoontjeWansJosephJansjeDrijver18-5-1921Dijkstr. 23SalomonMulderAvrouw was weduweDiemen61 jaar
547471088MozesWant16-11-1938CDiemen
467221797SprinsIsraelWaradein1-3-1841BMuiderberg
477428125VrouwtjeWaradijn24-8-1874CMuiderberg
51316V50TaubaWarburgIsaacSalomon S.EliseWallach7-12-1934J.W.Brouwerstr. 21AronMeijerOljenickDvrouw was weduweMuiderberg74 jaar
41563SimonIsraelWaredijnIsraelAlexander9-8-1841slijmberoerteL.Houtstr. 60Bongehuwde man/vrouwZeeburg40 jaar
47442429EstherWarendijn6-8-1865waterzuchtN.I.ziekenhuis 0HermanVoort v.d.Cvrouw was weduweMuiderberg57 jaar
50007I112BernardWarendorf19-2-1917DMuiderberg
42228BernardMozesWarendorfMozesSalomon21-4-1850zenuweziekteAntoniesbreestr. 38Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
518303033BetsijWarendorf7-9-1941VlesEMuiderberg
470222540LeaWarendorf28-6-1850ontsteking ingewandenHeerengr. 30SalomonEphraimNierop v.Bvrouw was weduweMuiderberg66 jaar
509566828LemanWarendorf1-7-1930CMuiderberg
486082466MozesSalomonWarendorf12-3-1893CMuiderberg
47553368SalomonLevieWarendorf25-9-1868vervalAntoniesbreestr. 105Cgehuwde manMuiderberg79 jaar
483251943SaraWarendorf5-2-1888Joden-Breestr. 18MeijerKattenburgCgehuwde vrouwMuiderberg61 jaar
511197437JohannaFrancisWarendorff1-7-1932Heijden v.d.CMuiderberg
41480KlaartjeAronWarendorp24-6-1840vervalVerwerstr. 19BarendGerritWinnikBvrouw was weduweZeeburg68 jaar
54580737NaatjeWarint22-6-1937Velzen v.CDiemen
46085RachelWarmsLevie30-12-1906Commelinstr. 8Congehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
468572118AlexanderIsraelWarradein15-3-1846BMuiderberg
493802783AbrahamJacobWarradijn14-8-1907Nw.Herengr. 28Cgehuwde manMuiderberg85 jaar
518243023AlexanderWarradijn18-7-1941EMuiderberg
506755547BenedictusWarradijn9-7-1926CMuiderberg
42054EvaWarradijnAbrahamIsrael24-7-1848stuipiesJoden-Breestr. 70Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
50240F103GeertruidaWarradijnAbrahamJacobJudicHartogRoodenburg10-11-1920Sarphatistr. 57MozesGoudeketDgehuwde vrouwMuiderberg54 jaar
487522727IsraelJacobWarradijn5-12-1895CMuiderberg
42251JacobWarradijnIsraelJacob15-7-1850klierstoffenJoden-Breestr. 70Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
50822V163JacobWarradijn10-6-1928den Texstr. 5HenrietteKlei v.d.Dman was weduwnaarMuiderberg67 jaar
51844820JeannetteWarradijn30-11-1941EMuiderberg
452091541JeannetteWarradijn10-11-1890Blasiusstr. 39LemanRensCgehuwde vrouwZeeburg39 jaar
490003229JosephWarradijn10-8-1900CMuiderberg
51395747JosephWarradijn23-1-1936EMuiderberg
507525699JudithWarradijn2-5-1927MenistCMuiderberg
514511119JudithWarradijn6-10-1936Woude v.d.EMuiderberg
519573649RebeccaWarradijn6-1-1943GoudeketEMuiderberg
4831318198RosetteWarradijn17-10-1887SarluisCMuiderberg
49955E165SaraWarradijn10-5-1916WitmondtDgehuwde vrouwMuiderberg
51407819SaraWarradijn16-2-1936EMuiderberg
4712927131JudaJacobWarrendan29-12-1853BMuiderberg
554403854LemanWarrendorf11-4-1943CDiemen
41395MarcusLemanWarrendorffLemanLevie28-3-1839borstteringJ.Houttuinen 9Bongehuwde man/vrouwZeeburg22 jaar
549712226FrankWarschauer22-5-1940CDiemen
4718429121Betjev.d.Water14-12-1855BMuiderberg
468802184JacobMozesWater29-10-1846vervalo.mannenhuis 0Bgehuwde manMuiderberg81 jaar
479371390Jetjev.d.MozesWater1-2-1880J.D.Meijerpl. 2EliazerLevieOudsCvrouw was weduweMuiderberg69 jaar
415041745JittaMeijerWaterMeijerMosesSchoontjeJacobRijst13-9-1840vervalLeprozengr. 34WolfMeijerDruijfBgehuwde vrouwMuiderberg38 jaar
467081745JittaMeijerWater13-9-1840BMuiderberg
4816212221Saartjev.d.Water18-12-1884EmbdenCMuiderberg
41761Aaltjev.HartogWateren7-11-1844waterzuchtBeuzemgang 5AronAsserSmeerBgehuwde vrouwZeeburg76 jaar
466251512Aaltjev.MozesWateren1-5-1837BMuiderberg
47137287Mozesv.ValentijnWateren12-3-1854BMuiderberg
4697523139Mozesv.SamuelWateren15-4-1849BMuiderberg
46425AaronWatermanHartogBerthaPlas12-4-1920Boltensgrachtje 5Congehuwde man/vrouwZeeburg6 dag(en)
451421393AbrahamWatermanSamson22-6-1890L.Houtstr. 24Congehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
5490215105AbrahamWaterman5-2-1940CDiemen
551732918AbrahamWaterman22-8-1941CDiemen
44176AbrahamWatermanN.M.30-6-1879stuipiesL.Houtstr. 44ongehuwde man/vrouwZeeburg49 dag(en)
536661415AbrahamWaterman14-5-1929BDiemen
41635AbrahamEmanuelWaterman4-4-1842vervalVerwerstr. 11Bgehuwde manZeeburg42 jaar
43199AbrahamWatermanB.A.12-6-1863stuipiesK.Houtstr. 246Bongehuwde man/vrouwZeeburg77 dag(en)
53453333AbrahamWaterman19-9-1927BDiemen
43250AbrahamIsraelWaterman24-7-1864vervalo.m/v.huis 0gehuwde manHaarlem79 jaar
550302256AbrahamWaterman2-10-1940CDiemen
451291437AlexanderIsaakWaterman28-5-1890N.I.ziekenhuis 0Cgehuwde manZeeburg65 jaar
54523611AlexanderWaterman5-1-1937CDiemen
5225268AlidaWaterman1-4-1915ADiemen
44910794AndriesWatermanSamson14-6-1888L.Houtstr. 31Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
44938BarendWatermanBenjamin3-3-1889Rapenb.str. 96Congehuwde man/vrouwZeeburg8 dag(en)
52891BarendWaterman20-4-1921L.Houtstr. 25GrietjeHijmansAgehuwde manDiemen76 jaar
43713BarendWatermanM.B.5-7-1872mazelenL.Houtstr. 306ongehuwde man/vrouwZeeburg23 maand(en)
537251461BarendWaterman11-11-1929BDiemen
54393BenjaminWatermanBarendNathanSaartjeSwaab8-10-1935Amstelstr. 12GrietjeHond deBgehuwde manDiemen71 jaar
534551031BenjaminWaterman5-10-1927BDiemen
55571137BetjeWaterman25-7-1947AgsteribbeDDiemen
509656317BetjeWaterman24-8-1930BakCMuiderberg
41326BetjeDavidWatermanDavid26-8-1836waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg62 jaar
54638681BetjeWaterman13-12-1937WatermanCDiemen
536251145BetjeWaterman7-2-1929HakkerBDiemen
44000112BetjeWatermanM.B.31-8-1875koortsHouttuinen 60Congehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
42979BetjeWatermanAbrahamBarend30-1-1860stuipiesL.Houtstr. 301Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
489253095BrankieWaterman2-6-1899oude lieden gesticht 0IsaacSalomonKorenCvrouw was weduweMuiderberg75 jaar
490953481ClaraWaterman2-6-1902WitsenhuijsenCMuiderberg
5223961CorneliaWaterman9-2-1915ADiemen
42515DaatjeWatermanLevieAbraham22-11-1854stuipiesBatavierstr. 248Bongehuwde man/vrouwZeeburg10 dag(en)
551772938DeboraWaterman8-9-1941ZegeriusCDiemen
41866DinaHartogWaterman26-8-1846vervalo.m/v.huis 0SanderWaterpompBvrouw was weduweZeeburg86 jaar
41469EliasBarendWatermanBarendEmanuel13-5-1840door instorting van huisK.Houtstr. 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
54481348EliazerWaterman27-8-1936CDiemen
4494510103ElisabethWatermanEmanuel20-6-1889Valkenb.str. 261Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
446951354ElisabethWatermanSamson30-9-1884L.Houtstr. 31Congehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
539572453ElisabethWaterman9-11-1931Tolstr. 101LeendertWinsBgehuwde vrouwDiemen59 jaar
5224965EmanuelWaterman22-3-1915ADiemen
41586EmanuelHartogWaterman3-11-1841vervalVerwerstr. 16Bgehuwde manZeeburg81 jaar
547041151EmanuelWaterman20-6-1938CDiemen
5228395EstherWaterman9-7-1915ADiemen
50322F191EstherWaterman15-1-1922DanielStorkDvrouw was weduweMuiderberg
555264039EstherWaterman31-1-1944NijkerkCDiemen
507195670EvaWaterman9-1-1927StaalCMuiderberg
477024161EvaMeijerWatermanMeijerMosesSchoontjeJacobRijst9-3-1873GerritMarcusGroenCMuiderberg66
41577EvaDavidWaterman10-10-1841vervalN.I.ziekenhuis 0PhilipLeviePakkenstikkerBgehuwde vrouwZeeburg77 jaar
42859EvaWatermanJonasAbraham13-1-1858klierteringUilenb.str. 115Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 6 maand(en)
41848EvaWolfWaterman15-7-1846vervalK.Houtstr. 36SalomonJacobRoeperBgehuwde vrouwZeeburg71 jaar
475683116EvaWaterman25-2-1869CMuiderberg
519383559EvaWaterman28-10-1942BolleEMuiderberg
452131497EvelinaWatermanMeijer20-11-1890Rapenb.str. 48Congehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
52558225FloraWaterman23-5-1918ADiemen
54190374FrederikaWaterman15-1-1934Kastanjepl. 11JacobFurthBgehuwde vrouwDiemen63 jaar
41989GeertruidaWatermanJozephAbraham19-9-1847stuipiesK.Houtstr. 10Bongehuwde man/vrouwZeeburg11 dag(en)
42793GrietjeWaterman7-4-1857zenuweziekteRapenb.str. 444JesaiaJosephWijlBgehuwde vrouwZeeburg35 jaar
42836GrietjeWatermanBarendAbraham15-7-1857pokkenK.Houtstr. 246Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
532417234HannaWaterman14-1-1925Jong deADiemen
42518HartogWatermanEmanuel28-11-1854stuipiesVerwerstr. 424Bongehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
530313817HartogWaterman18-8-1922ADiemen
543454540HartogWaterman16-4-1935Zandstr. 32SiporaDegenBgehuwde manDiemen72 jaar
539872717HartogWaterman26-2-1932BDiemen
433364114IsaacWaterman13-12-1865vervalN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg72 jaar
53606126IsaacWaterman7-1-1929BDiemen
538782314IsaacWatermanAlexanderSchoontjeLeendertCohen3-3-1931oude lieden gesticht 0MariaSaartjeBambergerBgehuwde manDiemen74 jaar
54474341IsaacWaterman5-8-1936CDiemen
43428IzaacWatermanAbrahamIsaac12-6-1867zinking op de borstJ.Houttuinen 97ongehuwde man/vrouwZeeburg14 maand(en)
46023JacobWatermanHartog1-7-1906Boltensgrachtje 5Congehuwde man/vrouwZeeburg21 maand(en)
470582624JacobMeijerWatermanMeijerMosesSchoontjeJacobRijst16-11-1851borstkwaalLeprozengr. 38AnnaDanielWoudhuijsenBgehuwde manMuiderberg39 jaar
52838JeannetteWatermanJosephBetjeWaterman5-12-1920K.Houtstr. 31Aongehuwde man/vrouwDiemen18 maand(en)
52839338JeannetteWatermanJosephBetjeWaterman5-12-1920K.Houtstr. 31Aongehuwde man/vrouwDiemen18 maand(en)
53425509JetjeWaterman31-5-1927ADiemen
43976JetjeWatermanM.18-7-1875mazelenL.Houtstr. 10Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
41815JoelBarendWatermanBarendAbraham28-9-1845stuipiesNw.Amstel 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
534705013JoelWaterman6-11-1927ADiemen
4877327117JonasAbrahamWaterman9-6-1896CMuiderberg
4419861JonasWatermanMeijer12-8-1879J.Houttuinen 60ongehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
52235310JosephWaterman24-1-1915ADiemen
551222579JosephWaterman2-4-1941CDiemen
42850JosephJonasWatermanJonasAbraham4-1-1858stuipiesUilenb.str. 115Bongehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
549721894JosephWaterman22-5-1940CDiemen
518692740JudaWaterman22-2-1942EMuiderberg
477125150JudicDanielWaterman20-8-1873CMuiderberg
551862941JudithWaterman25-9-1941BollegraafCDiemen
548361484JulieWaterman10-9-1939PachterCDiemen
54362827KaatjeWatermanBarendNathanSaartjeSwaab2-6-1935Transvaalstr. 34BarendFlesschedragerBvrouw was weduweDiemen73 jaar
506635471KrisjeWaterman7-5-1926BouwmanCMuiderberg
42633LeendertWatermanAlexanderIsaac22-7-1855waterzuchtK.Houtstr. 245Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 9 maand(en)
43426LeendertWatermanSanderIsaac6-6-1867zenuweziekteJ.Houttuinen 97ongehuwde man/vrouwZeeburg
54236405LeendertWatermanBarendDeboraVries de8-6-1934Ceintuurbaan 193KlaartjeRijxmanBgehuwde manDiemen45 jaar
53569111LeentjeWatermanEmanuelEstherVieijra30-8-1928Staalstr. 8Bongehuwde man/vrouwDiemen70 jaar
544194063LeentjeWaterman13-1-1936AllegroBDiemen
44032LevensloosWatermanN.M.26-10-1875Marken 61ClevensloosZeeburg
42536LevensloosWatermanHartogIsaac19-1-1855Houtstr. 296BlevensloosZeeburg
45884LevensloosWatermanAbraham28-5-1905Zeedijk 107ClevensloosZeeburg
41789LevensloosWatermanHartogIsaac23-6-1845K.Houtstr. 34BlevensloosZeeburg
46450LevensloosWatermanMozesJetjeWaterman6-7-1921L.Houtstr. 10ClevensloosZeeburg
41609LevensloosWatermanMozesMeijer10-1-1842Leprozengr. 7BlevensloosZeeburg
42131LevensloosWatermanHartogIsaac1-1-1849Vlooienb.gr. 3BlevensloosZeeburg
46004LevensloosWatermanLevie9-4-1906Zwanenb.str. 43ClevensloosZeeburg
44986LevensloosWatermanIsaac25-8-1889Uilenb.str. 35ClevensloosZeeburg
45500420LevensloosWatermanEmanuel16-12-1896J.Houttuinen 51ClevensloosZeeburg
41672LevensloosWatermanHartogIsaac20-7-1842K.Houtstr. 5BlevensloosZeeburg
45022LevensloosWatermanBenjamin28-10-1889Rapenb.str. 96ClevensloosZeeburg
46074LevensloosWatermanLevie25-11-1906Zwanenb.str. 43ClevensloosZeeburg
41726LevensloosWatermanMozesMeijer25-12-1842Leprozengr. 7BlevensloosZeeburg
544015216LevieWatermanAbrahamSaraWaterman29-11-1935Waterloopl. 53SophiaSchelvisBgehuwde manDiemen44 jaar
41667LevieWatermanBarendEmanuel13-7-1842mazelenVerwerstr. 48Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 3 maand(en)
54480347LevieWaterman21-8-1936CDiemen
555194033LouisWaterman23-11-1943CDiemen
46067MaartjeWaterman30-10-1906Uilenb.str. 50SamsonCohenCgehuwde vrouwZeeburg63 jaar
550132074MachielWaterman4-9-1940CDiemen
530646413MagdalenaWaterman31-12-1922PeereboomADiemen
527234357MargarethaWaterman21-11-1919BaarsADiemen
533304813MarianaDuifjeWaterman15-4-1926ADiemen
42743MarianaWatermanEmanuel18-11-1856stuipiesVerwerstr. 414Bongehuwde man/vrouwZeeburg8 dag(en)
533127363MarianneWaterman17-1-1926Buuren v.ADiemen
41566MarianneBarendWatermanBarendAbraham1-9-1841mazelenK.Houtstr. 14Bongehuwde man/vrouwZeeburg5 jaar en 6 maand(en)
530123716MeijerWaterman23-5-1922ADiemen
469832430MeijerMozesWaterman28-6-1849BMuiderberg
510877096MeijerWaterman12-2-1932CMuiderberg
442081682MeijerWatermanNathan1-9-1879L.Houtstr. 44ongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
54500366MeijerWaterman9-11-1936CDiemen
478531531MeijerWaterman29-8-1877CMuiderberg
479311383MietjeMeijerWaterman11-1-1880Nw.Achtergr. 20MeijerSalomonKoopmansCgehuwde vrouwMuiderberg69 jaar
543914927MietjeWatermanAbrahamDeboraSanten16-9-1935Joubertstr. 23AbrahamWatermanBgehuwde vrouwDiemen73 jaar
434134639MietjeWaterman31-3-1867waterzuchtVerwerstr. 429J.A.GoudsmitBvrouw was weduweZeeburg77 jaar
45761289MietjeWaterman12-8-1903Zanddw.str. 5AronJacobBeekCgehuwde vrouwZeeburg76 jaar
42742MietjeWatermanEmanuel18-11-1856stuipiesVerwerstr. 414Bongehuwde man/vrouwZeeburg8 dag(en)
542664216MietjeWatermanAlexanderSchoontjeCohen21-9-19343e Oosterp.str. 63FetjeHalberstadtBgehuwde vrouwDiemen68 jaar
536601335MinaWaterman5-5-1929KanesBDiemen
484042095MozesWaterman31-5-1889CMuiderberg
431053334MozesMeijerWatermanMeijerMosesSchoontjeJacobRijst6-5-1862zenuweziekteRapenb.str. 510BetjeGodschalkGobesBgehuwde manZeeburg53 jaar
452371856MozesWatermanHartog11-3-1892Uilenb.str. 131Congehuwde man/vrouwZeeburg14 maand(en)
42035NaatjeHartogWaterman22-12-1847waterzuchtN.I.ziekenhuis 0MosesGordijnBvrouw was weduweZeeburg88 jaar
541823374NaatjeWaterman31-12-1933MoscoviterBDiemen
450741274NardusWatermanMozes28-1-1890Groeneburgwal 20Congehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
433834247NathanJosephWaterman1-7-1866vervalMarken 199Bgehuwde manZeeburg75 jaar
46315NathanWatermanJosephNathanJudicLevieStuiver11-9-1912N.I.ziekenhuis 0BetjeLipCgehuwde manZeeburg57 jaar
542691475NathanWatermanBarendNathanSaartjeSwaab28-9-1934Uithoornstr. 11MirjamRodrigues PereiraBman was weduwnaarDiemen84 jaar
50229S150PhilipWatermanJudaRachelLes18-7-19201e Oosterp.str. 57Dongehuwde man/vrouwMuiderberg18 jaar
44386PietertjeWatermanEmanuel13-8-1882Batavierstr. 109Congehuwde man/vrouwZeeburg21 dag(en)
41510RachelMozesWatermanMozesHartog5-10-1840stuipiesMarken 22Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 3 maand(en)
42823RachelWatermanMozesHartog5-6-1857kroepZaandam 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 6 maand(en)
44639RachelWatermanJacob11-7-1884L.Houtstr. 29Congehuwde man/vrouwZeeburg20 dag(en)
43929RebeccaWatermanB.25-3-1875stuipiesK.Houtstr. 18Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
45619838RosaWatermanMozesHartog13-2-1900Batavierstr. 121Congehuwde man/vrouwZeeburg18 maand(en)
52932RosaWatermanSamsonSaraBleekveld18-9-1921Bethaniendw.str. 5Aongehuwde man/vrouwDiemen8 jaar
537751733RozaWaterman16-3-1930Swarte deBDiemen
541483178RozaWaterman31-8-1933BDiemen
44559884RubenWatermanNathan17-12-1883L.Houtstr. 46Congehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
536421325SaartjeWaterman10-3-1929Os v.BDiemen
41465SaartjeJosephWatermanJosephAbraham10-5-1840stuipiesK.Houtstr. 10Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
45845SamuelWatermanIsaac26-2-1905Uilenb.str. 71Congehuwde man/vrouwZeeburg14 dag(en)
46259SamuelWatermanBarendSaraEngelsman12-2-1912K.Houtstr. 26Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
5494917101SaraWaterman5-5-1940WatermanCDiemen
42563SchoontjeWolfWaterman23-2-1855vervalK.Houtstr. 236LeendertHouten v.Bgehuwde vrouwZeeburg71 jaar
449197110SchoontjeWatermanHartog4-7-1888J.Houttuinen 96Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
46228SchoontjeIsaacWaterman28-11-1907Waterloopl. 90HijmanJacobSwalefCvrouw was weduweZeeburg86 jaar
475442100SchoontjeWatermanM.6-8-1868waterzuchtRapenb.str. 110Congehuwde man/vrouwMuiderberg28 jaar
549882239SchoontjeWaterman26-6-1940WatermanCDiemen
543374532SelienWatermanNathanSaartjeKoopman25-3-1935Benkoelenstr. 8Bongehuwde man/vrouwDiemen11 jaar
4508912103SimonWatermanMeijer24-2-1890Swammerdamstr. 49Congehuwde man/vrouwZeeburg70 dag(en)
54469335SimonWaterman10-7-1936CDiemen
41468SophiaBarendWatermanBarendEmanuel13-5-1840door instorting van huisK.Houtstr. 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 jaar
532527257VrouwtjeWaterman11-3-1925SluijterADiemen
41329VrouwtjeHartogWatermanHartogEmanuel31-8-1836vervalMarken 42Bongehuwde man/vrouwZeeburg22 jaar
42108MagcheltjeWaterpomp12-11-1848waterzuchtVlooienb.gr. 22IsaacWatermanBgehuwde vrouwZeeburg62 jaar
547391249EmilieWeberberg26-10-1938CDiemen
554803878Kurt H.Weckselman2-7-1943CDiemen
55125278LouisWecksman4-4-1941CDiemen
526374714AdrianaWeeler7-1-1919KornalijnslijpeADiemen
42314EmanuelWeelerIsraelSamuel31-12-1851stuipiesL.Houtstr. 43Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 dag(en)
42024IsaacGumpelWeelerGumpelSalomon12-11-1847stuipiesL.Houtstr. 40Bongehuwde man/vrouwZeeburg70 dag(en)
41459IsaacGumpelWeelerGumpelSalomon30-4-1840stuipiesL.Houtstr. 3Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
42439KeetjeWeelerGumpelSalomon7-11-1853choleraL.Houtstr. 336Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 3 maand(en)
533818236LeentjeWeeler20-12-1926BlitsADiemen
503994390RebeccaWeeler15-11-1922IsaacGoudeketCgehuwde vrouwMuiderberg
5072856104SalomonWeeler29-1-1927CMuiderberg
41339SamuelGompersWeeler4-10-1836waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg65 jaar
43698144SaraSamuelWeeler2-6-1872waterzuchtHoutgr. 137S.E.Rootveldgehuwde vrouwZeeburg57 jaar
49933D171AronWeen8-3-1916DMuiderberg
4792412120CoenraadSalomonWeen21-11-1879Arnhem 0Cgehuwde manMuiderberg
482641838ElisabethWeen26-12-1886CourantCMuiderberg
503234141ElisabethWeen23-1-1922CMuiderberg
4840820107JudicSamsonWeen23-6-1889Antoniesbreestr. 2GerritNathanMarchandCvrouw was weduweMuiderberg
5142422106JudithWeen1-5-1936HeijmanCMuiderberg
44493LevensloosWeenAron3-6-1883Sarphatistr. 77ClevensloosZeeburg
42524LevieWeenSamuelSalomon12-12-1854kroepHeerengr. 337Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
491593616SalomonWeen2-8-1903Breedeweg 35Cgehuwde manMuiderberg53 jaar
508406177SalomonWeenAaronAnnaKerkhan5-10-1928P.Parklaan 9Congehuwde man/vrouwMuiderberg42 jaar
511037195SamsonWeen8-4-1932CMuiderberg
478891062SamuelSalomonWeen8-11-1878beroerteAchtergr. 23Cgehuwde manMuiderberg
50255U142SamuelWeenAronAnnaKerkhan16-1-1921Badlaan 20Dongehuwde man/vrouwMuiderberg44 jaar
514367553SamuelJacobWeen17-6-1936CMuiderberg
50082J180SaraWeen16-5-1918DMuiderberg
4731841man doodgravers college73Davidv.Weenen6-12-1860BMuiderberg
481159197Eliazerv.Weenen5-2-1884P.Muidergr. 57Cgehuwde manMuiderberg68 jaar
4420371ElsjeWeenenLevie24-8-1879K.Houtstr. 10ongehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
45928FijtjeWeenenAbraham17-9-1905J.Houttuinen 106Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
44496158Gaaijev.FrederikWeenen5-6-1883J.Houttuinen 39SamuelViskoopCvrouw was weduweZeeburg76 jaar
54476211GrietjeWeenen14-8-1936Leeuw deBDiemen
46155HartogWeenenAbraham6-6-1907Rapenb.str. 149Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
44168HartogWeenenSamuelMozes18-6-1879stuipiesK.Houtstr. 7ongehuwde man/vrouwZeeburg4 dag(en)
46230IsaacWeenenGoedman5-12-1907Valkenb.str. 261Congehuwde man/vrouwZeeburg15 maand(en)
555482385JetjeWeenen21-11-1945GoedelCDiemen
484922219Judithv.Weenen5-1-1891KeijzerCMuiderberg
52844LeentjeWeenenSamuelRachelGelderen v.12-12-1920Nw.Kerkstr. 88Aongehuwde man/vrouwDiemen11 maand(en)
528453219LeentjeWeenenSamuelRachelGelderen v.12-12-1920Nw.Kerkstr. 88Aongehuwde man/vrouwDiemen11 maand(en)
42879Michelv.WeenenEliazer12-2-1858stuipiesWeesperveld 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
433394210MozesDavidWeenen30-3-1866waterzuchtK.Houtstr. 225Bgehuwde manZeeburg62 jaar
4696940man doodgravers college78Mozesv.PhilipWeenenPhilipMarjanneSwaab9-3-18491) Magdalena 2) Malli1) Jacob 2) Elias1) Speijer 2) Poorten v dBMuiderberg
43722MozesWeenenL.18-7-1872klierteringBatavierstr. 211ongehuwde man/vrouwZeeburg23 maand(en)
470672672Mozesv.JacobWeenen22-3-1852BMuiderberg
45462336NathanWeenenSamuel31-8-1896K.Houtstr. 17Congehuwde man/vrouwZeeburg26 jaar
469162269Rachelv.WeenenPhilipMarjanneSwaab13-8-1847vervalMaarssen 0EliasPoorten v.d.Bgehuwde vrouwMuiderberg69 jaar
42894Rachelv.Weenen7-3-1858vervalo.m/v.huis 0SimonGroenedaalBvrouw was weduweZeeburg85 jaar
44696522Rebeccav.Weenen3-10-1884Rapenb.str. 98TobiasSoubiceCgehuwde vrouwZeeburg44 jaar
46370SamuelWeenenMosesDavidJudikHartogKorper6-2-1914oude lieden gesticht 0FijtjeZanteCman was weduwnaarZeeburg80 jaar
4680119104DuifjeMachielWeener10-3-1844BMuiderberg
41571FietjeMozesWeenerMozesDavid24-9-1841waterzuchtK.Houtstr. 5Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
4830218165JudicWeener4-8-1887WittenburgCMuiderberg
47415235KaatjePinchasWeener27-5-1864zenuweziekteKerkstr. 361L.J.VorstCgehuwde vrouwMuiderberg45 jaar
41739LevensloosWeenerMozesDavid8-8-1844Beuzemgang 5BlevensloosZeeburg
540712874MietjeWeener25-12-1932GobitsBDiemen
43315RoosjeWeenerS.M.9-10-1865klierteringK.Houtstr. 233ongehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
453291988AbrahamWeeningJoseph16-10-1892Nw.Herengr. 81Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
42085AbrahamJosephWeeningJosephSalomon11-10-1848krampRapenb.str. 108Bongehuwde man/vrouwZeeburg8 jaar
515571724AbrahamWeening8-2-1938EMuiderberg
483311956AbrahamWeening21-2-1888CMuiderberg
4836219143BeletjeWeening13-8-1888Rapenb.str. 185MozesBarendsCgehuwde vrouwMuiderberg51 jaar
506775613ElisabethWeening12-7-1926KinsbergenCMuiderberg
507365752FritsWeening14-2-1927CMuiderberg
524273022GrietjeWeening11-3-1917SoubiceADiemen
443001868HelenaWeeningSalomon26-1-1880Valckenierstr. 19Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
43926HelenaWeeningSalomon2-8-1874zenuwekoortsRoeterseiland 146Congehuwde man/vrouwZeeburg7 jaar
49597K92JacobJ.Weening16-4-1911DMuiderberg
49972E186JosephWeening1-8-1916DMuiderberg
476491126JozephSalomonWeening7-7-1871CMuiderberg
5561743LeoWeening19-3-1951DDiemen
45936LevensloosWeeningSamson20-10-1905Ruyschstr. 92ClevensloosZeeburg
41874LevensloosWeeningJosephSalomon14-9-1846Rapenb.str. 110BlevensloosZeeburg
520124335LouisJ.Weening28-8-1945CMuiderberg
508176075SalomonWeeningZadokFietjeMei inde16-4-19282e J.Steenstr. 80AnnaMargarethaMinderopCgehuwde manMuiderberg60 jaar
488062828SalomonJosephWeening12-2-1897CMuiderberg
44795331SalomonWeeningJoseph13-9-1886Rapenb.str. 20Congehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
43785SamsonWeeningA.S.4-10-1872klierteringMarken 48ongehuwde man/vrouwZeeburg42 dag(en)
4867625169SamsonWeening11-10-1894Mauritsstr. 5Cgehuwde manMuiderberg51 jaar
503594257SamsonWeening24-5-1922CMuiderberg
519023372SaraWeening3-6-1942BlitzEMuiderberg
44535720SaraWeeningJoseph27-7-1883Houtgr. 31Congehuwde man/vrouwZeeburg77 dag(en)
46280SeraphinaWeeningDavidMargarethaSophiaVries de3-5-19122e J.Steenstr. 11Congehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
54625109ZadokWeening24-10-1937CDiemen
50018G191ZadokWeening23-4-1917DMuiderberg
49334B40ZadokJosephWeening5-12-1906Markusstr. 17Dgehuwde manMuiderberg70 jaar
4874226205Benoitv.Weerden22-10-1895CMuiderberg
516101929Benoitv.Weerden20-10-1938EMuiderberg
488042825Berthav.Weerden11-2-1897CMuiderberg
49194375Isaacv.BarendWeerden28-3-1904CMuiderberg
518156564Mariannev.Weerden5-6-1941RudelsheimCMuiderberg
51982386Stephanev.Weerden14-4-1943EMuiderberg
41437Abrahamv.SamuelWeerenSamuelJacob2-3-1840stuipiesL.Houtstr. 20Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
514721314Alidav.Weeren3-2-1937HijmansEMuiderberg
508936454Estherv.Weeren17-5-1929HijmansCMuiderberg
476762138Jacobv.SamuelWeeren30-1-1872CMuiderberg
42966Levensloosv.WeerenJ.S.19-4-1859Houtgr. 137BlevensloosZeeburg
43011Salomonv.SamuelWeeren17-4-1860vervalHoutgr. 145Bgehuwde manZeeburg70 jaar
44233914Samuelv.Weeren28-10-1879N.I.ziekenhuis 0gehuwde manZeeburg79 jaar
42978Sarav.Weeren29-1-1860beroerteN.I.ziekenhuis 0JacobIsaacPekelBgehuwde vrouwZeeburg63 jaar
538151937v.d.Weesel6-10-1930WiekenBDiemen
49940E146Jeannettev.Weesel30-3-1916KeijserDgehuwde vrouwMuiderberg
520954310Alexanderv.Weezel30-12-1951EMuiderberg
477448134Annav.Weezel30-9-1874CMuiderberg
4815612204BetjeWeezel23-11-1884CMuiderberg
44634126Catov.WeezelJacob1-7-1884Nieuwmarkt 8Congehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
446751334Catov.WeezelJuda27-8-1884Commelinstr. 47Congehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
4700940man doodgravers college88Danielv.LevieWeezel6-1-1850borstkwaalAmstelstr. 15Bgehuwde manMuiderberg78 jaar
50232P69Davidv.WeezelMozesCatoDavidson9-8-1920Zwanenb.wal 34AaltjeIsaacWolff deDman was weduwnaarMuiderberg70 jaar
4815912208Evav.Weezel30-11-1884SchrijverCMuiderberg
4858523180Fijtjev.Weezel6-11-1892KoperbergCMuiderberg
43517255Gersonv.DanielWeezelD.L.21-6-1868borstwaterzuchtN.I.ziekenhuis 0ongehuwde man/vrouwZeeburg58 jaar
47394129Hannav.LevieWeezel4-12-1863CMuiderberg
487797aman doodgravers college4Jacobv.Weezel26-7-1896Kerkstr. 365Cgehuwde manMuiderberg85 jaar
4884228161Jacobv.Weezel24-10-1897CMuiderberg
43324Jesaijav.WeezelM.5-11-1865stuipiesZwanenb.str. 271ongehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
47834145Jochebetv.Weezel29-1-1877CMuiderberg
511697534Judav.Weezel30-1-1933CMuiderberg
42803Levensloosv.WeezelMozesLevie26-4-1857Rapenb.str. 539BlevensloosZeeburg
46146Levensloosv.WeezelHartog8-5-19072e J.Steenstr. 67ClevensloosZeeburg
41548Levensloosv.WeezelMozesLevie24-12-1840Rapenb.str. 104BlevensloosZeeburg
41327Levensloosv.WeezelJosephMoses28-8-1836Vlooienb.gr. 20BlevensloosZeeburg
42884Levensloosv.WeezelMozesLevie24-2-1858Rapenb.str. 539BlevensloosZeeburg
45497Levensloosv.WeezelJacob9-12-1896Swammerdamstr. 50ClevensloosZeeburg
4789710102Leviev.Weezel31-1-1879CMuiderberg
4689121118Leviev.JacobWeezel7-12-1846BMuiderberg
4724842rabbijn48Marcusv.JacobWeezel30-11-1857BMuiderberg
519353554Mietjev.Weezel15-10-1942BeekEMuiderberg
468552115Mozesv.JacobWeezel1-3-1846BMuiderberg
490473341Mozesv.LevieWeezel5-6-1901Commelinstr. 51Cgehuwde manMuiderberg85 jaar
4825017185Naatjev.Weezel22-8-1886Sarphatistr. 30LevieRozelaarCgehuwde vrouwMuiderberg51 jaar
51565187Roosjev.Weezel20-3-1938EMuiderberg
482761866Roosjev.Weezel28-2-1887PauerCMuiderberg
4878327156Salomonv.Weezel13-9-1896Dijkstr. 46Cgehuwde manMuiderberg51 jaar
50056K113Sarav.Weezel1-1-1918Goeije deDgehuwde vrouwMuiderberg
521294529Sarav.Weezel6-6-1954EMuiderberg
50174O158Truitjev.Weezel15-8-1919Emden v.Dgehuwde vrouwMuiderberg
41236LevensloosWegMeijerMozes21-7-183490BlevensloosZeeburg
53519644MargarethaWeggelopenJonasSientjeGranaat4-3-1928J.Houttuinen 45SimonRijxmanBgehuwde vrouwDiemen80 jaar
551562593AaltjeWegloop22-6-1941HamerslagCDiemen
4538823100AbrahamWegloopSalomon26-8-1894Uilenb.str. 31Congehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
46174BloemeWegloopSalomon24-7-1907Nw.Grachtje 6Congehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
540672771DuifjeWegloop15-12-1932PachterBDiemen
43978FemmetjeWegloopS.19-7-1875klierteringUilenburg 31Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
443202424HijmanWegloopSalomon21-2-1881Uilenb.str. 31Congehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
41782JacobHijmanWegloopHijmanSalomon10-6-1845stuipiesL.Houtstr. 29Bongehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
43090JacobWegloopLevieSalomon24-3-1862klierteringLeprozengr. 272Bongehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
49858U76KeetjeWegloop4-4-1915DMuiderberg
54295447KlaartjeWegloopNoachJudicGrijsaard3-12-1934Reitzstr. 5DavidHagenaarBgehuwde vrouwDiemen62 jaar
44050LevensloosWegloopNoach21-9-1877Marken 28ClevensloosZeeburg
45623LevensloosWegloopSalomon16-2-1900Nw.Prinsengr. 0ClevensloosZeeburg
46520LevensloosWegloopSaraWegloop25-1-1935Vrolikstr. 187ClevensloosZeeburg
43209LevensloosWegloopN.13-7-1863Marken 217BlevensloosZeeburg
550422170LevieWegloop30-10-1940CDiemen
45908LevieSalomonWegloop26-7-1905L.Houtstr. 24Cgehuwde manZeeburg80 jaar
46145MarcusSalomonWegloop5-5-1907Zwanenb.wal 20Cgehuwde manZeeburg85 jaar
49627M42MarcusWegloop28-7-1911DMuiderberg
431583450MarianneSalomonWegloop18-2-1863kraamziekteModdermolensteeg 127W.S.VosBgehuwde vrouwZeeburg35 jaar
46210MarieWegloopMozes20-10-1907Waterloopl. 92Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
46385MozesWegloopSalomonMarianneHalberstad16-3-1914Verwerstr. 38EstherStratum v.Cgehuwde manZeeburg37 jaar
51509K89MozesWegloop18-7-1937DMuiderberg
4539923118MozesWegloopSalomon18-9-1894K.Houtstr. 11Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
52477186NaatjeWegloop9-8-1917ADiemen
44478153NoachWegloop20-5-1883N.I.ziekenhuis 0Cgehuwde manZeeburg52 jaar
520366691RachelWegloop13-3-1947SmitCMuiderberg
5216631RebeccaWegloop3-7-1914StorkADiemen
53906RikaWegloopJacobSchoontjeWijnschenk15-5-1931Tugelaweg 114Bongehuwde man/vrouwDiemen2 maand(en)
528025315SaartjeWegloopLevieSalomonRebeccaSturk7-7-1920Rapenb.str. 185MarcusSchuitevoerderAgehuwde vrouwDiemen57 jaar
43226SaartjeWegloopMarcus9-9-1863roodvonkK.Houtstr. 243Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
547641348SaartjeWegloop3-1-1939Hond deCDiemen
517222522SalomonJosephWegloop6-5-1940EMuiderberg
42517SalomonWegloopJonasSalomon26-11-1854zinkingziekteL.Houtstr. 292Bongehuwde man/vrouwZeeburg11 jaar
46119SalomonWegloopHijman12-3-1907Batavierstr. 0Congehuwde man/vrouwZeeburg2 maand(en)
4509712112SalomonWegloopMozes4-3-1890Antoniesbreestr. 92Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
54583657SalomonWegloop29-6-1937CDiemen
46056SalomonWegloopMozes26-9-1906Houtkoopersdw.str. 8Congehuwde man/vrouwZeeburg21 maand(en)
552792996SalomonWegloop12-3-1942CDiemen
532807447SaraWegloop13-7-1925PeeperADiemen
553063264SchoontjeWegloop12-5-1942CousinCDiemen
44462584SientjeWegloopLevie22-4-1883N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
54485435Hendia??????????Weich4-9-1936EhrenfreundCDiemen
549631976KlaraWeichselbaum19-5-1940CDiemen
523141719MargarethaWeidenbaum14-12-1915MusaphADiemen
42297Abrahamv.d.IsaacWeijIsaacAbraham6-11-1851klierstoffenMarken 56Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 5 maand(en)
471772979CorneliaterWeijde12-9-1855BMuiderberg
542544115BerendinaWeijelJacobEstherGelder v.9-8-1934oude lieden gesticht 0JesaiaGlas v.d.Bvrouw was weduweDiemen84 jaar
539112421KaatjeWeijelAbrahamJohannaZilver11-6-1931Veeteeltstr. 2IsaacMoscoviterBgehuwde vrouwDiemen46 jaar
515006823HedweigWeijerman27-5-1937LewensteinCMuiderberg
52026V84MathildeWeijermann18-9-1946CitroenDMuiderberg
49784S37AaronWeijlIsaacLouiseCosman4-2-1914Ruyschstr. 115PetronellaWeijlDgehuwde manMuiderberg83 jaar
54313BerthaWeijlLehmanLouiseMeijers1-2-1935Linnaeuskade 33BenjaminZeehandelaarBgehuwde vrouwDiemen78 jaar
55465228BerthaWeijl25-5-1943SchwarzschelUDiemen
508286225BetjeWeijl20-8-1928Nw.Heerengr. 135JacobPoppelsdorfCgehuwde vrouwMuiderberg67 jaar
52939BetsyHertha S.WeijlLionSophiaBouman21-10-1921L.Distelstr. 35Aongehuwde man/vrouwDiemen23 jaar
52940372BetsyHertha S.WeijlLionSophiaBouman21-10-1921L.Distelstr. 35Aongehuwde man/vrouwDiemen23 jaar
46512DavidWeijlJosephJacobHelenaMendels9-8-1934P.Parklaan 14RoselinaMeijersCman was weduwnaarLochem71 jaar
49796T2HelenaWeijlSalomonJudikWijnbergen20-4-1914G.Flinckstr. 358HermanLeeuw deDvrouw was weduweMuiderberg72 jaar
510066955IsaacAronWeijl16-1-1931den Haag 0RoschenGoldschmidtCgehuwde manMuiderberg
44444IsaacWeijlSalomo26-3-1883Amstel 115Congehuwde man/vrouwZeeburg26 jaar
4836519153JudicWeijl29-8-1888CMuiderberg
46411LevensloosWeijlJosephJennyElekan14-1-1920Ceintuurbaan 21ClevensloosZeeburg
512047580LouisWeijl16-6-1933CMuiderberg
49495H59LouisAronWeijl2-9-1909DMuiderberg
509246571LouisWeijl11-12-1929CMuiderberg
519323019LouiseWeijl6-10-1942CoiniEMuiderberg
510926449MichaelSiemonWeijl4-3-1932CMuiderberg
49928S38PetronellaWeijl2-3-1916WeijlDgehuwde vrouwMuiderberg
509286637PetronellaWeijl24-1-1930TalCMuiderberg
548862313RachelWeijl21-1-1940BartelsBDiemen
50301T202RozetjeWeijlSalomonJudikWijnbergen v.21-9-1921G.Flinckstr. 329LevieBinoDvrouw was weduweMuiderberg76 jaar
4898931159SimonJacobWeijl27-5-1900CMuiderberg
508616283SimonSamuelWeijl1-2-1929CMuiderberg
55574141SophiaWeijl18-11-1947DDiemen
531376569VrouwtjeWeijl19-11-1923MuijsADiemen
41923HartogMeijerWeijleMeijerMozes13-11-1846stuipiesBatavierstr. 118Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 dag(en)
41521JacobMeijerWeijleMeijerMozes1-11-1840waterzuchtJ.Houttuinen 17Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
42583ZadokWeijleMeijerMoses18-3-1855vervalMarken 105Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
491003493Vrouwtjev.Weik27-6-1902Kar v.d.CMuiderberg
47223311BetjeDavidWeilDavidSamuel13-4-1857borstkwaalUilenb.str. 102Bongehuwde man/vrouwMuiderberg57 jaar
47012253EstherSalomonWeilSalomon24-1-1850waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwMuiderberg59 jaar
5521227100Jacob I.Weil16-11-1941CDiemen
50681J132JohannaWeil5-8-1926PolakDMuiderberg
41599LevensloosWeilHertz27-12-1841L.Houtstr. 3BlevensloosZeeburg
473593533LevieWeil19-11-1862BMuiderberg
514451031LuiseWeil5-8-1936FrankfurterEMuiderberg
49545H68ScheindelSamuelWeil17-7-1910DMuiderberg
42954IsraelWeiler3-4-1859waterzuchtL.Houtstr. 333Bgehuwde manZeeburg44 jaar
491693666EduardWeill25-10-1903Nieuwendijk 189Cgehuwde manMuiderberg47 jaar
548091380EmmaWeinberg2-6-1939LowensteinCDiemen
553233516JetteWeinberg18-6-1942WeberbergCDiemen
555271410LenaSaraWeinberg23-2-1944KleebladtUDiemen
55628410LeonardWeinberg14-6-1952DDiemen
54918211RachelWeinfeld3-3-1940FriedmanCDiemen
553943497JuliusWeiniger20-12-1942CDiemen
504144461LeibWeiniger25-2-1923CMuiderberg
46426LevensloosWeinigerLazarFrederikaGelder v.13-4-1920Sluisstr. 26ClevensloosZeeburg
449661111SimonWeinigerLeib23-7-1889Foeliestr. 38Congehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
515551720JoelFischelWeinreb24-1-1938EMuiderberg
549642046HenrietteWeinstein19-5-1940CohenCDiemen
54837181SaraWeinstein10-9-1939PerkmanCDiemen
4928630avrouw doodgravers college19GelleWeinthal28-1-1906Sarphatistr. 71JacobContentCvrouw was weduweMuiderberg84 jaar
553653717SaraElseWeinthal8-10-1942GriesbachCDiemen
55619340DanielWeintraub22-5-1951DDiemen
537861629MoritzWeis10-4-1930BDiemen
518052945ElviraWeiss4-5-1941PakterEMuiderberg
5135569FaniWeiss31-5-1935Rijnstr. 15SimonLionPloeg deEvrouw was weduweMuiderberg75 jaar
515881769ZiviaWeissager26-6-1938GutmannEMuiderberg
5104669106JetteWeissmann11-6-1931Keizersgr. 788IsidorBrilgreyCgehuwde vrouwMuiderberg63 jaar
50277S208MarkusWeiszAbrahamHaniWeisz1-6-1921Ruyschstr. 45SaroltaRatzersdorfDgehuwde manMuiderberg72 jaar
549671893RoselWeisz20-5-1940CDiemen
555504130SchulimWeitzner19-2-1946CDiemen
5584155PhilipSalomonWelfing1839Overveen
469922469BetjeWelfling23-7-1849BMuiderberg
50117XJacobHansWellisch13-12-1918DMuiderberg
547831513Abraham H.Wellner26-2-1939CDiemen
44816617BetjeWels21-4-1887oude lieden gesticht 0HartogIsaacNiasCvrouw was weduweZeeburg84 jaar
47447442KlaraIsaacWels8-10-1865beroerteL.Houtstr. 312L.M.BendienCvrouw was weduweMuiderberg62 jaar
42353AdeliaMosesWelstandMosesBenjamin22-3-1853stuipiesK.Houtstr. 24Bongehuwde man/vrouwZeeburg14 dag(en)
41539BenjaminManusWelstand29-11-1840Rapenb.str. 9Bgehuwde manZeeburg42 jaar
4888129106HeintjeWelstand27-6-1898OssendrijverCMuiderberg
42593MozesWelstandManus10-4-1855drenkelingRapenb.str. 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg59 jaar
42268NaatjeWelstandMozesBenjamin12-8-1851klierteringWijdegang 31Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 3 maand(en)
4704025103PinasManusWelstand26-2-1851BMuiderberg
41487VrouwtjePinasWelstand2-8-1840vervalVlooienb.gr. 25ManusBenjaminWelstandBgehuwde vrouwZeeburg77 jaar
49747Q73SophieWeltevrede3-7-1913EljonDMuiderberg
45131EstherWeltevredenAbraham30-5-1890Verwerstr. 11Congehuwde man/vrouwZeeburg14 dag(en)
43005JosephWeltevredenSalomon13-4-1860waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg46 jaar
42640NaatjeWeltevredenNathanSalomon13-8-1855choleraStaalstr. 509Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
473403489SalomonMozesWeltevreden13-1-1862BMuiderberg
4818816196SophiaWeltevreden16-7-1885GoudCMuiderberg
472073065BenedictusMozesWeltevreedeMozesSalomon23-9-1856vervalJoden-Breestr. 16Bongehuwde man/vrouwMuiderberg18 jaar
443072410ElisabethWeltevreedeEmanuel6-2-1881O.Z.Achterb.wal 19Congehuwde man/vrouwZeeburg14 maand(en)
493033990ElisabethWeltevreedeEmanuel29-4-19062e J.Steenstr. 91Congehuwde man/vrouwMuiderberg16 jaar
50181R116EmanuelWeltevreede27-10-1919DMuiderberg
50463H104HannaWeltevreede15-8-1923A.GoudvisDvrouw was weduweMuiderberg
51300224IsidoraWeltevreedeEmanuelDeboraSloog3-10-1934Smaragdstr. 16RebeccaMozesEgehuwde manMuiderberg52 jaar
455391043JosephMozesWeltevreede9-1-1899Snoekjesgr. 1Cgehuwde manZeeburg53 jaar
503404174KlaraWeltevreede19-3-1922MozesKlatserCvrouw was weduweMuiderberg
490223295MozesWeltevreede19-12-1900CMuiderberg
478051224MozesWeltevreede6-6-1876CMuiderberg
483796a12MozesSalomonWeltevreede21-12-1888CMuiderberg
487662786NathanSalomonWeltevreede13-4-1896CMuiderberg
41464SalomonMozesWeltevreedeMozes8-5-1840stuipiesJoden-Breestr. 3Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 dag(en)
42229SchoontjeWeltevreedeMozes25-4-1850stuipiesAntoniesbreestr. 68Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
43074332JochemWeltevreedenNathanSalomon2-2-1862zenuwekoortsenStaalstr. 509Bongehuwde man/vrouwZeeburg10 jaar
46098MozesWenger22-1-1907stedelijk armenhuis 0Cgehuwde manZeeburg80 jaar
5212645elders herbegraven17ChajaHelenaWenig31-3-1954GrossbergEMuiderberg
45588122DavidWennekLeendertSamuel22-6-1899Uilenb.str. 64Congehuwde man/vrouwZeeburg31 jaar
443081343LeendertWennek7-2-1881N.I.ziekenhuis 0Cgehuwde manZeeburg42 jaar
42951SamuelLevieWennek25-3-1859teringUilenburg 65Bgehuwde manZeeburg53 jaar
52598444HenrietteWennik9-10-1918SluisADiemen
438211523MarcusWennik17-12-1872borstkwaalAntoniesbreestr. 20gehuwde manZeeburg31 jaar
547751438EmmaWenser14-2-1939DobrzijnerCDiemen
552173046JudaWerdheim24-11-1941CDiemen
524071417Alidav.Weren26-12-1916ADiemen
44104Betjev.WerenSalomon15-9-1878stuipiesUilenb.str. 71ongehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
539582521Elisabethv.Weren9-11-1931den Haag 0JacobFranschmanBvrouw was weduweDiemen76 jaar
44631Emanuelv.WerenSalomon29-6-1884N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg3 dag(en)
539452855Isaacv.Weren28-9-1931BDiemen
45125Levensloosv.WerenIsaac14-5-1890Valkenb.str. 128ClevensloosZeeburg
536561174Leviev.Weren28-4-1929BDiemen
54300Salomonv.WerenSimonBetjePrijs20-12-1934oude lieden gesticht 0RebeccaHalberstadBman was weduwnaarDiemen86 jaar
43042Samuelv.WerenS.S.3-6-1861klierteringUilenb.str. 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
44450553Simonv.WerenSalomon1-4-1883Uilenb.str. 163Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
41280RachelHartogWergelhout3-3-1836vervalN.I.ziekenhuis 0AbrahamJacobHaas deBvrouw was weduweZeeburg72 jaar
45787AbrahamMozesWerkendam3-10-1903Rapenb.str. 117Cgehuwde manAlkmaar73 jaar
454712118AnnaWerkendamDavid18-9-1896Dijkstr. 45Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
542723952DavidWerkendamIzakMozesAnnaMozesVogel10-10-1934A.Bonnstr. 19BetjeLuksBgehuwde manDiemen73 jaar
517572736DuifjeWerkendam5-12-1940EMuiderberg
54594738DuifjeWerkendam27-7-1937CDiemen
528334859DuifjeIsaackWerkendamIsaackHannaVogel4-11-1920Rapenb.str. 193PincasPolakAgehuwde vrouwDiemen67 jaar
43456EstherWerkendamM.26-8-1867zenuweziekteRapenb.str. 500ongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar en 6 maand(en)
43832IsaacWerkendamM.M.13-1-1874tandjesAntoniesbreestr. 81ongehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
45440275IsaacWerkendamDavid12-7-1896drenkelingDijkstr. 45Congehuwde man/vrouwZeeburg7 jaar
450241235IsaacMozesWerkendam3-11-1889Rapenb.str. 96Cgehuwde manZeeburg66 jaar
52206IzakWerkendamSalomonFrederikaMok17-11-1914Staalstr. 28Bongehuwde man/vrouwDiemen17 jaar
549341881JacobWerkendam7-4-1940CDiemen
45416JacquesWerkendamSimon4-11-1894Laagte Kadijk 4Congehuwde man/vrouwZeeburg21 dag(en)
52154112JudicWerkendam21-5-1914PelzerADiemen
4806514146KaatjeWerkendam7-1-1883AdelaarCMuiderberg
43729LevensloosWerkendamL.M.24-7-1872Uilenburg 103levensloosZeeburg
4918236126LevieMozesWerkendam7-2-1904CMuiderberg
543693947LevieWerkendam16-6-1935BDiemen
4868725193ManusWerkendam6-12-1894CMuiderberg
51329358MariannaWerkendamManusSellyWezel v.23-1-1935Prinsengr. 762MarcusBreslauEvrouw was weduweMuiderberg69 jaar
53583951MosesWerkendamSimonEstherPelzer11-10-1928Vrolikstr. 95RebeccaRocoBgehuwde manDiemen55 jaar
50713584MozesWerkendam16-12-1926CMuiderberg
43295MozesWerkendamSimon6-8-1865klierteringUilenb.str. 140ongehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
54642690MozesWerkendam26-12-1937CDiemen
506365373MozesWerkendam2-2-1926CMuiderberg
43512MozesWerkendamM.M.30-1-1868stuipiesUilenburg 103ongehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
532554610PhilipWerkendam14-4-1925ADiemen
486052458SalomonMozesWerkendam23-2-1893CMuiderberg
43775SalomonWerkendamM.M.15-9-1872klierteringAntoniesbreestr. 81ongehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
546611049SimonWerkendam10-2-1938CDiemen
4539723115AbrahamWerkheimIsrael16-9-1894Valkenb.str. 225Congehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
446261183BetjeWerkheimSalomon22-6-1884Valkenb.str. 128Congehuwde man/vrouwZeeburg15 maand(en)
549261872EvaWerkheim15-3-1940DegenCDiemen
43455IsraelWerkheimS.I.23-8-1867stuipiesMarken 185ongehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
42948IsraelWerkheimSalomon14-3-1859mazelenMarken 212Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar en 3 maand(en)
533374816JudithWerkheim23-5-1926ADiemen
45608LevensloosWerkheimIsrael25-1-1900Valkenb.str. 225ClevensloosZeeburg
41514LevensloosWerkheimIsraelLevie21-10-1840Markengang 39BlevensloosZeeburg
54087923Marcus kWerkheim16-2-1933BDiemen
53036408MietjeWerkheim15-9-1922ADiemen
543684638MozesWerkheimSalomonSchoontjeBlog14-6-1935Smitsstr. 53HelenaBlitzBgehuwde manDiemen57 jaar
53196453MozesWerkheim22-6-1924ADiemen
46335NaatjeIsraelWerkheimIsraelLevieSaraLevieFransman13-11-1912Valkenb.str. 139IzakHaan deCgehuwde vrouwZeeburg83 jaar
45880SalomonWerkheim24-5-1905Valkenb.str. 130Cgehuwde manZeeburg67 jaar
544024930SaraWerkheimMosesKlaartjeLoos29-11-1935Uilenb.str. 50HartogProntBvrouw was weduweDiemen69 jaar
42459SaraWerkheimNaatjeIsrael3-7-1854stuipiesKoehoudersgang 153Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
509416730HartogWerkum21-3-1930CMuiderberg
515711817JuliusWerner18-4-1938EMuiderberg
50198R134AaltjeWertheijmDavidArieKlaartjeStaal14-1-1920Thorbeckepl. 30SalomonBlitzDgehuwde vrouwMuiderberg69 jaar
42923AbrahamIsaacWertheijmDavidSamuel31-1-1859koortsZwanenb.str. 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
542153811ClaraWertheijm20-3-1934Tugelaweg 92BenedictusWertheimBgehuwde vrouwDiemen55 jaar
512367037ElisabethWertheijm13-11-1933Groot deCMuiderberg
43144LevensloosWertheijmM.M.13-1-1863K.Houtstr. 239BlevensloosZeeburg
458132942LevieWertheijm17-12-1903J.Houttuinen 75Cgehuwde manZeeburg47 jaar
46031MargarethaWertheijm9-8-1906Joden-Breestr. 52MozesSamuelCurlijnCgehuwde vrouwZeeburg58 jaar
457031037MauritsWertheijmLevie21-7-1901Kerkstr. 397Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
543204341MietjeWertheijm20-2-19351e Boerhaavestr. 3LevieStrandersBgehuwde vrouwDiemen50 jaar
42915NoachMachielWertheijmDavidSamuel10-1-1859stuipiesZwanenb.str. 260Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
43885PhilipWertheijmM.26-4-1874stuipiesL.Houtstr. 291ongehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
46191PhilipWertheijmLevie25-8-1907Kerkstr. 402Congehuwde man/vrouwZeeburg12 maand(en)
551812936RachelWertheijm18-9-1941SoepCDiemen
43156RoosjeWertheijmM.M.12-2-1863stuipiesK.Houtstr. 239Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 maand(en)
47880962SamuelWertheijm6-6-1878CMuiderberg
53352818SchoontjeWertheijm12-8-1926PrinsADiemen
42104SimonWertheijmMozesMachiel9-11-1848stuipiesK.Houtstr. 3Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
54528541VrouwtjeWertheijm13-1-1937ZomerplaagCDiemen
5350187VrouwtjeWertheijm26-1-1928BeesemerBDiemen
547711186????Wertheim29-1-1939StibbeCDiemen
5584234AbrahamCarelWertheim1897Overveen
5565983AbrahamWertheim15/7/1889Overveen84 Jaar
551332586AnnelieseWertheim25-4-1941CDiemen
41876BenedictusJacobWertheim15-9-1846vervalN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg83 jaar
41412BernardLionWertheimCarel5-6-1839stuipiesGroeneburgwal 28Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 3 maand(en)
512807935BetjeWertheimSamuelHartogRozaPrijs18-6-1934Diamantstr. 35BoasSilasCgehuwde vrouwMuiderberg62 jaar
51342454BloemeWertheimHartogSamuelHannaVolen v.28-3-1935oude lieden gesticht 0Eongehuwde man/vrouwMuiderberg77 jaar
4824217166BloemetjeGersonWertheim1-7-1886Oudeschans 78LeonCosterCvrouw was weduweMuiderberg66 jaar
5584359CarelWertheim1864Overveen
558440CarelAbrahamWertheim1869Overveen
548971942CatoWertheim2-2-1940Amerongen v.CDiemen
548981942CatoWertheim2-2-1940AmerongenCDiemen
538281778ClaraWertheim13-11-1930EngelsmanBDiemen
5584527CorneliaJohanna S.Wertheim1944Overveen
477418124DavidArieWertheim23-8-1874CMuiderberg
5584635DinahElisabethWertheim1869JacobSjakelsVrouwOverveen
537641479ElisabethWertheim23-2-1930TrijtelBDiemen
49872V64EmanuelWertheim10-5-1915DMuiderberg
48439219EsterWertheim13-12-1889von Zesestr. 1JesaiasBuren v.Cgehuwde vrouwMuiderberg39 jaar
47392121EstherWertheim22-10-1863CMuiderberg
44543734EstherWertheimMachiel12-8-1883J.Houttuinen 7Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
52429169FloraWertheim12-3-1917ADiemen
4931539130GerardaWertheim7-8-1906Nw.Herengr. 159IzaakPhilipSpanjerCgehuwde vrouwMuiderberg68 jaar
54710131GoedjeWertheim29-6-1938BrometCDiemen
517202517HannaWertheim25-4-1940MetzEMuiderberg
487152698HartogSamuelWertheim24-3-1895CMuiderberg
508246088HartogWertheimSamuelHartogRozaPrijs12-6-1928Ruyschstr. 92FemmetjeMonnikendamCgehuwde manMuiderberg53 jaar
509605581HeintjeWertheim23-7-1930PrijsCMuiderberg
51487I158HendricaWertheim25-3-1937SoubiceDMuiderberg
42113HesterWertheimHartogSamuel28-11-1848mazelenKerkstr. 2Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 9 maand(en)
5584782JacobLeonWertheim1882JacobsVrouwOverveen
5584865JacobSalomonWertheim1851KoopmanVrouwOverveen
44392JacobLionWertheimCarel21-8-1882Sarphatistr. 82Congehuwde man/vrouwZeeburg42 jaar
5566417JacobFrederikWertheim12/11/1907Overveen70 Jaar
457352124JacobWertheim31-1-1902Waterloopl. 63Cgehuwde manZeeburg52 jaar
45940JagiaWertheimJuda31-10-1905Foeliestr. 22Congehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
53120697JagiaWertheim2-9-1923NebigADiemen
5584918JohannaSaraWertheim1873GadaljaMetzVrouwOverveen
53474433JudithWertheim16-11-1927KinsbergenBDiemen
490883452JuliaElisabethWertheim27-4-1902StokvisCMuiderberg
43603KaatjeWertheimClara22-1-1871stuipiesKoehoudersgang 157ongehuwde man/vrouwZeeburg15 maand(en)
43296LevensloosWertheimAbrahamCarel9-8-1865Keizersgr. 6levensloosZeeburg
42278LevensloosWertheimJonasLevie7-9-1851Zonnehofje 1BlevensloosZeeburg
45128LevensloosWertheimLevie23-5-1890Valkenb.str. 20ClevensloosZeeburg
43872LevensloosWertheimJ.2-4-1874L.Houtstr. 231levensloosZeeburg
46446LevensloosWertheimSalomonMattheaKool11-3-1921Valkenb.str. 21ClevensloosZeeburg
46517LevensloosWertheimMachielSiboraWurms13-12-1934C.de Wetstr. 22ClevensloosZeeburg
54608922LevieWertheim17-9-1937CDiemen
47463549LevieWertheim9-4-1866borstkwaalAmstelstr. 78Cgehuwde manMuiderberg36 jaar
54635768LevieWertheim22-11-1937CDiemen
4884928178LevieJonasWertheim10-11-1897CMuiderberg
45485358LionWertheim16-10-1896Zwanenb.wal 10Cgehuwde manZeeburg52 jaar
472283116MachielWertheim31-5-1857zenuweziekteRapenb.str. 444Bgehuwde manMuiderberg39 jaar
45556115MachielWertheim10-3-1899Valkenb.str. 63Cgehuwde manZeeburg50 jaar
53458617MagarethaWertheim10-10-1927BDiemen
49649N36MariannaWertheim10-12-1911Stempel v.d.DMuiderberg
5585015MarieLouise V.WertheimLeonAugustaGans1876Overveen
4677318144MatjeDavidWertheim7-3-1843BMuiderberg
4889329164MauritsWertheim15-9-1898CMuiderberg
536381238MeijerWertheim3-3-1929BDiemen
52140monMichaelWertheimMMuiderberg
5585173MietjeWertheim1894SamuelVrouwOverveen
469962480MietjeDavidWertheim1-8-1849BMuiderberg
41634MosesHartogWertheimHartogSamuel31-3-1842longontstekingKerkstr. 18Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
442961859MozesWertheimMachiel22-1-1880J.Houttuinen 7Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
49505H74MozesWertheim17-10-1909DMuiderberg
519193452MozesWertheim18-8-1942EMuiderberg
488622935MozesMachielWertheim14-3-1898CMuiderberg
443581418NaatjeWertheim18-4-1881oude lieden gesticht 0SimonMuisCvrouw was weduweZeeburg74 jaar
451401444NaatjeWertheim16-6-1890N.I.ziekenhuis 0JosephGodschalkCvrouw was weduweZeeburg48 jaar
553423614NathanWertheim5-8-1942CDiemen
55503106PaulFriedrichWertheim14-9-1943UDiemen
533548120RachelWertheim2-9-1926CohenADiemen
42381RaphaelWertheimHartogSamuel28-6-1853stuipiesZwanenb.str. 197Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
53477623RebeccaWertheim23-11-1927IsaacVerdonerBDiemen
552973185RikaWertheim19-4-1942Klei v.d.CDiemen
41830RoosjeMozesWertheimMozesLevie5-11-1845roodvonkKoehoudersgang 28Bongehuwde man/vrouwZeeburg7 jaar
5585391RosalieThereseWertheim1916Overveen
543504710RoseWertheim22-4-1935Joden-Breestr. 16JacobCleef v.Bvrouw was weduweDiemen83 jaar
537101531RosinaWertheim24-9-1929BDiemen
526812710RozaWertheim24-4-1919ADiemen
42505SalomonWertheimJonasLevie22-10-1854stuipiesMarken 26Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 9 maand(en)
449971172SalomonWertheimLevie20-9-1889Batavierstr. 113Congehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
54513534SalomonWertheim20-12-1936CDiemen
52470185SalomonWertheim8-7-1917ADiemen
41790SamuelMozes M.WertheimMachiel25-6-1845teringLeprozengr. 10Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 3 maand(en)
491323574SamuelHartogWertheim26-2-1903CMuiderberg
43047SaraWertheimI.L.17-6-1861mazelenMarken 165Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
5585486SaraWertheim1878Overveen
505245018SaraWertheim10-7-1924DavidDribbelCgehuwde vrouwMuiderberg
42336SaraWertheimMachielSamuel23-1-1853stuipiesKerkstr. 391Bongehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
43639SaraWertheimJ.J.23-4-1871pokkenJ.Houttuinen 131ongehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
4822817118SophiaWertheim25-3-1886CMuiderberg
50487T166TruitjeWertheim17-1-1924MeijerHartogDvrouw was weduweMuiderberg
503784345VogeltjeWertheim27-8-1922Levie I.StijselCvrouw was weduweMuiderberg
505995195VrouwtjeElisabethWertheim17-7-1925Praag v.Cgehuwde vrouwMuiderberg
442191715VrouwtjeElisabethWertheimSamuelHartog23-9-1879Kerkstr. 53ongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
41922BetjeWertheimer12-11-1846krankzinnigN.I.ziekenhuis 0IsaacMachielseBvrouw was weduweZeeburg58 jaar
547771359LeopoldWertheimer17-2-1939CDiemen
471192793RozettePhilip J.Wertheimer9-10-1853vervalZwanenb.wal 380MozesJonasGalen v.Bgehuwde vrouwMuiderberg68 jaar
4822917120FemmetjeWertijm1-4-1886N.I.ziekenhuis 0HartogNathanPrinsCvrouw was weduweMuiderberg36 jaar
44424478IsaacWertijmHertog1-3-1883Valkenb.str. 146Congehuwde man/vrouwZeeburg18 maand(en)
452421945JesaiaLevieWertijm15-3-1892Valkenb.str. 70Cgehuwde manZeeburg75 jaar
44262181JesaiaWertijmHartogJesaia10-12-1879Valkenb.str. 146Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
446581282JudaWertijmHertog29-7-1884Valkenb.str. 146Congehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
543754913LeaWertijmJesaiaGrietjeCosman23-7-1935oude lieden gesticht 0SalomonHoepelmanBvrouw was weduweDiemen82 jaar
45275192MozesWertijmHertog5-6-1892N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
452321849SophiaWertijmHertog6-3-1892Valkenb.str. 146Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
42636Betjev.WeselWolfJoseph29-7-1855waterzuchtBatavierstr. 263Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 9 maand(en)
547501260BetjeWesel23-11-1938Praag v.CDiemen
42419Coenraadv.WolfWeselWolfJoseph6-10-1853choleraJoden-Breestr. 263Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
49883C135Davidv.J.Wesel9-8-1915DMuiderberg
50102K169Eduardv.Wesel23-10-1918DMuiderberg
50034H163Estherv.Wesel2-7-1917DMuiderberg
42410Estherv.WeselHartogJoseph20-9-1853stuipiesL.Houtstr. 245Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
42795Hartogv.WeselWolfJoseph12-4-1857kroepJoden-Breestr. 69Bongehuwde man/vrouwZeeburg18 maand(en)
49402D94Isaacv.Wesel29-1-1908DMuiderberg
538611669Josephv.WeselWolfJosephVrouwtjeCoenraadZiekenoppasser2-2-1931Raamgr. 67SaartjeCorperBgehuwde manDiemen86 jaar
49360C25Josephv.Wesel15-3-1907den Texstr. 45Dgehuwde manMuiderberg42 jaar
50173P138Josephv.Wesel10-8-1919DMuiderberg
4812510178Jozephv.Wesel26-3-1884CMuiderberg
49788R87Rachelv.JosephWeselJosephMozesEstherWolfPolanus23-2-1914Lepelstr. 60HartogBarkeloDvrouw was weduweMuiderberg84 jaar
43673Rachelv.WeselD.J.10-4-1872stuipiesVerwerstr. 403ongehuwde man/vrouwZeeburg9 dag(en)
548031549Raphaelv.Wesel16-5-1939CDiemen
519303518Reinav.Wesel30-9-1942EMuiderberg
4735034121Wolfv.MosesWesel9-5-1862vervalZwanenb.wal 3Bgehuwde manMuiderberg63 jaar
437031410MarianneWesly14-6-1872krankzinnigN.I.ziekenhuis 0ongehuwde man/vrouwZeeburg66 jaar
50721589BarendMarkusWessel12-1-1927CMuiderberg
503734284BarendWessel24-7-1922CMuiderberg
50175O159BarendWessel18-8-1919DMuiderberg
46019CatoWesselIsaac13-6-1906Vrolikstr. 367Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
520654124ClaraWessel14-6-1949MillerEMuiderberg
43148DuifjeWesselMozesIsaac19-1-1863kroepRapenb.str. 536Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
488252886DuifjeWessel27-5-1897WesselCMuiderberg
45956EngeltjeWessel7-12-1905Elburg 0BenjaminVechtCgehuwde vrouwZeeburg37 jaar
488292897EsterWessel25-6-1897MokCMuiderberg
505865169EstherWessel15-5-1925WerkendamCgehuwde vrouwMuiderberg
518953365EstherWessel11-5-1942GompersEMuiderberg
520452713HeinMarcusWessel24-11-1947EMuiderberg
526022317HendrikaWessel16-10-1918ADiemen
54154356HendrikaWessel15-9-1933BDiemen
49983F172IsaacWessel19-11-1916DMuiderberg
50247U130IsaacWesselMeijerSelliBarmes16-12-1920Grensstr. 7JansjeVries deDgehuwde manMuiderberg42 jaar
43154IsaacWesselWessel10-2-1863klierstoffenJ.Houttuinen 161Bongehuwde man/vrouwZeeburg20 maand(en)
477801038IsaacWessel7-9-1875vervalVlooienb.steeg 2Cgehuwde manMuiderberg73 jaar
47620769JacobIsaacWessel28-9-1870CMuiderberg
487692798JacobWessel1-5-1896CMuiderberg
484462169JosephWesselWolf2-1-1890J.Houttuinen 57Congehuwde man/vrouwMuiderberg20 jaar
550362436KeetjeWessel20-10-1940Os v.CDiemen
45432LevensloosWesselIsaac1-7-1896Waterloopl. 2ClevensloosZeeburg
42347LevieWesselMozesIsaac3-3-1853stuipiesVlooienb.steeg 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 maand(en)
506265414LevieWessel8-12-1925CMuiderberg
507035636MargarethaWessel10-11-1926DiamantCMuiderberg
49754K31MeijerWessel28-8-1913DMuiderberg
516337240MozesWessel10-2-1939CMuiderberg
514291010SalomonWessel12-5-1936EMuiderberg
524813514SophiaWessel25-9-1917KlijnkramerADiemen
43570611WesselWesselWesselIsaac13-9-1869zenuweberoerteBreestr. 10gehuwde manZeeburg35 jaar
49895C152WillemWessel13-9-1915DMuiderberg
41531DanielLevieWesselsLevie15-11-1840stuipiesZwanenb.wal 11Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
43030FannijWesselsH.S.12-5-1861borstkwaalZwanenb.wal 176Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
552132882GeertuideWessels16-11-1941KamerikCDiemen
41476HijmanLevieWesselsLevieSalomon14-6-1840uitteringZwanenb.wal 11Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
41624IsaacCoenraadWessels27-2-1842vervalJ.Houttuinen 58Bgehuwde manZeeburg64 jaar
553263519MozesWessels26-6-1942CDiemen
41712SaartjeCoenraadWesselsCoenraad10-10-1842borstkwaalJ.Houttuinen 59Bongehuwde man/vrouwZeeburg60 jaar
540733127Abrahamv.West2-1-1933BDiemen
517992925Abrahamv.West4-4-1941EMuiderberg
54655783Abrahamv.West23-1-1938CDiemen
43151Abrahamv.WestEmanuel1-2-1863klierteringMarken 191Bongehuwde man/vrouwZeeburg20 maand(en)
53443514Abrahamv.West14-8-1927BDiemen
44547Alexandrinav.WestBarend20-8-1883Valkenb.str. 99Congehuwde man/vrouwZeeburg7 dag(en)
551892867Alexandrinev.West3-10-1941BoasCDiemen
51256J193Andriesv.WestPhilipSaraPais15-2-1934A.Bonnstr. 32RachelSalzedoDgehuwde manMuiderberg75 jaar
42474Aronv.JesajaWest3-8-1854waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg49 jaar
42456Asserv.WestJosephMozes15-12-1853stuipiesMarken 31Bongehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
46041Barendv.WestDavid28-8-1906Nw.Grachtje 8Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
53981274Barendv.West10-2-1932BDiemen
43836Bartjev.WestB.24-1-1874stuipiesMarken 59ongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
44122622Bartjev.West6-11-1878kraamkoortsValkenb.str. 104IsraelZeehandelaargehuwde vrouwZeeburg20 jaar
533697855BetjeWest2-11-1926Lange deADiemen
42933Bloemev.WestJosephMoses14-2-1859klierteringMarken 31Bongehuwde man/vrouwZeeburg18 maand(en)
43532Carolinav.WestJosephMozes31-7-1868klierteringMarken 31ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
49442F57Carolinav.WestCoenraadIsaacAaltje (Alida)SalomonSwijt28-10-19081) Herman 2) Henri1) Boas-Berg 2) MachielseDMuiderberg
470272553Catov.CoenraadWestCoenraadIsaacAaltje (Alida)SalomonSwijt21-8-1850BMuiderberg
538722310Davidv.WestEmanuelSaraBiet26-2-1931Vrolikstr. 70KeetjeCohenBman was weduwnaarDiemen67 jaar
46477Davidv.WestJacobJudithGobits17-8-1928Retiefstr. 88Congehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
43896Dientjev.WestB.24-5-1874kroepMarken 59Congehuwde man/vrouwZeeburg19 maand(en)
45526946DuifjevanSamsonWest11-9-1898F.Bolstr. 112SalomonMeijerBeugeltasCZeeburg76 jaar
4501911113Elisabethv.WestDavid24-10-1889Valkenb.str. 36Congehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
436241013Emanuelv.AbrahamWest13-3-1871zenuweziekteLiefdegang 191gehuwde manZeeburg31 jaar
52385152Emanuelv.West22-10-1916ADiemen
42500Engeltjev.West10-10-1854vervalK.Houtstr. 233HartogMeijerFierlierBgehuwde vrouwZeeburg51 jaar
4872026120Estherv.West21-4-1895NeeterCMuiderberg
5058733145Fellinav.West18-5-1925SwijtCgehuwde vrouwMuiderberg
45729113Florav.WestDavid13-1-1902Nw.Grachtje 8Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
44411147Gompelv.WestBarend29-9-1882Valkenb.str. 123Congehuwde man/vrouwZeeburg31 dag(en)
52503372Grietjev.West2-12-1917ScharisADiemen
449411096Grietjev.WestBarend13-6-1889Valkenb.str. 99Congehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
44446543Grietjev.WestIsaac27-3-1883Uilenb.str. 103Congehuwde man/vrouwZeeburg23 maand(en)
54587742Hartogv.West9-7-1937CDiemen
51358613Hartogv.West21-6-1935Muiderstr. 25AntjeSchaapEgehuwde manMuiderberg78 jaar
434254710Hartogv.West5-6-1867waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg62 jaar
538071765Heintjev.West12-8-1930PrinsBDiemen
4704325121Henneriettev.CoenraadWestCoenraadIsaacAaltje (Alida)SalomonSwijt7-5-1851BMuiderberg
45851Jacobv.WestRebecca19-3-1905Valkenb.str. 42Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
541143072JacobWest24-5-1933BDiemen
52227Jansjev.WestDavidKeetjeCohen27-12-19142e Oosterp.str. 63Aongehuwde man/vrouwDiemen15 jaar
415281753Jansjev.CoenraadWestCoenraadIsaacAaltje (Alida)SalomonSwijt6-11-1840borstzinkingBinnenkant 34Bongehuwde man/vrouwMuiderberg13 jaar
467101753Jansjev.CoenraadWest6-11-1840BMuiderberg
5443639Jesziav.West13-3-1936CDiemen
547991291Josephv.West30-4-1939CDiemen
43758Josephv.WestM.30-8-1872mazelenHouttuinen 95ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
43418Kaatjev.WestL.12-4-1867klierstoffenMarken 169ongehuwde man/vrouwZeeburg21 maand(en)
46144Klaartjev.AbrahamWest30-4-1907Verwerstr. 25AlexanderMozesVrachtdoenderCvrouw was weduweZeeburg82 jaar
49910C181Leav.West17-12-1915DMuiderberg
43816Levensloosv.WestM.29-11-1872Houttuinen 95levensloosZeeburg
43817Levensloosv.WestM.29-11-1872Houttuinen 95levensloosZeeburg
44758Levensloosv.WestSaartje20-7-1886Valkenb.str. 53ClevensloosZeeburg
44332Leviev.WestBarend8-3-1881Valkenb.str. 123Congehuwde man/vrouwZeeburg19 dag(en)
54927214Leviev.West15-3-1940CDiemen
4855423208Leviev.West24-3-1892Nieuwmarkt 10Cgehuwde manMuiderberg45 jaar
44030Leviev.WestB.L.20-10-1875stuipiesValkenb.str. 111Congehuwde man/vrouwZeeburg11 dag(en)
43774Manusv.WestB.L.15-9-1872mazelenMarken 59ongehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
43857Margarethav.WestB.L.2-3-1874kroepMarken 59ongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
51349G152Mariannev.WestMozesSamsonEstherMozesKleef v.5-5-19352e J.v.d.Heijdenstr. 91PhilipLevieJong deDvrouw was weduweMuiderberg92 jaar
4830618175Mariannev.West26-8-1887KeesingCMuiderberg
450021184Mariannev.WestAndries2-10-1889Foeliestr. 4Congehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
541443344Meijerv.West10-8-1933BDiemen
45621839Mietjev.WestDavid15-2-1900Nw.Grachtje 8Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
55408354Mietjev.West14-1-1943DegenCDiemen
41952Mosesv.SamsonWest11-5-1847vervalMuiderstr. 9Bgehuwde manZeeburg80 jaar
54430218Mosinav.West27-2-1936Stedum v.CDiemen
4456694Mozesv.WestManuel31-12-1883Valkenb.str. 4Congehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
4843722210Mozesv.SamsonWest11-12-1889Geldersekade 114Cgehuwde manMuiderberg72 jaar
548941687MozesWest30-1-1940CDiemen
541393341Mozesv.West23-7-1933BDiemen
549111682MozesWest20-2-1940CDiemen
46151Nathanv.WestMeijer29-5-1907Koestr. 30Congehuwde man/vrouwZeeburg21 maand(en)
43886Philipv.WestJ.M.26-4-1874kroepMarken 31ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
50823E193Philipv.West11-6-1928Joodse invalide 0KaatjeSjouwermanDman was weduwnaarMuiderberg91 jaar
49880C127Philipv.West23-7-1915DMuiderberg
44331Rachelv.WestBarend8-3-1881Valkenb.str. 123Congehuwde man/vrouwZeeburg19 dag(en)
55600254Rachelv.??RebeccaWest16-8-1949PolakDDiemen
43081Rachelv.WestM.S.21-2-1862stuipiesJoden-Breestr. 34Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
42578Rachelv.West13-3-1855vervalK.Houtstr. 225JesajasSamsonWest v.Bvrouw was weduweZeeburg85 jaar
43371Rachelv.WestE.A.24-5-1866stuipiesMarken 191ongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
4725931100Rachelv.West4-2-1858vervalo.m/v.huis 0JosephWijnschenkBvrouw was weduweMuiderberg88 jaar
53224672Rachelv.West23-11-1924KoopmanADiemen
530216122Rebeccav.West23-6-1922DoofADiemen
52460175Rebeccav.West17-6-1917ADiemen
532347231Rebeccav.West25-12-1924GoudsmitADiemen
479531476Roosjev.West25-4-1880BrillemanCMuiderberg
50115L173Roosjev.West8-12-1918KoolDgehuwde vrouwMuiderberg
476327110Rosettev.WestCoenraadIsaacAaltje (Alida)SalomonSwijt16-1-1871bloedstortingKalverstr. 34JudaIsaacBoasbergCgehuwde vrouwMuiderberg35 jaar
549121865Saartjev.West20-2-1940Beetz v.CDiemen
44757421Saartjev.WestJosephMozes20-7-1886Valkenb.str. 53Congehuwde man/vrouwZeeburg18 jaar
53528237Salliv.WestJosephLeentjeLindeman13-4-1928de Kempenaerstr. 13Bongehuwde man/vrouwDiemen5 jaar
5585595Salomonv.West1904Overveen
4907633153Salomonv.AbrahamWest6-1-1902Valkenb.str. 119Cgehuwde manMuiderberg69 jaar
539542449Salomonv.WestLevieAbrahamJudicBarendVisser2-11-1931Singel 506BetjeLelieBgehuwde manDiemen75 jaar
478031216Samsonv.Jozeph CohenWest3-5-1876CMuiderberg
41929Samsonv.MosesWestMosesSamson9-4-1847mazelenRapenb.str. 97Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
538111933Sarav.West14-9-1930GoslerBDiemen
552873230Sarav.West30-3-1942DoofCDiemen
46331Selmav.WestBarendBetjeLelie4-11-1912Nw.Spiegelstr. 44Congehuwde man/vrouwZeeburg22 maand(en)
41567Silmv.CoenraadWestCoenraadIzak3-9-1841stuipiesBinnenkant 17Bongehuwde man/vrouwZeeburg5 dag(en)
49710O86Vogeltjev.West18-10-1912Moddermolensteeg 10SalliHijmanFrankfortDvrouw was weduweMuiderberg79 jaar
522701219Vogeltjev.West11-6-1915BarendADiemen
488722978BrancaWesterborg15-5-1898HoornmanCMuiderberg
508116121Sonjav.WesterborgHenryRebeccaLeeuw de26-3-1928J.Verhulststr. 173Congehuwde man/vrouwMuiderberg8 jaar
53059642HannaWesterman12-12-1922JanssenADiemen
5585233RosalieMariaWetheim1909Ernst L.VisserVrouwOverveen
41972MosesAbrahamWetschiAbrahamMoses22-7-1847borstkwaalMarken 131Bongehuwde man/vrouwZeeburg21 jaar
477901123CatharinaWetschrijver30-12-1875CMuiderberg
41207DavidJacobWetschrijver6-3-1834waterzuchtWeesp 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg5 jaar en 6 maand(en)
473303446GrietjeWetschrijverS.A.30-6-1861vervalKerkstr. 374Bongehuwde man/vrouwMuiderberg72 jaar
469012210JacobSamuelWetschrijver8-2-1847BMuiderberg
41224KlaraJacobWetschrijver22-5-1834stuipiesWeesp 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg28 dag(en)
41545LevensloosWetschrijverJacobSamuel22-12-1840Weesp 0BlevensloosZeeburg
41291LevensloosWetschrijverJacobSamuel10-4-1836Rapenb.str. 10BlevensloosZeeburg
41363LevensloosWetschrijverJacobSamuel7-1-1839Weesp 0BlevensloosZeeburg
469982497NanetteSamuelWetschrijver26-8-1849choleraRapenb.str. 107SamuelSimonKeesingBgehuwde vrouwMuiderberg54 jaar
537422216RoosjeWetschrijver19-12-1929JacobsBDiemen
4691842rabbijn34SamuelWetschrijver6-9-1847vervalRapenb.str. 16Bgehuwde manMuiderberg79 jaar
45984LazarWetzlar13-2-1906Joden-Breestr. 79Cgehuwde manZeeburg65 jaar
41453Aaltjev.MosesWezelMozesDavid21-4-1840teringZwanenb.wal 79Bongehuwde man/vrouwZeeburg11 jaar
517112461Aaltjev.Wezel10-3-1940EMuiderberg
42659Abrahamv.WezelHartogJoseph29-8-1855klierstoffenK.Houtstr. 233Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar en 6 maand(en)
532704714Alexanderv.RubenWezel4-6-1925ADiemen
4798816105Alexanderv.LevieWezel7-3-1881Prinsengr. 7Cgehuwde manMuiderberg
50288V108Andriesv.WezelSalomonLevieJudicAnsel5-7-1921op zeeNew York 0AdeleMeekren v.Dman was weduwnaarMuiderberg65 jaar
50712583Benjaminv.Wezel2-12-1926CMuiderberg
482001721Betjev.Wezel20-10-1885SchrijverCMuiderberg
490113251Betjev.WolfWezel30-9-1900Praag v.CMuiderberg
520381670Betsijv.Wezel2-5-1947BlitzEMuiderberg
472033058Bloemev.WezelAlexanderLevie29-8-1856borstteringRapenb.str. 483Bongehuwde man/vrouwMuiderberg17 jaar
510707254Catov.Wezel25-11-1931Haarlem 0IzakDam v.Cgehuwde vrouwMuiderberg66 jaar
4452179Eduardv.WezelLevie17-7-1883Kerkstr. 384Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
44571910Elisabethv.WezelLevie7-1-1884Kerkstr. 384Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
483852019Estherv.Wezel1-1-1889CMuiderberg
512117595Estherv.Wezel11-7-1933Kleef v.CMuiderberg
43663Grietjev.WezelJ.W.24-3-1872stuipiesHoutgr. 138ongehuwde man/vrouwZeeburg3 dag(en)
504504649Jacobv.Wezel1-7-1923CMuiderberg
50298V158Jacobv.WolfWezelWolfDavidRachelEliasDansmeester8-9-1921Badlaan 8SaraPolakDman was weduwnaarMuiderberg80 jaar
503874415Jacobv.Wezel1-10-1922CMuiderberg
473743590Josephv.MozesWezel10-5-1863vervalN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manMuiderberg63 jaar
538681969Josephv.Wezel19-2-1931BDiemen
4898231132Judicv.Wezel22-4-1900Brave deCMuiderberg
42407Leentjev.WolfWezelWolfDavid8-9-1853zenuweziekteJoden-Breestr. 279Bongehuwde man/vrouwZeeburg24 jaar
43617Levensloosv.WezelJ.W.28-2-1871Houtgr. 135levensloosZeeburg
43656Levensloosv.WezelL.5-3-1872Joden-Breestr. 32levensloosZeeburg
42325Leviev.WolfWezelWolfDavid20-1-1852pokkenJoden-Breestr. 39Bongehuwde man/vrouwZeeburg27 jaar
497643919Leviev.Wezel13-10-1913CMuiderberg
41908Machielv.WezelAlexanderLevie28-10-1846waterzuchtZwanenb.str. 16Bongehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
44131Mariannav.WezelL.A.3-12-1878stuipiesKerkstr. 384ongehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
4828718119Mariannev.WezelDaniel2-5-1887N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwMuiderberg75 jaar
53395859Rachelv.Wezel31-1-1927GansADiemen
51893348Rachelv.Wezel1-5-1942KoppelmanEMuiderberg
42219Rachelv.WezelAlexanderLevie26-3-1850stuipiesZwanenb.str. 44Bongehuwde man/vrouwZeeburg42 dag(en)
518363122Rubenv.Wezel5-10-1941EMuiderberg
4891715195Saartjev.MozesWezel14-3-1899Weesperstr. 2AbrahamLevieRoselaarCvrouw was weduweMuiderberg90 jaar
4868525192Saartjev.Wezel19-11-1894WerkendamCMuiderberg
503344231Saartjev.Wezel16-2-1922EzechielSluijsCvrouw was weduweMuiderberg
51545175Sallijv.Wezel26-12-1937EMuiderberg
492984064Salomonv.LevieWezel13-4-1906Prinsengr. 997Cgehuwde manMuiderberg82 jaar
44506675Willemv.JacobWezelJacobWolf29-6-1883Joden-Breestr. 77Congehuwde man/vrouwZeeburg16 maand(en)
548871935IcekWidawski23-1-1940CDiemen
45644981AnnadeWiedLouivie4-2-19011e v.Swindenstr. 83Congehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
43086Clarav.d.WiegI.A.12-3-1862kroepMarken 31Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 6 maand(en)
42569Grietjev.d.JacobWiegJacob5-3-1855vervalN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg81 jaar
43366Klaartjev.d.WiegI.18-5-1866stuipiesMarken 31ongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
42458Mozesv.d.WiegIsaacAbraham21-12-1853klierstoffenMarken 31Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
42934Abrahamv.d.WiekMarianne14-2-1859mazelenMarken 32Bongehuwde man/vrouwZeeburg20 maand(en)
475864106Barendv.d.Wiek22-6-1869CMuiderberg
46052Duifjev.d.BarendWiek17-9-1906Batavierstr. 84HartogNathanOs v.Cvrouw was weduweZeeburg83 jaar
553913495Jacobv.d.Wiek15-12-1942CDiemen
45027125Marcusv.d.WiekJacob14-11-1889Rapenb.str. 133Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
41440Rachelv.d.JacobWiekJacobBarend16-3-1840vervalN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg45 jaar
42097Rebeccav.d.JacobWiek24-10-1848zenuweziekteMarken 85AbrahamHartogItaliaanderBgehuwde vrouwZeeburg52 jaar
41857Vrouwtjev.d.WiekDuifie12-8-1846stuipiesVlooienb.steeg 7Bongehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
50205P174Barendv.d.Wieken6-2-1920Badlaan 13ElisabethBuuren v.Dgehuwde manMuiderberg58 jaar
5126969105Catharinav.d.WiekenJacobEstherBaggers29-3-1934Staalkade 2SamuelAapCgehuwde vrouwMuiderberg76 jaar
4526918111Henriettev.d.WiekenBarend9-5-1892Badlaan 14Congehuwde man/vrouwZeeburg23 maand(en)
51393673Isaacv.d.Wieken12-1-1936EMuiderberg
50054J137Jacobv.d.Wieken28-12-1917DMuiderberg
41286Levensloosv.d.WiekenBarendJacob23-3-1836Vlooienb.steeg 1BlevensloosZeeburg
4879527199Samuelv.d.WiekenJacob6-12-1896Lepelstr. 81Congehuwde man/vrouwMuiderberg26 jaar
4452077Theodorav.d.WiekenIsaac16-7-1883Zeedijk 128Congehuwde man/vrouwZeeburg70 dag(en)
51859332Juliusv.d.EphraimWielen18-1-1942EMuiderberg
5559737Adolfv.Wien26-6-1949DDiemen
55575143Benjaminv.Wien25-11-1947DDiemen
5141594Elsjev.Wien12-3-1936ZadickEMuiderberg
547961287Emmav.Wien19-4-1939Levie deCDiemen
542862624Sallijv.Wien11-11-1934Torensteeg 5FroukjeFrankBman was weduwnaarDiemen64 jaar
53562934Samuelv.WienAbrahamRoosjeMozes10-8-1928Kanaalstr. 40FijtjeTrompBgehuwde manDiemen79 jaar
4797515106AbrahamWiener29-10-1880CMuiderberg
555314045AdolfWiener19-7-1944CDiemen
484895avrouw doodgravers college3CatharinaPinchasWiener14-11-1890Weesperstr. 82JudaJacobAaCvrouw was weduweMuiderberg74 jaar
47524197EliazerMeijerWiener13-1-1868borstkwaalJoden-Breestr. 51Cgehuwde manMuiderberg51 jaar
4818315206EvaWiener2-6-1885BranderCMuiderberg
465951453GijleEliazerWienerEliazer16-3-1836zenuweziekteN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwMuiderberg75 jaar
506795552GompertWiener25-7-1926CMuiderberg
473783612HannaWiener12-6-1863vervalNw.Hoogstr. 281M.L.EljonBvrouw was weduweMuiderberg88 jaar
41961HartogMosesWienerMosesDavid25-5-1847teringK.Houtstr. 5Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
512037667HenrietteJacobaWiener14-6-1933GodschalkCMuiderberg
42309JacobWienerLemanLevie22-12-1851stuipiesRusland 12Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 dag(en)
467571880JesajasIsraelWienerIsraelJesajas18-9-1842vervalo.mannenhuis 0Bongehuwde man/vrouwMuiderberg81 jaar
519563880JosephineWiener30-12-1942SlijperEMuiderberg
4712827129Judicv.HijmanWiener27-12-1853BMuiderberg
41997JudithWienerHijmanLevie29-9-1847stuipiesRapenb.str. 96Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
45043LevensloosWienerLevie18-12-1889Koningstr. 19ClevensloosZeeburg
4842620171LevieWiener27-10-1889Koningstr. 19Cgehuwde manMuiderberg40 jaar
41894LevieHijmanWiener20-10-1846vervalRapenb.str. 106Bgehuwde manZeeburg70 jaar
42463LevieLevieWiener4-7-1854longteringRusland 171Bgehuwde manZeeburg32 jaar
504553650LouisaJacobWiener10-7-1923SimonLeeuw deCvrouw was weduweMuiderberg
42622MatjeLevieWiener10-6-1855teringRapenb.str. 529IsaacMeijerWittenburgBgehuwde vrouwZeeburg35 jaar
42804MeijerWienerEliazerMeijer26-4-1857stuipiesJoden-Breestr. 10Bongehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
473023359MeijerWiener18-4-1860vervalo.m/v.huis 0Bgehuwde manMuiderberg76 jaar
415351758NochemEliazerWienerEliazerHartog24-11-1840beroerteO.mannen/vrouwenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg70 jaar
467111758NochemEliazerWiener24-11-1840BMuiderberg
472413149PinsaJozephWiener9-10-1857BMuiderberg
4722030112RachelEliazerWiener24-2-1857vervalRapenb.str. 404HartogMachielDuizendBgehuwde vrouwMuiderberg63 jaar
52156118RozalinaJosefinaWienerJacobBenjaminNaatjeSallieWitzen v.2-6-1914Sarphatipark 89IzaakLevieAvrouw was weduweDiemen60 jaar
452231929SaraLevieWiener26-2-1892N.I.ziekenhuis 0MachielJacobHuijsmanCvrouw was weduweZeeburg79 jaar
55581211IdaWieschinski5-3-1948GrossDDiemen
52780531ElizabethWiesebronDavidSaraStraten v.27-4-1920Ruyschstr. 90EliasStrandersAgehuwde vrouwDiemen63 jaar
541253163ChannaWiesenfeld15-6-1933BDiemen
554783946SalomonWihl24-6-1943CDiemen
483832017Mietjev.Wijck30-12-1888DrukkerCMuiderberg
4930939111Paulinav.Wijck1-7-1906Weesperstr. 118SamuelBenjaminGorter deCvrouw was weduweMuiderberg73 jaar
547531332v.d.Wijk1-12-1938WaldeCDiemen
540953150Abrahamv.d.Wijk12-3-1933BDiemen
44489645Berthav.d.WijkAbraham1-6-1883von Zesestr. 55Congehuwde man/vrouwZeeburg49 dag(en)
42491Eliazerv.Wijk21-9-1854waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg65 jaar
516482127Froukjev.d.Wijk9-4-1939Leeuwen v.EMuiderberg
526294622Gasinav.Wijk13-12-1918BlitzADiemen
49614L64Gerhardv.d.Wijk15-6-1911DMuiderberg
444011731Isakv.HendrikWijk10-9-1882Muiderstr. 8Cgehuwde manZeeburg94 jaar
436681331Izaakv.SamsonWijkS.S.31-3-1872borstkwaalN.I.ziekenhuis 0ongehuwde man/vrouwZeeburg46 jaar
486102471Jetjev.d.Wijk28-3-1893CMuiderberg
49392D60Jettev.d.Wijk21-11-1907P.Nieuwlandstr. 2JonasJacobBruin deDvrouw was weduweMuiderberg80 jaar
44394Joelv.d.WijkAronMachiel23-8-1882Wagenaarstr. 126Congehuwde man/vrouwZeeburg
4873926187Johannav.d.Wijk17-9-1895CMuiderberg
477468145Judicv.SamsonWijk5-11-1874CMuiderberg
504374557Maartjev.d.Wijk20-5-1923MordechaNorden v.Cgehuwde vrouwMuiderberg
541183249Neeltjev.d.Wijk28-5-1933DuitsBDiemen
549031861Rachelv.d.Wijk5-2-1940NiasCDiemen
4716628135Samsonv.SamuelWijk2-3-1855waterzuchtZwanenb.str. 2Bgehuwde manMuiderberg62 jaar
486072465Samuelv.SamsonWijk10-3-1893CMuiderberg
4804012125Schoontjev.Wijk28-4-1882HijmansCMuiderberg
553083190Simonv.d.Wijk17-5-1942CDiemen
546931062Siporav.d.Wijk23-5-1938CDiemen
41221Sophiav.IsaacWijk5-5-1834stuipiesJoden-Breestr. 61Bongehuwde man/vrouwZeeburg42 dag(en)
538481873Vogelinav.d.Wijk21-12-1930BDiemen
524453212Vogeltjev.d.Wijk22-4-1917HartogADiemen
43551323AaltjeWijlHartog9-9-1868zenuwezinking koortsRapenb.str. 498ongehuwde man/vrouwZeeburg36 jaar
4712027106BeletjeWijlSalomon18-11-1853vervalStaalstr. 364Bongehuwde man/vrouwMuiderberg74 jaar
42303BetjeJosephWijl7-12-1851kinderziekteBatavierstr. 100AbrahamMeijerGroot deBgehuwde vrouwZeeburg35 jaar
45475347DavidJosephWijl21-9-1896Uilenb.str. 86Cgehuwde manZeeburg77 jaar
4883528119EuphemiaWijl12-8-1897BloemendaalCMuiderberg
45442320JesaiaWijl16-7-1896Uilenb.str. 86Cgehuwde manZeeburg81 jaar
41978JozephDavidWijl25-8-1847beroerteBatavierstr. 24Bgehuwde manZeeburg60 jaar
41988JudithJozephWijlJozephMozes19-9-1847stuipiesMarken 87Bongehuwde man/vrouwZeeburg98 dag(en)
484012583LeaWijl12-5-1889StaalCMuiderberg
52254119MietjeWijl16-4-1915ElsasADiemen
537502313Rachel????????Wijl1-1-1930BartelsBDiemen
472793266SaraWijl17-12-1858vervalStaalstr. 510LevieMeijerCitroenBvrouw was weduweMuiderberg82 jaar
42211SaraWijl28-2-1850kraamziekteBatavierstr. 60MozesSimonRheenen v.Bgehuwde vrouwZeeburg20 jaar
43015MeijerWijle20-4-1860vervalN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg53 jaar
46524AdolfWijler21-4-1935Lochem 0Cgehuwde manLochem53 jaar
4683720102BenjaminHijmanWijn25-8-1845vervalAntoniesbreestr. 8Bgehuwde manMuiderberg42 jaar
4713938vrouw doodgravers college95BetjeHijmanWijn16-4-1854BMuiderberg
469792418DavidHijmanWijn18-6-1849BMuiderberg
49600L56HijmanDavidWijn30-4-1911DMuiderberg
4680841man doodgravers college46HijmanBenjaminWijn27-6-1844BMuiderberg
54613598JonasWijn26-9-1937CDiemen
46140LevensloosWijnJonas23-4-1907Lijnbaansgr. 7ClevensloosZeeburg
519263515SaraWijn24-9-1942VleeschdragerEMuiderberg
51290120AaltjeWijnbergEliazerAbrahamEssienSchaap19-8-1934Nw.Prinsengr. 21MeijerHamburgerEgehuwde vrouwMuiderberg77 jaar
49696P9AbrahamWijnbergEliazarAbrahamEssienSchaap23-7-1912Raamgr. 35LeentjeFrankelDgehuwde manMuiderberg68 jaar
451071368AbrahamWijnberg24-3-1890N.I.ziekenhuis 0Cgehuwde manZeeburg49 jaar
44638AbrahamWijnbergMozes6-7-1884Rapenb.str. 8Congehuwde man/vrouwZeeburg10 dag(en)
47773103AbrahamMozesWijnberg9-5-1875vervalLeprozengr. 28Cgehuwde manMuiderberg86 jaar
547341083AbrahamWijnberg29-9-1938CDiemen
49879V52AbrahamWijnberg9-6-1915DMuiderberg
42230AbrahamIsaacWijnbergIsaacAbraham7-5-1850borstkwaalVlooienb.steeg 13Bongehuwde man/vrouwZeeburg49 jaar
550982560AlfredWijnberg18-2-1941CDiemen
505114880CatharinaWijnberg25-5-1924CMuiderberg
43223CharlotteWijnbergI.J.1-9-1863stuipiesRaamgr. 440Bongehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
511387383ClaraWijnberg18-9-1932CMuiderberg
43271CorneliaWijnbergI.J.6-10-1864stuipiesRaamgr. 440ongehuwde man/vrouwZeeburg2 maand(en)
504364728CosmanWijnberg17-5-1923CMuiderberg
44812EleazarWijnbergCosman14-4-1887Rapenb.str. 8Congehuwde man/vrouwZeeburg17 dag(en)
4822517107EliazerAbrahamWijnberg12-3-1886CMuiderberg
43575616ElisabethWijnberg27-9-1869waterzuchtN.I.ziekenhuis 0HijmanCohenvrouw was weduweZeeburg52 jaar
42747ElizabethWijnbergIsaacJacob28-11-1856stuipiesRaamgr. 440Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
42036EmanuelSamsonWijnberg23-12-1847waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg78 jaar
5454676EstherWijnberg3-3-1937SwartCDiemen
51021707EstherWijnbergAbrahamLeentjeFraenkel16-3-1931G.Flinckstr. 354AlexanderRudelsheimCvrouw was weduweMuiderberg61 jaar
42485EstherWijnbergSamsonMachiel31-8-1854klierstoffenKerkstr. 278Bongehuwde man/vrouwZeeburg42 dag(en)
43682FeminaWijnbergAbrahamJacob3-5-1872stuipiesLeprozengr. 289ongehuwde man/vrouwZeeburg
41506FemmetjeWijnbergMozesAbraham22-9-1840waterzuchtMarken 10Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 9 maand(en)
492053752FemmetjeJacobWijnberg19-6-1904SlagerCMuiderberg
51326351FemminaWijnbergEliazerA.EssienSchaap14-1-1935oude lieden gesticht 0JacobIsaacEvrouw was weduweMuiderberg87 jaar
4802411128FloraWijnberg23-1-1882RosenCMuiderberg
539792559HendrienaWijnberg29-1-1932BDiemen
527245022HenrietteWijnberg23-11-1919HamburgerADiemen
5555718IsaacWijnberg30-9-1946DDiemen
4846521107IsaacJacobWijnberg20-4-1890Raamgr. 18Cgehuwde manMuiderberg71 jaar
506715545IzaakJacobWijnberg20-6-1926CMuiderberg
468662145JacobSamsonWijnberg8-6-1846BMuiderberg
49516H88JacobWijnberg19-1-1910DMuiderberg
4824717175JacobAbrahamWijnberg30-7-1886Nw.Herengr. 67Cgehuwde manMuiderberg71 jaar
510857332JacobWijnberg3-2-1932CMuiderberg
50405463JacobWijnberg7-1-1923CMuiderberg
506545531JehudaLevieWijnberg12-4-1926CMuiderberg
479491463JohannaWijnberg23-3-1880ManusCMuiderberg
550472510JosephWijnberg15-11-1940CDiemen
5223188JudithWijnberg7-1-1915PruijkemakerADiemen
4668316101KeetjeJacobWijnberg15-8-1839BMuiderberg
41670KlaartjeJacobWijnberg17-7-1842waterzuchtN.I.ziekenhuis 0LevieMachielDuizendBgehuwde vrouwZeeburg43 jaar
45598LevensloosWijnbergJacob10-1-1900v.Woustr. 22ClevensloosZeeburg
44376LevensloosWijnbergIsidore23-7-1882Weesperstr. 33ClevensloosZeeburg
42089LevensloosWijnbergEliazerAbraham16-10-1848Raamgr. 30BlevensloosZeeburg
44922LevensloosWijnbergIzaakJacob15-7-1888Weesperstr. 33ClevensloosZeeburg
41883LevensloosWijnbergMozesAbraham2-10-1846Batavierstr. 119BlevensloosZeeburg
42396LevensloosWijnbergSamsonMachiel4-8-1853K.Houtstr. 278BlevensloosZeeburg
45007LevensloosWijnbergIzakJacob8-10-1889Weesperstr. 33ClevensloosZeeburg
55641359LevieWijnberg15-12-1954DDiemen
43311LionWijnbergS.H.29-9-1865klierteringKerkstr. 302ongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
483812013LotjeWijnberg23-12-1888GosschalkCMuiderberg
553563641LouiseWijnberg11-9-1942CohenCDiemen
545272613MarieWijnberg10-1-1937GansBDiemen
540072820MathildaWijnberg26-4-1932AbrahamBDiemen
518202970MeijerWijnberg30-6-1941EMuiderberg
552593077MietjeWijnberg15-2-1942OestermanCDiemen
45950NaatjeWijnberg9-11-1905Waterloopl. 6JacobBarendGroenCvrouw was weduweZeeburg71 jaar
42313RachelAbrahamWijnberg26-12-1851pokkenJ.Houttuinen 25PhilipSalomonBerlijnBgehuwde vrouwZeeburg
519253547RachelWijnberg24-9-1942SondervanEMuiderberg
42233RachelWijnbergJacobAbraham10-5-1850zinking op de borstLeprozengr. 31Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 9 maand(en)
494542717RebeccaWijnberg27-12-1908DusseldorpCMuiderberg
48257185RebeccaWijnberg31-10-1886CMuiderberg
510126965RebekkaWijnbergMeijerKlaraReis v.d.8-2-1931oude lieden gesticht 0Congehuwde man/vrouwMuiderberg77 jaar
512554729ReginaWijnbergEliazerAbrahamEssienSchaap8-2-1934Franschelaan 30CosmanWijnbergCvrouw was weduweMuiderberg84 jaar
4726031108ReintjeWijnberg14-2-1858borstkwaalHeerengr. 338IsaacAndresonBgehuwde vrouwMuiderberg54 jaar
50210P185SalomonWijnbergIzaakJacobEvaTunninge16-3-1920Muiderstr. 55Dongehuwde man/vrouwMuiderberg36 jaar
456641844SamsonMichaelWijnberg25-3-19012e Batavierdw.str. 2Cgehuwde manZeeburg79 jaar
508306231SamuelWijnberg31-8-1928Swammerdamstr. 39FroukjeDam v.Cgehuwde manMuiderberg64 jaar
44345SaraWijnbergCosman24-3-1881Rapenb.str. 8Congehuwde man/vrouwZeeburg21 dag(en)
54602712SaraWijnberg25-8-1937Rijn v.BDiemen
4800610121SaraWijnberg11-9-1881HeijmansCMuiderberg
49844U58SaraWijnberg10-1-1915DMuiderberg
51158532SaraWijnberg18-12-1932KahnCMuiderberg
49644N20SaraWijnberg26-10-1911DMuiderberg
42811SchoontjeWijnbergEliazerAbraham14-5-1857zenuweziekteRaamgr. 149Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
493732718SchoontjeWijnberg25-6-1907Nw.Amstelstr. 37AbrahamSalomonMonnikendamCvrouw was weduweMuiderberg68 jaar
51855235SientjeWijnberg4-1-1942BlitzEMuiderberg
453392095SimonWijnbergSamuel31-3-1893Gravesandepl. 's 10Congehuwde man/vrouwZeeburg36 dag(en)
41870SimonJacobWijnbergJacobAbraham30-8-1846stuipiesRaamgr. 27Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
42639SimonIsaacWijnbergIsaacJacob8-8-1855choleraRaamgr. 440Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
524242933Evav.Wijnbergen23-2-1917MendelsADiemen
51827436Jacobv.Wijnbergen26-8-1941EMuiderberg
52151Jacobv.WijnbergenAndriesKaatjeYssel v.11-5-1914Linnaeusp.weg 17BernardinaHannaBelinfanteAgehuwde manDiemen67 jaar
505615084Naatjev.Wijnbergen1-2-1925PolakCgehuwde vrouwMuiderberg
50529513Rebeccav.Wijnbergen3-8-1924Vries deCgehuwde vrouwMuiderberg
5007328200RebeccaWijnbergen31-3-1918Leeuw deCgehuwde vrouwMuiderberg
487032657SaraWijnbergen10-2-1895Engel v.CMuiderberg
47487727MozesWijngaard21-12-1866CMuiderberg
519893754WilhelminaWijnhausen31-5-1943MarkensEMuiderberg
473843638AaltjeHartogWijnkoop13-9-1863vervalAchtergr. 635LiepmanEliasSnitslerBvrouw was weduweMuiderberg69 jaar
473523517DanielHartogWijnkoop10-8-1862BMuiderberg
49322B2ElizabethWijnkoop23-9-1906Nw.Prinsengr. 54AbrahamBartelsDvrouw was weduweMuiderberg69 jaar
41311HartogDavidWijnkoopDavidHartog8-6-1836stuipiesZwanenb.str. 58Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
4956331aman doodgravers college24JosephWijnkoop2-10-1910CMuiderberg
455491063ClaraWijnman8-2-1899Nw.Kerkstr. 62LeendertWinsCgehuwde vrouwZeeburg30 jaar
4857623146DinaWijnman16-9-1892Amstel 178BarendNathanKroeseCgehuwde vrouwMuiderberg72 jaar
41705FijtjeSalomonWijnmanSalomonWolf21-9-1842uitteringL.Houtstr. 9Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 3 maand(en)
46319HartogWijnmanBenedictusDuifjePrins2-10-1912O.Hoogstr. 4Congehuwde man/vrouwZeeburg8 jaar
41927IsaacWijnmanRoosje9-4-1847stuipiesBatavierstr. 23Bongehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
41494JudikLevieWijnman9-8-1840vervalN.I.ziekenhuis 0JonasLiepmanVetBvrouw was weduweZeeburg66 jaar
524933524KlaartjeWijnman6-11-1917GobetzADiemen
41976KlaartjeWijnmanMeijer10-8-1847waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg17 jaar
41232LevensloosWijnmanMeijerMozes26-6-1834Verwerstr. 42BlevensloosZeeburg
44367LevensloosWijnmanZadok9-7-1882Commelinstr. 114ClevensloosZeeburg
42762MarcusIzakWijnmanIzakMarcus20-1-1857waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 jaar
4708026121MarcusBarendWijnman29-8-1852BMuiderberg
41910MeijerBenedictusWijnman29-10-1846graveelMarken 82Bgehuwde manZeeburg61 jaar
465881421MietjeHartogWijnman7-1-1836vervalN.I.ziekenhuis 0HijmanHart deBvrouw was weduweMuiderberg88 jaar
450691327RebekkaWijnman21-1-1890N.I.ziekenhuis 0MozesBatavierCgehuwde vrouwZeeburg45 jaar
477558173SaartjeBenedictusWijnman3-1-1875CMuiderberg
431603451WolfMozesWijnman19-2-1863vervalMarken 201Bgehuwde manZeeburg67 jaar
50224S144ZadokWijnman29-6-1920den Haag 0SaraKorte deDgehuwde manMuiderberg59 jaar
42821JudicWijnperle3-6-1857teringN.I.ziekenhuis 0IsaacWoude v.d.Bvrouw was weduweZeeburg42 jaar
50152M184JudicWijnperle13-4-1919Menk v.Dgehuwde vrouwMuiderberg
41543PhilipJacobWijnperle20-12-1840teringN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg75 jaar
42319SientjeWijnperlePhilip14-1-1852zinking op de borst32Bongehuwde man/vrouwZeeburg53 jaar
492873975AaronWijnschenk14-2-1906Rapenb.str. 56Cgehuwde manMuiderberg50 jaar
54681126AaronWijnschenk15-4-1938CDiemen
53441418AaronWijnschenk22-7-1927BDiemen
491872530AbrahamGerritWijnschenk3-3-1904CMuiderberg
41390AbrahamIsraelWijnschenkIsraelJoseph18-3-1839stuipiesRapenb.str. 104Bongehuwde man/vrouwZeeburg16 dag(en)
4907233142AbrahamWijnschenk29-12-1901Sarphatistr. 11Cgehuwde manMuiderberg73 jaar
43981AbrahamWijnschenkG.A.25-7-1875waterzuchtHouttuinen 74Congehuwde man/vrouwZeeburg6 jaar
4808816133AbrahamAronWijnschenk2-7-1883Antoniesbreestr. 29Cgehuwde manMuiderberg60 jaar
41944AronWijnschenkAbrahamAbraham28-4-1847stuipiesAntoniesbreestr. 14Bongehuwde man/vrouwZeeburg42 dag(en)
539272278BarendWijnschenkDavidLeaWiek v.d.12-7-1931Vrolikstr. 44BrancaDingsdagBgehuwde manDiemen78 jaar
530634013BernardWijnschenk27-12-1922ADiemen
529966015BetjeWijnschenk13-3-1922ReensADiemen
482661840BetjeWijnschenk29-12-1886HakkerCMuiderberg
536471078BetjeWijnschenk24-3-1929GreenBDiemen
503764342BetjeWijnschenk21-8-1922Sal.J.EphraimCgehuwde vrouwMuiderberg
52360148BrancaWijnschenk20-8-1916ADiemen
453482261CoenraadWijnschenkGerrit23-4-1893Houtkoopersb.wal 12Congehuwde man/vrouwZeeburg26 jaar
458182950CoopmanWijnschenk29-12-1903N.I.ziekenhuis 0Cgehuwde manZeeburg75 jaar
44366179DavidWijnschenk7-7-1882Houtgr. 62Congehuwde man/vrouwZeeburg13 jaar
451581468DavidGerritWijnschenk8-8-1890Waterloopl. 82Cgehuwde manZeeburg72 jaar
49456F93DuifjeWijnschenk13-1-1909Jong deDMuiderberg
44847653ElisabethWijnschenk1-7-1887Batavierstr. 80MeijerSwaabCgehuwde vrouwZeeburg66 jaar
44879684ElisabethWijnschenkAaron11-1-1888Foeliedw.str. 60Congehuwde man/vrouwZeeburg49 dag(en)
553413613EngeltjeWijnschenk4-8-1942BasCDiemen
532537331EstherWijnschenk27-3-1925KorperADiemen
54865197EstherWijnschenk26-11-1939Rood deCDiemen
53654141EstherWijnschenk10-4-1929KropveldBDiemen
449881156EstherWijnschenkAaron3-9-1889Foeliedw.str. 60Congehuwde man/vrouwZeeburg5 jaar
49946D178GerritWijnschenk14-4-1916DMuiderberg
456051443GerritWijnschenk22-1-1900Houtkoopersb.wal 10Cgehuwde manZeeburg58 jaar
41355GerritKoopmanWijnschenk19-12-1836borstkwaalRapenb.str. 12Bgehuwde manZeeburg62 jaar
521284524GompelWijnschenk2-5-1954EMuiderberg
41846HannaIsraelWijnschenkIsraelJoseph10-7-1846stuipiesRapenb.str. 104Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
43169HannaWijnschenkSalomonIsrael18-3-1863keelziekteMarken 78Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
44023142HelenaGerritWijnschenkG.8-10-1875verbrandingHoutgr. 62Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
43794HenrietteWijnschenkA.A.20-10-1872stuipiesAntoniesbreestr. 20ongehuwde man/vrouwZeeburg77 dag(en)
52614252HijmanWijnschenk8-11-1918ADiemen
54554559IsaacWijnschenk19-3-1937CDiemen
4492783IsraelWijnschenk27-7-1888Wagenaarstr. 102Cgehuwde manZeeburg54 jaar
45876IzakWijnschenkSalomon17-5-1905L.Houtstr. 44Congehuwde man/vrouwZeeburg56 dag(en)
479851681JaaneWijnschenk25-1-1881KozijnCMuiderberg
553093334JacobWijnschenk17-5-1942CDiemen
550332080JacobWijnschenk14-10-1940CDiemen
44448549JansjeWijnschenkGerson30-3-1883J.Houttuinen 42Congehuwde man/vrouwZeeburg84 dag(en)
44714JosephWijnschenkGerson29-4-1886J.Houttuinen 42Congehuwde man/vrouwZeeburg19 dag(en)
43037JuditWijnschenkLeendertGerrit23-5-1861klierstoffenGr.Kattenb.str. 743Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
507465695JudithKatharinaWijnschenk19-4-1927CMuiderberg
455991430KaatjeGerritWijnschenk11-1-1900Rechtboomsloot 68JacobKinsbergenCvrouw was weduweZeeburg78 jaar
541323254KeetjeWijnschenk9-7-1933HoogetorenBDiemen
452271935KlaartjeJosephWijnschenk28-2-1892Joden-Breestr. 35EliazerAbrahamKatCvrouw was weduweZeeburg81 jaar
50471P22KoopmanLeendertWijnschenk7-10-1923DMuiderberg
532507251LeaWijnschenk2-3-1925BerghofADiemen
517652767LeaWijnschenk29-12-1940ZwaneweberEMuiderberg
4889629182LeentjeWijnschenk1-11-1898GoudsmitCMuiderberg
49531J26LeentjeWijnschenk27-3-1910PrinsDMuiderberg
526894751LenaWijnschenk13-5-1919ReensADiemen
44808LevensloosWijnschenkGerrit5-10-1886Waterloopl. 86ClevensloosZeeburg
45333LevensloosWijnschenkAaron28-10-1892Joden-Breestr. 39ClevensloosZeeburg
44836LevensloosWijnschenkAbraham7-6-1887Mauritskade 11ClevensloosZeeburg
43058LevensloosWijnschenkD.G.19-7-1861Marken 43BlevensloosZeeburg
44092LevensloosWijnschenkAbrahamD.23-8-1878Valkenb.str. 32levensloosZeeburg
45160LevensloosWijnschenkAbraham8-8-1890L.Houtstr. 65ClevensloosZeeburg
44186LevensloosWijnschenkGerrit20-7-1879Houtgr. 62levensloosZeeburg
44443LevensloosWijnschenkJacob25-3-1883Groeneburgwal 50ClevensloosZeeburg
46510LevensloosWijnschenkIsaacRachelHalberstadt24-7-1934Vrolikstr. 78ClevensloosZeeburg
537171623MarianneWijnschenk16-10-1929VosBDiemen
52593241MauritsWijnschenk2-10-1918ADiemen
50696578MinaWijnschenk3-10-1926CMuiderberg
42792MosesWijnschenkSalomon7-4-1857kroepMarken 78Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar en 6 maand(en)
53461525MozesWijnschenk14-10-1927BDiemen
539772620MozesWijnschenk25-1-1932BDiemen
4818015196NathanWijnschenk11-5-1885CMuiderberg
519973766RachelWijnschenk17-8-1943Gelder v.EMuiderberg
5087562100RebeccaWijnschenk26-2-1929BosCMuiderberg
541012881RikaWijnschenk9-4-1933CosmanBDiemen
47475641RoosjeWijnschenk19-8-1866CMuiderberg
54590743RosaWijnschenk18-7-1937CDiemen
44111RosetteWijnschenkA.D.13-10-1878klierteringValkenb.str. 32ongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
533488030SaartjeWijnschenk13-7-1926KokernootADiemen
54665878SaartjeWijnschenk25-2-1938WormsCDiemen
44105SalomonWijnschenkG.S.20-9-1878buikziekteRidderstr. 96ongehuwde man/vrouwZeeburg
54605927SalomonWijnschenk29-8-1937CDiemen
45655994SalomonWijnschenkJacob4-3-1901L.Houtstr. 44Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
553833574SalomonWijnschenk25-11-1942CDiemen
44388SalomonWijnschenkGerson17-8-1882Ridderstr. 96Congehuwde man/vrouwZeeburg15 dag(en)
4852322133SalomonWijnschenk5-7-1891CMuiderberg
492974062SalomonWijnschenk12-4-1906Swammerdamstr. 31Cgehuwde manMuiderberg55 jaar
479511469SantjeWijnschenk6-4-1880DikkerCMuiderberg
43068SaraWijnschenkK.I.15-8-1861klierstoffenL.Houtstr. 291Bongehuwde man/vrouwZeeburg18 maand(en)
507875966SaraWijnschenk2-1-1928BrandonCMuiderberg
42025SchoontjeWijnschenkKoopman15-11-1847waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg65 jaar
42026SchoontjeWijnschenkIsraelAron21-11-1847stuipiesAntoniesbreestr. 26Bongehuwde man/vrouwZeeburg16 dag(en)
52784SchoontjeWijnschenkSalomonIsraelSaraMozesKoord7-5-1920Foeliestr. 32JudaHondsregtAvrouw was weduweDiemen67 jaar
52785536SchoontjeWijnschenk7-5-1920HondsregtsADiemen
43583SchoontjeWijnschenkK.I.25-10-1869stuipiesL.Houtstr. 292ongehuwde man/vrouwZeeburg70 dag(en)
42111SchoontjeWijnschenk27-11-1848waterzuchtN.I.ziekenhuis 0SanderCationBgehuwde vrouwZeeburg67 jaar
54434220SchoontjeWijnschenk6-3-1936CDiemen
4533619101SimonWijnschenkSalomon30-10-1892N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg17 maand(en)
509726696SimonWijnschenk21-9-1930CMuiderberg
513141aman doodgravers college1SimonWijnschenkAbrahamAronRozettaDavids26-11-1934P.Brandstr. 40BetjeBrometEman was weduwnaarMuiderberg77 jaar
42122SimonLeendertWijnschenkLeendertGerrit17-12-1848stuipiesGr.Wittenb.str. 2Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 9 maand(en)
44469613SimonWijnschenkIsrael6-5-1883Nw.Grachtje 4Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
533718311SophiaWijnschenk9-11-1926GroentemanADiemen
48904309StijntjeGerritWijnschenk29-12-1898Lepelstr. 72MosesAronSpringerCgehuwde vrouwMuiderberg75 jaar
52774TobiasWijnschenkIzakLenaReens18-4-1920Rapenb.str. 60MietjeBrave deAgehuwde manDiemen28 jaar
43833VogeltjeWijnschenkN.A.14-1-1874roodvonkK.Houtstr. 119ongehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
52532216VrouwtjeWijnschenk24-2-1918ADiemen
541373424VrouwtjeWijnschenk18-7-1933SpringerBDiemen
50023H156AbrahamWijnshenk30-5-1917DMuiderberg
531056444AaltjeWijnstok24-6-1923Leeuwe deADiemen
43498125HijmanJacobWijnstok16-12-1867borstkwaalJ.Houttuinen 117gehuwde manZeeburg61 jaar
471022750IsraelBarendWijnstokBarendIsaac4-5-1853vervalN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwMuiderberg65 jaar
42193JansjeBarendWijnstokBarend9-1-1850waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg72 jaar
529976020JudicWijnstok19-3-1922HalberstadADiemen
42929MarjaneWijnstok3-2-1859vervalL.Houtstr. 304LevieWolfVerswaterBvrouw was weduweZeeburg67 jaar
4704125105RoosjeBarendWijnstok3-3-1851BMuiderberg
503554253AaltjeWijsenbeek7-5-1922EliasBerlijnCvrouw was weduweMuiderberg
45825NaatjeWijsenbeek15-1-1905Pl.Kerklaan 14LevijAbrahamLevisonCgehuwde vrouwZeeburg80 jaar
52864PhilipSalomonWijsenbeekSamuelMinetteBerlijn14-2-1921Kerkstr. 273MarieViergeAgehuwde manDiemen61 jaar
51296219SalomonAbrahamWijsenbeekAbrahamIsaac16-9-1934R.Visscherstr. 35Eongehuwde man/vrouwMuiderberg
46170SaraWijsenbeek14-7-1907Weesperstr. 89IsakPolen v.Cvrouw was weduweZeeburg69 jaar
44735377AbrahamWijzenbeekMozes9-6-1886Halvemaansteeg 1Congehuwde man/vrouwZeeburg33 jaar
53404110AbramWijzenbeek25-2-1927BDiemen
42124AntjeWijzenbeekLevie20-12-1848kraamziekteN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg29 jaar
516632223BetjeWijzenbeek28-7-1939CaffeEMuiderberg
42118LevensloosWijzenbeekAntje10-12-1848N.I.ziekenhuis 0BlevensloosZeeburg
510607077MienetWijzenbeekIzakBetsyBerlijn20-10-1931Blasiusstr. 28JosephRubenVorstCgehuwde vrouwMuiderberg55 jaar
506594788MietjeWijzenbeek20-4-1926FraenkelCMuiderberg
48594244SaartjeWijzenbeek22-12-1892WalgCMuiderberg
49039339SusannaWijzenbeek12-4-1901Nw.Keizersgr. 73JosephAppelCgehuwde vrouwMuiderberg53 jaar
55507911GettieWild2-10-1943HeumanUDiemen
4936727133AaltjedeWilde12-5-1907Boerhaavestr. 30ZachariasAbrahamCohenCvrouw was weduweMuiderberg85 jaar
52680279AarondeWilde23-4-1919ADiemen
43112AbrahamdeWildeAbrahamLevie26-5-1862koortsK.Houtstr. 224Bongehuwde man/vrouwZeeburg16 maand(en)
506435389AdolfdeDanielWilde9-3-1926CMuiderberg
43032AmeliadeWildeJ.S.17-5-1861kroepBatavierstr. 156Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
520473916AsserdeWilde29-4-1948EMuiderberg
526862713BetjedeWilde7-5-1919ADiemen
443681710BoasdeWildeBarend9-7-1882Zandstr. 21Congehuwde man/vrouwZeeburg40 jaar
451021363CatharinadeWilde14-3-1890Nw.Hoogstr. 12EmanuelSoesterCgehuwde vrouwZeeburg42 jaar
4818416182ClaartjedeWilde21-6-1885FierlierCMuiderberg
456661850ClaartjedeWildeJacob8-4-1901Nederhorst den Berg 0Congehuwde man/vrouwZeeburg19 jaar
539552520DanieldeEliazerWildeEliazerLevijLeentjeDavidPolak8-11-1931Joodse invalide 0EstherHaas deBvrouw was weduweDiemen87 jaar
524711710DaviddeWilde22-7-1917ADiemen
50250U135DeboradeWildeLevieJacobRachelBaars28-12-1920Grensstr. 17EliasTasDgehuwde vrouwMuiderberg50 jaar
544154650EduarddeWilde10-1-1936BDiemen
51583V211ElisabethdeWilde14-6-1938ConDMuiderberg
42069ElsjedeJacobWilde6-9-1848waterzuchtN.I.ziekenhuis 0IsaacHaas deBgehuwde vrouwZeeburg48 jaar
529915670EsterdeWilde20-2-1922Haas deADiemen
53835223EstherdeWilde27-11-1930Bingen v.BDiemen
536231143EstherdeWilde5-2-1929CohenBDiemen
484402112GoudaWilde17-12-1889N.I.ziekenhuis 0NoachVries deCgehuwde vrouwMuiderberg58 jaar
49811S95GrietjedeWildeIsacFillesKroonenberg6-8-1914Nieuwendijk 86MarcusLeeuw deDvrouw was weduweMuiderberg76 jaar
4801110131HannadeWilde4-10-1881DrielCMuiderberg
483431995HannadeWilde19-4-1888PhilipsCMuiderberg
49861U79HeintjedeWilde11-4-1915DMuiderberg
42644HermandeWildeBarendAbraham15-8-1855choleraJoden-Breestr. 277Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
42021IsraeldeBarendWildeBarendAbraham3-11-1847klierziekteJoden-Breestr. 67Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar en 9 maand(en)
41471IsraeldeBarendWildeBarendAbraham24-5-1840zenuweziekteJoden-Breestr. 67Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 9 maand(en)
4456239JacobdeWildeAbraham21-12-1883N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg18 jaar
49471G44JacobdeLevieWilde8-4-1909DMuiderberg
4416083JacobdeAbrahamWilde27-5-1879beroerteHoutgr. 41gehuwde manZeeburg71 jaar
537161369JacobdeWilde13-10-1929BDiemen
47866167JacobdeLevieWilde30-12-1877CMuiderberg
44907866JetjedeWildeIsrael10-6-1888N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg21 jaar
478421442JettedeWilde16-4-1877CMuiderberg
54585828JudadeWilde5-7-1937CDiemen
53095668KlaartjedeWilde27-4-1923LisserADiemen
5221068KlaartjedeWildeIsraelDuifjeErt23-11-1914Rapenb.str. 41LevieCohenAvrouw was weduweDiemen67 jaar
478741630LammertdeLevieWilde19-2-1878CMuiderberg
46452LevensloosdeWildeMauritzWilhelminaTurk19-7-1921Hertzogstr. 10ClevensloosZeeburg
43232LevensloosdeWildeB.A.26-5-1864Joden-Breestr. 277BlevensloosZeeburg
50030J112LeviedeWilde21-6-1917DMuiderberg
51348463LeviedeWilde3-5-1935P.Muidergr. 63FrederikaHoepelmanEgehuwde manMuiderberg76 jaar
41885LeviedeJacobWilde7-10-1846vervalN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg80 jaar
50309V180ManusdeJacobWilde24-11-1921Nw.Prinsengr. 87DeboraPorceleinDman was weduwnaarMuiderberg74 jaar
531976942MathildadeWilde30-6-1924LeidensdorfADiemen
46225MatjedeWildeIsrael21-11-1907Rapenb.str. 47Congehuwde man/vrouwZeeburg2 maand(en)
453952661MeijerdeWilde9-9-1894Valkenb.str. 263Cgehuwde manZeeburg32 jaar
4847521130MietjedeWilde2-6-1890Snoekjesgr. 11SalomonAbrahamCohenCgehuwde vrouwMuiderberg70 jaar
494873554RacheldeWilde2-6-1909Bergh v.d.CMuiderberg
49768R37RacheldeWilde27-10-1913DMuiderberg
538392124RoosjeWilde2-12-1930BDiemen
52076424RoosjedeWilde20-6-1950Bergh v.d.EMuiderberg
49692N98RosedeWildeLammertLevieEstherAndriesKaas5-6-1912Koestr. 30EmanuelKleerekoperDgehuwde vrouwMuiderberg63 jaar
47413229SalomondeJacobWilde18-5-1864zenuweziekteAmstelstr. 70Cgehuwde manMuiderberg26 jaar
42673SalomondeWildeIsaacSalomon31-3-1856stuipiesZwanenb.str. 131Bongehuwde man/vrouwZeeburg70 dag(en)
49394D71SalomondeWildeLevie15-12-1907Nw.Achtergr. 49Dongehuwde man/vrouwMuiderberg25 jaar
533574031SaradeWilde19-9-1926Bergen v.ADiemen
47426315SchoontjedeAbrahamWilde22-11-1864CMuiderberg
52617256SchoontjedeWilde15-11-1918ADiemen
43930VeronicadeWildeL.28-3-1875kinkhoestAntoniesbreestr. 56Congehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
505434535VrouwtjedeWilde19-11-1924AnholtCgehuwde vrouwMuiderberg
524683325ZwaantjeWilger26-6-1917KleefADiemen
508356174AbrahamJacobWilling28-9-1928Hilversum 0EmelieCleeff v.Cgehuwde vrouwMuiderberg70 jaar
46849212AndriesGabrielWilling2-1-1846BMuiderberg
50200P166AndriesGabrielWillingGabrielAndriesMarieWilling20-1-1920J.Obrechtstr. 72LouiseBenedictusDgehuwde manMuiderberg71 jaar
41257AndriesWillingWolfAndries4-1-1836stuipiesJoden-Breestr. 68Bongehuwde man/vrouwZeeburg28 dag(en)
47410220AndriesWilling24-4-1864CMuiderberg
487512725BenjaminWilling3-12-1895CMuiderberg
479051185BrancaWilling25-4-1879slijmberoerteFraneker 0H.L.KuiperCgehuwde vrouwMuiderberg65 jaar
531957033CatharinaWilling20-6-1924OppenheimerADiemen
46377ClaraWillingMauritsCatharinaOppenheim2-3-1914Foeliestr. 40PhilipBeetz v.Cgehuwde vrouwZeeburg46 jaar
43612ElizeWillingW.A.19-2-1871hersenziekteZwanenb.wal 381ongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
477367142FientjeWillingG.A.24-4-1874hersenziekteHeerengr. 322Congehuwde man/vrouwMuiderberg7 jaar
52002ur26GabrielWilling2-11-1943UMuiderberg
482081754GabrielAndriesWilling6-12-1885CMuiderberg
520544023GabrielWilling7-1-1949EMuiderberg
4830418169JacobAndriesWilling22-8-1887CMuiderberg
492003734JuditWilling11-5-1904PolakCMuiderberg
483401590JudithWilling29-3-1888BruskeCMuiderberg
41793LevensloosWillingIsaacMozes7-7-1845Antoniesbreestr. 29BlevensloosZeeburg
41312LevensloosWillingWolfAndries14-6-1836Joden-Breestr. 69BlevensloosZeeburg
42464LevensloosWillingNathanMozes6-7-1854Raamgr. 147BlevensloosZeeburg
488001755MariaWilling2-2-1897WillingCMuiderberg
511787551MariaWilling8-3-1933WeenCMuiderberg
515871765MarianneWilling17-6-1938Haas deEMuiderberg
43579MeijerWillingJ.A.4-10-1869zenuweziekteZwanenb.wal 388ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
42339MozesWillingNathanMoses7-2-1853Raamgr. 147Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
45924MozesWilling7-9-1905Batavierstr. 70Cgehuwde manZeeburg68 jaar
4868220182NathanMozesWilling11-11-1894Nw.Grachtje 8Cgehuwde manMuiderberg72 jaar
4712627123RebeccaAndriesWilling16-12-1853borstkwaalAntoniesbreestr. 71JacobAbrahamBuuren v.Bgehuwde vrouwMuiderberg45 jaar
50794613RebeccaWilling23-1-1928gesticht Santpoort 0AaronVoorzangerCvrouw was weduweMuiderberg72 jaar
478201323RebeccaWilling17-10-1876CMuiderberg
41269SalomonIsaacWillingIsakMozes18-1-1836stuipiesVerwerstr. 11Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
499603712SientjeWilling18-6-1916BoasCgehuwde vrouwMuiderberg
50979693WillemWilling17-10-1930CMuiderberg
4801410145WolfAndriesWilling23-10-1881CMuiderberg
41208NaatjeEliazerWimpe18-3-1834vervalUilenb.str. 80Bgehuwde vrouwZeeburg29 jaar
4817614207EllenWimpfheimer10-4-1885BottenheimCMuiderberg
4683820104RoosjeLevieWimpo3-9-1845vervalo.vrouwenhuis 0LevieRubenLeermeesterBgehuwde vrouwMuiderberg71 jaar
49873U102Henriettev.Win18-5-1915MolDMuiderberg
45897Hesterv.Win28-6-1905A.Bonnstr. 9HenryOppenheimerCvrouw was weduweRotterdam71 jaar
50068K133Klaartjev.Win5-3-1918Velde v.d.Dgehuwde vrouwMuiderberg
51352514Marcusv.WinIsidoreRachelLewijt22-5-1935P.Parklaan 14MietjeGoudeketEman was weduwnaarMuiderberg83 jaar
520444016Rachelv.Win6-11-1947PolakEMuiderberg
509966792Sophiev.Win22-12-1930HalmansCMuiderberg
4818616193HesterWin v.15-7-1885HegtCMuiderberg
507955821AaltjedeWindBenjaminFemmetjeVreeland23-1-1928Transvaalstr. 86HijmanOverstCvrouw was weduweMuiderberg42 jaar
52180BernarddeWindJacobAbigaelMeljado14-8-1914Rapenb.str. 13Aongehuwde man/vrouwDiemen2 maand(en)
5218129BernarddeWindJacobAbigaelMeljado14-8-1914Rapenb.str. 13Aongehuwde man/vrouwDiemen2 maand(en)
45733126EsterdeWindBenjamin29-1-1902Staalstr. 28Congehuwde man/vrouwZeeburg9 jaar
44719362EstherdeWindJacob11-5-1886N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg25 jaar
5494318104GrietjedeWind24-4-1940MoscouCDiemen
551452744HannadeWind25-5-1941Vries deCDiemen
41579HijmanSalomonWindSalomonHijman13-10-1841roodvonkVlooienb.gr. 34Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar en 3 maand(en)
44098JacobdeWindR.5-9-1878stuipiesN.I.ziekenhuis 0ongehuwde man/vrouwZeeburg1 maand(en)
512717971JosephdeWindHijmanSelinaGazan2-4-1934Weteringschans 229Congehuwde man/vrouwMuiderberg19 jaar
547121150LeentjedeWind8-7-1938SwaabCDiemen
4657840man doodgravers college50MeijerMozesWind22-11-1835BMuiderberg
42956SalomonWindLevieSalomon7-4-1859stuipiesL.Houtstr. 286Bongehuwde man/vrouwZeeburg21 dag(en)
472383143Mariannav.d.Winden29-9-1857BMuiderberg
41479Sarav.DavidWindenDavid24-6-1840vervalN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg60 jaar
554113072JuliusWindmuller20-1-1943CDiemen
540693044MarlinaWindmuller22-12-1932LindemanBDiemen
466701631EngelMeijerWinerMeijerHartog28-1-1839vervalKeizersgr. 7Bongehuwde man/vrouwMuiderberg76 jaar
55143282JacobWinkel23-5-1941CDiemen
491373599JetjeWinkel31-3-1903JasCMuiderberg
5130535MaggielWinkelAbrahamNaatjeMeijer29-10-1934Joodse invalide 0Eongehuwde man/vrouwMuiderberg83 jaar
5135363MeijerWinkelAbrahamNaatjeMeijer24-5-1935Middenweg 201Eongehuwde man/vrouwMuiderberg82 jaar
503144111SalomonWinkelAbrahamNaatjeMeijers6-12-1921Zwanenb.wal 96Congehuwde man/vrouwMuiderberg76 jaar
50170N175SaraWinkel17-7-1919DMuiderberg
468762177JudicEmanuelWinnek21-10-1846vervalo.m/v.huis 0AronEliasWallegBvrouw was weduweMuiderberg79 jaar
42558MijntjeWinnekSamson18-2-1855zenuweziekteN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg19 jaar
41298RachelJosephWinnek28-4-1836beroerteN.I.ziekenhuis 0PinasCohenBvrouw was weduweZeeburg69 jaar
478401438SophiaSimonWinnek15-4-1877CMuiderberg
42038BeletjeIsaacWinnenk24-12-1847vervalJoden-Breestr. 92HartogCatoenBvrouw was weduweZeeburg88 jaar
476782155EsterLevieWinnenk31-3-1872vervalJoden-Breestr. 36J.M.BoasCgehuwde vrouwMuiderberg67 jaar
468822190AaltjeIsaacWinnik3-11-1846vervalo.m/v.huis 0MosesMendelsBvrouw was weduweMuiderberg87 jaar
468132013AaltjeEliazerWinnik22-9-1844vervalWeesperstr. 2BarendLevieDavidsBvrouw was weduweMuiderberg83 jaar
46231AbrahamWinnik5-12-1907Uilenb.str. 29Cgehuwde manZeeburg27 jaar
534975016AbrahamWinnik16-1-1928ADiemen
525442017AlexanderWinnik10-4-1918ADiemen
455651121AlexanderBarendWinnikBarend2-4-1899Verwerstr. 32Congehuwde man/vrouwZeeburg19 jaar
43346AlidaWinnikJ.S.8-4-1866mazelenUilenb.str. 134ongehuwde man/vrouwZeeburg14 maand(en)
43922AlidaWinnikJ.S.22-7-1874tandjesUilenburg 134Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
46118BarendWinnikJacob3-3-1907Uilenb.str. 62Congehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
551482679BarendWinnik30-5-1941CDiemen
4750184BetjeMozesWinnik28-3-1867vervalHoutgr. 226J.D.BuitenkantCvrouw was weduweMuiderberg81 jaar
471012749BetjeMozesWinnik2-5-1853vervalHoutgr. 226LevieSimonBrouwerBvrouw was weduweMuiderberg86 jaar
537411625CoenraadWinnik18-12-1929BDiemen
466441597DeboraLevieWinnik21-2-1838BMuiderberg
46211DeboraWinnikBarend20-10-1907Uilenb.str. 66Congehuwde man/vrouwZeeburg2 maand(en)
46070ElisabethWinnikSamson16-11-1906Zanddw.str. 12Congehuwde man/vrouwZeeburg12 maand(en)
4734641man doodgravers college77EmanuelMozesWinnik8-4-1862vervalHoutgr. 226Bgehuwde manMuiderberg78 jaar
443491351HartogWinnikLevie28-3-1881N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg16 jaar
44577916IsaacWinnikBarend15-1-1884Turfsteeg 2Congehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
46239IsaacWinnik24-12-1907drenkelingWaterloopl. 99Cgehuwde manZeeburg38 jaar
543905015IzakWinnikAlexanderSellieGompertz13-9-1935Hoendiepstr. 11Bongehuwde man/vrouwDiemen39 jaar
535921036JacobWinnikIsaacElisabethBoas29-10-1928Antoniesbreestr. 82RachelFrankBgehuwde manDiemen37 jaar
538822155JacobWinnikLionRebeccaBiet10-3-1931Retiefstr. 37RachelSantenBgehuwde manDiemen52 jaar
470162515JacobWinnikWolf17-3-1850vervalo.m/v.huis 0Bongehuwde man/vrouwMuiderberg78 jaar
516462123JacobWinnik31-3-1939EMuiderberg
542413937JohannaWinnikLeonRebeccaBiet26-6-1934Retiefstr. 35AbrahamBeesemerBvrouw was weduweDiemen64 jaar
4792212110JozephLevieWinnikLevieIsaacJudithJosephReens2-11-1879ReintjeAbrahamRudelsheimCMuiderberg
41296JudikSamuelWinnikSamuelLevie19-4-1836stuipiesUilenb.str. 85Bongehuwde man/vrouwZeeburg63 dag(en)
43140KaatjeWinnikTobiasIsaac9-1-1863stuipiesKerkstr. 317Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
536261224KlaartjeWinnik13-2-1929WinnikBDiemen
555763174LenaWinnik26-11-1947KrammerBDiemen
53537839LeonWinnikDavidEstherPront17-5-1928Waterloopl. 33ClaraTokkieBgehuwde manDiemen30 jaar
41738LevensloosWinnikAbrahamMozes31-7-1844Batavierstr. 38BlevensloosZeeburg
42060LevensloosWinnikIsaacBarend25-8-1848Verwerstr. 11BlevensloosZeeburg
43429LevensloosWinnikJ.S.13-6-1867Uilenburg 134levensloosZeeburg
46288LevensloosWinnikJacobRachelSanten31-5-1912Foeliestr. 13ClevensloosZeeburg
45816LevensloosWinnikIsaac26-12-1903Waterloopl. 16ClevensloosZeeburg
42298LevieGerritWinnik16-11-1851vervalUilenb.str. 100Bgehuwde manZeeburg76 jaar
466761678LevieIzaacWinnikIsaacAronSaraLevieOuts16-6-1839vervalL.Houtstr. 49JudithJosephReensBgehuwde manMuiderberg74 jaar
43608944LevieSamsonWinnik3-2-1871waterzuchtN.I.ziekenhuis 0gehuwde manZeeburg40 jaar
45902LionWinnikJacob7-7-1905Uilenb.str. 62Congehuwde man/vrouwZeeburg15 dag(en)
52172LionIsaacWinnikIsaacRebeccaVleeschdrager26-7-1914Uilenb.str. 105RebeccaBietAgehuwde manDiemen73 jaar
46366MariaWinnikJacobRachelSanten28-1-1914Foeliestr. 13Congehuwde man/vrouwZeeburg31 dag(en)
41421MarianaWinnikSamuelLevie8-1-1840zenuweziekteUilenb.str. 85Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
456811918MarianneLevieWinnik24-5-1901oude lieden gesticht 0EliazerAbrahamSchenkkanCvrouw was weduweZeeburg84 jaar
41391MosesBenedictusWinnik18-3-1839borstkwaalBatavierstr. 66Bgehuwde manZeeburg76 jaar
41958MozesSamuelWinnikSamuelLevie17-5-1847stuipiesUilenb.str. 85Bongehuwde man/vrouwZeeburg18 maand(en)
44787440MozesWinnikMarcus2-9-1886N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg21 jaar
543394351PhilipWinnikIzakElisabethBoas28-3-1935Heimanspl. 9HeintjeStoodelBgehuwde manDiemen46 jaar
41385PhilipSamsonWinnikSamsonJacob7-3-1839stuipiesBatavierdw.str. 2Bongehuwde man/vrouwZeeburg12 dag(en)
4653512149PinasWolfWinnik13-4-1834vervalRapenb.str. 13Bgehuwde manMuiderberg58 jaar
45866RebeccaWinnikBarend27-4-1905Uilenb.str. 62Congehuwde man/vrouwZeeburg5 jaar
52203424RebeccaWinnikBarendMietjeVrachtdoender2-11-1914Valkenb.str. 239JonasAldewereldAgehuwde vrouwDiemen39 jaar
533457569RebekkaWinnik5-7-1926BietADiemen
53792199SalliaWinnik11-5-1930GompertzBDiemen
45404244SalomonWinnikDavid12-10-1894Uilenb.str. 64Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
44690519SalomonSamsonWinnik23-9-1884Verwerstr. 11Cgehuwde manZeeburg61 jaar
443461353SamsonWinnik28-3-1881Raamgr. 20Cgehuwde manZeeburg22 jaar
436851342SamsonWinnik8-5-1872waterzuchtN.I.ziekenhuis 0gehuwde manZeeburg76 jaar
506575460SamsonWinnik14-4-1926CMuiderberg
5226785SaraWinnik4-6-1915ADiemen
470152514SaraMozesWinnik13-3-1850borstkwaalZwanenb.wal 71IsaacLevyBgehuwde vrouwMuiderberg80 jaar
54441229SchoontjeWinnik23-3-1936WitzenhausenCDiemen
450981356SientjeWinnik6-3-1890N.I.ziekenhuis 0SimonGodfriedPoolCgehuwde vrouwZeeburg86 jaar
467041730SimonMozesWinnik28-6-1840borstkwaalFoeliedw.str. 57Bgehuwde manMuiderberg66 jaar
41359SimonWinnikWolfSimon30-12-1836stuipiesRodeleeuwengang 10Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
46010SimonWinnikDavid29-4-1906Valkenb.str. 135Congehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
453762113SophiaWinnikAlexander6-7-1893Uilenb.str. 117Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
552813212TheresiaWinnik15-3-1942HagenaarCDiemen
492173797HartogIsaacWinnik de Jong5-10-1904CMuiderberg
4743439bman doodgravers college10IsaacHartogWinnik de JongHartogBenjaminRachelIsaacHond6-3-1865SaraIsaacBuijtekantBMuiderberg56
4923337146IsaacWinnik de Jong2-1-1905Groeneburgwal 31Cgehuwde manMuiderberg67 jaar
41741LevensloosWinnik de JongIsaacHartog19-8-1844Texelsekade 17BlevensloosZeeburg
42304LevensloosWinnik de JongIsaacHartog7-12-1851Texelsekade 0BlevensloosZeeburg
42068LevensloosWinnik de JongIsaacHartog5-9-1848Texelsekade 14BlevensloosZeeburg
41652LevensloosWinnik de JongIsaacHartog20-5-1842Texelsekade 14BlevensloosZeeburg
506695490SamuelWinnik de Jong14-6-1926CMuiderberg
467001710AaltjeLevieWinnink27-4-1840kraamziekteStaalstr. 6EphraimLionPraag v.Bgehuwde vrouwMuiderberg39 jaar
53496AbrahamWinninkLionAlidaSegal16-1-1928Koestr. 40Bongehuwde man/vrouwDiemen10 maand(en)
42873AlexanderWinninkTobiasIsaac29-1-1858pokkenKerkstr. 341Bongehuwde man/vrouwZeeburg7 jaar en 6 maand(en)
4716128100BetjeWinnink18-12-1854vervalKeizerstr. 148HartogSaphierBvrouw was weduweMuiderberg84 jaar
44632122DavidWinninkHijman30-6-1884Nw.Kerkstr. 137Congehuwde man/vrouwZeeburg12 maand(en)
478411440EsterLevieWinninkLevieIsaacJudithJosephReens16-4-1877DavidAbrahamWagenaarCMuiderberg
506155285GeertruidaHendrikaWinnink25-10-1925CMuiderberg
47533261IsaacLevieWinninkLevieIsaacJudithJosephReens16-3-1868SaartjeTobiasMandCMuiderberg
440262254IsaacWinnink11-10-1875teringKerkstr. 30Cgehuwde manZeeburg26 jaar
507395687JosephLouisWinnink16-3-1927CMuiderberg
482811895JudikWinnink1-4-1887Praag v.CMuiderberg
5553514LeendertWinnink30-10-1944DDiemen
41526LevensloosWinninkGerritLevie6-11-1840Joden-Breestr. 77BlevensloosZeeburg
45752LevensloosWinninkLion21-3-1902Zwanenb.wal 14ClevensloosZeeburg
41424LevensloosWinninkGerritLevie20-1-1840Joden-Breestr. 77BlevensloosZeeburg
49327B16LevieWinnink31-10-1906Blasiusstr. 19Dgehuwde manMuiderberg52 jaar
54584827LionWinnink2-7-1937CDiemen
50226S149RebeccaWinninkIzaakSaartjeMant12-7-1920Amersfoort 0JozefDribbelDvrouw was weduweMuiderberg90 jaar
42691SaraWinninkTobiasIsaac15-5-1856stuipiesKerkstr. 388Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 dag(en)
477941141SiporaWinnink15-2-1876CMuiderberg
455531068TobiasIsaacWinnink17-2-1899Dijkstr. 20Cgehuwde manZeeburg71 jaar
4669016139HartogBenjaminWinnink de JongBenjamin WolfJacobMarianneHartogParsser26-12-1839RoosjeIsaakHondBgehuwdMuiderberg
5103268101IsaacWinnink de JongHartogKaatjeStork5-5-19312e J.Steenstr. 82Congehuwde man/vrouwMuiderberg69 jaar
5094737avrouw doodgravers college14VrouwtjeWinnink de Jong15-4-1930Vries deCMuiderberg
5515724101AmaliaWins23-6-1941CDiemen
531066366ElisabethWins25-6-1923BonteADiemen
49698P17FijtjeWinsLevieLeendertRachelSimonRoozelaar7-8-1912Sarphatistr. 86AndriesDikkerDgehuwde vrouwMuiderberg48 jaar
50029C85IzaakWins17-6-1917DMuiderberg
43465IzakWinsL.E.15-9-1867stuipiesHeerengr. 784ongehuwde man/vrouwZeeburg6 dag(en)
43378JosephWinsM.22-6-1866stuipiesJoden-Breestr. 278ongehuwde man/vrouwZeeburg20 dag(en)
479151290JudicLeendertWins16-9-1879Joden-Breestr. 34DavidSalomonBreslauCgehuwde vrouwMuiderberg56 jaar
42757LeendertHartzWinsIsaacLeendert26-12-1856stuipiesJoden-Breestr. 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 dag(en)
55594240LeendertWins9-5-1949DDiemen
50737G121LeendertWins18-2-1927DMuiderberg
4883328113LevieLeendertWins5-8-1897CMuiderberg
53550761MarianneWinsJosephLeendertMarianneKetellapper4-7-1928Holendrechtstr. 37BenjaminMelkmanBgehuwde vrouwDiemen37 jaar
531816834MarianneWins13-4-1924KetellapperADiemen
49429E81MozesWins1-6-1908DMuiderberg
448294132MozesWinsJoseph15-5-1887J.Houttuinen 21Congehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
44517MozesWinsJosephLeendert9-7-1883J.Houttuinen 3Congehuwde man/vrouwZeeburg12 dag(en)
50001G158NaatjeWins4-2-1917CosterDgehuwde vrouwMuiderberg
504523850RebeccaWins3-7-1923Elkan I.Volen v.Cvrouw was weduweMuiderberg
43125RebeccaWinsE.16-12-1862stuipiesJoden-Breestr. 278Bongehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
49346B69RebeccaLeendertWins7-1-1907Miquelstr. 40LevieSimonRooselaarDvrouw was weduweMuiderberg80 jaar
553323453RebekkaWins15-7-1942CDiemen
44210838SalomonWinsIzaak3-9-1879Nw.Kerkstr. 90ongehuwde man/vrouwZeeburg21 jaar
43388SaraWinsM.E.7-2-1867stuipiesJoden-Breestr. 278ongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
4721730102EsperanceWinsbach28-12-1856vervalRapenb.str. 420WolfDuraBvrouw was weduweMuiderberg87 jaar
4685220147SamuelWinsbach23-1-1846BMuiderberg
4837219188LeendertLevieWinst19-10-1888CMuiderberg
468712163JacobMozesWint8-9-1846vervalo.m/v.huis 0Bgehuwde manMuiderberg82 jaar
415031744SalomonMozesWint3-9-1840vervalN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg83 jaar
467071744SalomonMozesWint3-9-1840BMuiderberg
505265020AbrahamdeWinter17-7-1924CMuiderberg
546801125AnnadeWinter7-4-1938BakkerCDiemen
55228319ArthurWinter24-12-1941CDiemen
54604914BenjamindeWinter27-8-1937CDiemen
54191377ElkandeBenjaminWinterBenjaminLeentjePolen v.17-1-1934Joodse invalide 0LeaGotliebBman was weduwnaarDiemen74 jaar
512537751EmanueldeWinterMarcusMietjeMendels22-1-1934Franschelaan 11ElskenGompertsCgehuwde manMuiderberg78 jaar
554984017FannijWinter14-8-1943CDiemen
472143092FijtjeAbrahamWinter4-12-1856geelzuchtAmstelstr. 372IsraelJozefLier v.Bvrouw was weduweMuiderberg69 jaar
532787357FrederikadeWinter30-6-1925OssendrijverADiemen
49783S35FrederikadeWinterManuelHerzSophiaDaniels30-1-1914Middenlaan 26IsraelKochDvrouw was weduweMuiderberg95 jaar
538632145HermandeWinter9-2-1931Amstellaan 61JetteGokkesBgehuwde manDiemen67 jaar
52751JeannettedeWinterSamuelJohannaOs v.14-3-1920Staalkade 5Aongehuwde man/vrouwDiemen54 jaar
525514019JudithdeWinter6-5-1918Gelder v.ADiemen
509786862LouisdeWinter16-10-1930CMuiderberg
518813259LouisdeWinter11-3-1942EMuiderberg
541313413NathandeWinter7-7-1933BDiemen
49436F20PhilipdeMozesWinter9-8-1908DMuiderberg
4352235Rachelv.Winter5-7-1868vervalN.I.ziekenhuis 0M.S.Groot devrouw was weduweZeeburg79 jaar
4926638146RacheldeWinter19-9-1905Kerkstr. 390SimchaMenk v.Cvrouw was weduweMuiderberg85 jaar
555201313RachelWinter15-12-1943MesselUDiemen
520213866RebeccadeWinter3-1-1946Rijk v.EMuiderberg
45422272RebeccaAbrahamWinter16-6-1896Oudeschans 44MozesAbrahamSonsCvrouw was weduweZeeburg91 jaar
555211217RietjedeWinter15-12-1943RijkUDiemen
543264059RosaliedeWinterSamuelJohannaOs v.26-2-1935Staalkade 5SalomonPolakBgehuwde vrouwDiemen73 jaar
450631262SalomondeWinterEmanuel10-1-1890Antoniesbreestr. 55Congehuwde man/vrouwZeeburg16 maand(en)
46025SaradeWinterSamuel16-7-1906K.Koningstr. 17Congehuwde man/vrouwZeeburg47 jaar
550752280SimonWinter14-1-1941CDiemen
41914AaltjeEmanuelWinterswijk3-11-1846vervalAntoniesbreestr. 20JacobAbrahamAsserBvrouw was weduweZeeburg76 jaar
54287LevensloosWischGersonEstherLindeman13-11-1934Nw.Kerkstr. 13BlevensloosDiemen
550612269HugoWissbrun24-12-1940CDiemen
52570234AlexanderdeWit24-7-1918ADiemen
5511522105CatherinadeWit21-3-1941CDiemen
538641973CorneliadeWitJacobMegchelinaDriel v.11-2-1931Tilanusstr. 72EduardIzaksBgehuwde vrouwDiemen64 jaar
4740526ElizabethdeWit30-3-1864CMuiderberg
42880EstherdeWitAlexander14-2-1858waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg40 jaar
531656746EstherdeWit20-1-1924AbasADiemen
41723HelenadeHijmanWitHijmanAlexander7-11-1842stuipiesZandstr. 11Bongehuwde man/vrouwZeeburg28 dag(en)
514751243HijmandeWit7-2-1937EMuiderberg
42695HijmandeWit25-5-1856koudvuurN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg54 jaar
54443323JansjedeWit26-3-1936CDiemen
46053JansjedeHijmanWit23-9-1906oude lieden gesticht 0TobiasIsaacWinninkCvrouw was weduweZeeburg75 jaar
471072757JosephHijmanWit29-5-1853waterzuchtAntoniesbreestr. 0Bgehuwde manMuiderberg76 jaar
43050JudithdeWitA.H.3-7-1861stuipiesJoden-Breestr. 280Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 dag(en)
41724KlaradeHijmanWitHijmanAlexander16-11-1842stuipiesZandstr. 11Bongehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
472823271LeentjedeAlexanderWit3-1-1859waterzuchtKerkstr. 368LevieBarendDavidsBgehuwde vrouwMuiderberg51 jaar
46774195LeentjeHijmanWit24-3-1843BMuiderberg
46130LevensloosdeWitTobias24-3-1907Iepenweg 49ClevensloosZeeburg
538511960LiondeWit26-12-1930BDiemen
519293517MariadeAnnaWit29-9-1942NeterEMuiderberg
470262552PhilipdeAlexanderWit13-8-1850vervalAntoniesbreestr. 29Bgehuwde manMuiderberg49 jaar
43739RaphaeldeWitAlexander4-8-1872klierteringVerwerstr. 418ongehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
540032814SalomondeWit17-4-1932BDiemen
46024SaradeWitSalomon13-7-1906Hemonystr. 38Congehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
547631177SaradeWit30-12-1938LezerCDiemen
450391256SaradeWit5-12-1889Wagenaarstr. 43LionTrompetterCgehuwde vrouwZeeburg52 jaar
41748CatharinaWitbaardBeletje27-9-1844tandjesMarken 4Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 3 maand(en)
41251RoelofWitbaardBetjeRoelof22-8-1834stuipiesJ.Houttuinen 3Bongehuwde man/vrouwZeeburg49 dag(en)
530496243SaartjeWitbaart10-11-1922KrantADiemen
42847AnnaHartogWithuis27-12-1857koortsRapenb.str. 387BarendLevieSchijveschuurderBvrouw was weduweZeeburg70 jaar
50176P142BenjaminWitjas24-8-1919DMuiderberg
42729BenjaminWitjasMosesDavid2-10-1856zenuweziekteAntoniesbreestr. 102Bongehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
4998915149BetjeSalomonWitjas21-12-1916KlootCgehuwde vrouwMuiderberg
50297K93BetjeWitjasJosephDavidRachelLevyDressou29-8-19212e J.Steenstr. 49JosephJosephWeeningDvrouw was weduweMuiderberg71 jaar
49674N66BloemeWitjasSamuelBetjeBlom25-3-1912Hemonystr. 68SalomonEliasPijnappelDgehuwde vrouwMuiderberg32 jaar
504394648DavidWitjas31-5-1923CMuiderberg
47764932DavidWitjas7-3-1875CMuiderberg
4700024104DavidJosephWitjas6-9-1849choleraStaalstr. 15Bgehuwde manMuiderberg58 jaar
42168DavidJosephWitjasJosephDavid2-11-1849zinking op de borstRapenb.str. 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
43149EliazerWitjasJozephDavid23-1-1863hersenziekteRapenb.str. 378Bongehuwde man/vrouwZeeburg14 maand(en)
43082EstherWitjasM.D.3-3-1862stuipiesNw.Hoogstr. 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
537931910Gerrit F.Witjas11-5-1930BDiemen
47493748HenrietteWitjasM.D.25-2-1867teringNw.Hoogstr. 279Congehuwde man/vrouwMuiderberg20 jaar
49503H72IsaacWitjas6-10-1909DMuiderberg
507615788JetjeWitjas15-7-1927CMuiderberg
506105267JosephWitjas25-9-1925CMuiderberg
49639M60JosephD.Witjas19-10-1911DMuiderberg
49718P59JudicDavidWitjasDavidJosephLeaSalomonCauveren17-12-19122e J.Steenstr. 92AbrahamSanten v.Dvrouw was weduweMuiderberg97 jaar
49786S45KlaartjeWitjasDavidJosephLeaSalomonCauveren18-2-19142e J.Steenstr. 71Dongehuwde man/vrouwMuiderberg75 jaar
506875572LenaWitjas30-8-1926GranadeCMuiderberg
44064LevensloosWitjasDavid23-10-1877Moddermolensteeg 5ClevensloosZeeburg
44075LevensloosWitjasIsaacMozes14-11-1877Zwanenb.wal 13ClevensloosZeeburg
42957LevensloosWitjasS.8-4-1859Verwerstr. 414BlevensloosZeeburg
41199LevensloosWitjasDavidJoseph3-2-1834Marken 32BlevensloosZeeburg
49517H92LevieWitjas24-1-1910DMuiderberg
502151763MariannaWitjasDavidJosephLeaSalomonCauveren15-4-1920Vijzelstr. 135MarcusLevieBlitzCvrouw was weduweMuiderberg92 jaar
531096625MietjeWitjas15-7-1923HamburgerADiemen
4807815148MozesDavidWitjas15-4-1883Weesperpl. 5Cgehuwde manMuiderberg59 jaar
42413RachelWitjasSalomonDavid2-10-1853bezetting op de borstBatavierdw.str. 226Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 6 maand(en)
42708RachelWitjasMozesDavid28-7-1856zenuwestuipenAntoniesbreestr. 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
50138N147RoojeWitjas28-2-1919DMuiderberg
49924D163SalomonWitjas10-2-1916DMuiderberg
43786SalomonWitjasIsaac8-10-1872stuipiesBatavierstr. 196ongehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
517322573SalomonWitjas17-6-1940EMuiderberg
44129SalomonWitjasM.D.29-11-1878klierstoffenWeesperpl. 5ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
514321013SamsonWitjas22-5-1936EMuiderberg
514547974SamuelWitjas16-10-1936CMuiderberg
519423611SaraWitjas16-11-1942Buuren v.EMuiderberg
515271534AaronWitmond13-10-1937EMuiderberg
4502511128AbrahamWitmondAaron8-11-1889Kerkstr. 356Congehuwde man/vrouwZeeburg36 dag(en)
483802014AbrahamWitmond23-12-1888CMuiderberg
505755143BetjeWitmond17-3-1925JasCgehuwde vrouwMuiderberg
521364536DinaWitmond21-12-1954BoeleEMuiderberg
4704625132EstherAbrahamWitmond15-6-1851BMuiderberg
518335763FrederikaWitmond21-9-1941HartogCMuiderberg
49810S94MaryWitmondMozesElisabethGompers4-8-1914Antoniesbreestr. 71AaronWitmondDgehuwde vrouwMuiderberg53 jaar
531844318MichelMauritsWitmond21-4-1924ADiemen
519493540MorrisWitmond24-11-1942EMuiderberg
49565K37MozesAronWitmond14-10-1910DMuiderberg
541733613MozesWitmond30-11-1933BDiemen
4704525134RachelHartogWitmond25-5-1851BMuiderberg
49622M35SamuelWitmond12-7-1911DMuiderberg
52826SipporaWitmondAaronMaryWitmond19-10-1920G.Florisstr. 25BenjaminVries deAgehuwde vrouwDiemen28 jaar
491673661AbrahamWitmondtHartog15-10-1903O.Z.Achterb.wal 153Congehuwde man/vrouwMuiderberg50 jaar
511187434AbrahamWitmondt28-6-1932CMuiderberg
510637158BerthaWitmondtMorrisElizabethGompers1-11-1931Nw.Prinsengr. 52MozesPolakCvrouw was weduweMuiderberg72 jaar
49559K28BetsyWitmondt23-9-1910Coevorden v.DMuiderberg
4931839140EphraimAbrahamWitmondt15-8-1906Kloveniersb.wal 39Cgehuwde manMuiderberg80 jaar
443851101EstherWitmondtAbraham11-8-1882Damstr. 15Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
447712119EstherWitmondtLevie8-8-1886Muiderstr. 8Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
49370C69HartogAbrahamWitmondt24-5-1907O.Z.Achterb.wal 153Dgehuwde manMuiderberg84 jaar
49917E108HeintjeWitmondt7-1-1916KonijnDgehuwde vrouwMuiderberg
55856112HenrietteWitmondt1908Overveen
504864778HijmanWitmondt16-1-1924CMuiderberg
508316233HijmanWitmondtHartogJohannaBlok6-9-1928Ceintuurbaan 63Congehuwde man/vrouwMuiderberg67 jaar
4892730109IsaacWitmondt28-6-1899CMuiderberg
49532I71JacobWitmondt30-3-1910DMuiderberg
4914635129JesaiaWitmondt17-5-1903CMuiderberg
43516JetjeWitmondtE.A.14-6-1868stuipiesJoden-Breestr. 261ongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
45985LeahWitmondt14-2-1906Lepelstr. 61AbrahamPeereboomCgehuwde vrouwZeeburg38 jaar
50204P173LevieWitmondtEphraimJudikJacobBoas2-2-1920Muiderstr. 8SaraWarradijnDman was weduwnaarMuiderberg61 jaar
515441568MarcusWitmondt19-12-1937EMuiderberg
49404D99MariannaWitmondt9-2-1908DMuiderberg
42402MarianneWitmondtEphraimAbraham25-8-1853koudvuurAntoniesbreestr. 68Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 9 maand(en)
518763241MarianneWitmondt6-3-1942ManheimEMuiderberg
488012820MozesAbrahamWitmondt3-2-1897CMuiderberg
512397819RachelWitmondt11-12-1933CMuiderberg
490433328RoosjeWitmondt8-5-1901Utrechtsestr. 0LammertTonge v.d.Cgehuwde vrouwMuiderberg47 jaar
51109744SalomonWitmondt6-5-1932CMuiderberg
517872831SiporaWitmondt20-2-1941PresserEMuiderberg
51384718AbrahamWitmontMichaelBetjeJas8-12-1935Ruyschstr. 3JudicCoevorden v.Egehuwde manMuiderberg46 jaar
42480BrancaMozesWitmont23-8-1854vervalLiefdegang 197DavidJosephSakBgehuwde vrouwZeeburg77 jaar
41995EsterAronWitmont27-9-1847waterzuchtBatavierstr. 16BenjaminLevieVoorzangerBgehuwde vrouwZeeburg28 jaar
49324B10MichaelWitmont14-10-1906Nw.Kerkstr. 106Dgehuwde manMuiderberg43 jaar
553013655SaraWitmont29-4-1942PosenerCDiemen
4915035146AlexanderAbrahamWitse8-6-1903CMuiderberg
506195293Abrahamv.Witsen10-11-1925CMuiderberg
484592178BetjeAbrahamWitsen6-2-1890Zwanenb.wal 26AronEliazerStodelCgehuwde vrouwMuiderberg62 jaar
526834837Betjev.Witsen28-4-1919HesADiemen
543094244Davidv.Witsen20-1-1935Hofmeijerstr. 3RachelLijmerBgehuwde manDiemen66 jaar
482061742DuifjeWitsen25-11-1885SlierCMuiderberg
45060134Emanuelv.Witsen8-1-1890Peperstr. 17Cgehuwde manZeeburg71 jaar
451241363Emanuelv.WitsenLion13-5-1890N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
508726344Estherv.Witsen17-2-1929DrukkerCMuiderberg
458112937Grietjev.WitsenDavid13-12-1903L.Houtstr. 50Congehuwde man/vrouwZeeburg13 jaar
49660N51Hijmanv.AbrahamWitsenAbrahamSalomonSaraCohen22-1-1912Nw.Prinsengr. 16BetjeHartDgehuwde manMuiderberg43 jaar
46169Isaacv.Witsen30-6-1907Nieuwendijk 53Cgehuwde manZeeburg41 jaar
514461041Jacobv.Witsen18-8-1936EMuiderberg
45842Lionv.Witsen19-2-1905Lepelstr. 84Cgehuwde manZeeburg41 jaar
457732822Meijerv.Witsen4-9-1903Ruyschstr. 74Congehuwde man/vrouwZeeburg43 jaar
4668216100PhilipHartogWitsen12-8-1839BMuiderberg
53333802Sophiav.WitsenMeijerIsaacFannyJong, de3-5-1926JacobLieme deADiemen
552072797Willemv.Witsen4-11-1941CDiemen
540943060ClaraWitsenhausen10-3-1933StibbeBDiemen
46270GrietjeWitsenhausenMarcusRoosjeGans10-3-1912Nw.Achtergr. 148IsraelHakkerCgehuwde vrouwZeeburg51 jaar
553523291IsaacWitsenhausen3-9-1942CDiemen
512277710AbrahamWitsenhuijsen17-9-1933CMuiderberg
5138176AlexanderWitsenhuijsenIsaacSientjeSarluij12-11-1935Hoogeweg 73KeetjeHeksterEman was weduwnaarMuiderberg59 jaar
530543917AlidaWitsenhuijsen24-11-1922ADiemen
52849ClaraWitsenhuijsenIsaacVrouwtjeVelleman24-12-1920Utrechtsedw.str. 125Aongehuwde man/vrouwDiemen3 maand(en)
52850343ClaraWitsenhuijsenIsaacVrouwtjeVelleman24-12-1920Utrechtsedw.str. 125Aongehuwde man/vrouwDiemen3 maand(en)
4897831125EstherWitsenhuijsen2-4-1900HalverstadCMuiderberg
4835919137IsaacLevieWitsenhuijsen3-8-1888O.Z.Voorb.wal 266Cgehuwde manMuiderberg40 jaar
469062244LeaWitsenhuijsen16-5-1847kraamziekteZwanenb.wal 39MachielJacobBgehuwde vrouwMuiderberg33 jaar
490943481LevensloosWitsenhuijsen2-6-1902CMuiderberg
44519LevensloosWitsenhuijsenSalomon10-7-1883Uilenb.str. 114ClevensloosZeeburg
44508677LevieWitsenhuijsenAbraham1-7-1883Batavierstr. 67Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
42509MosesWitsenhuijsenLevie23-10-1854choleraJoden-Breestr. 8Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
51288114SalomonWitsenhuijsenLevieEsperancaSwart31-7-1934Tugelaweg 68SaraKlokEgehuwde manMuiderberg70 jaar
53517331AlidaWitsenhuijzenLevieSusannaLampie22-2-1928J.Houttuinen 126Bongehuwde man/vrouwDiemen6 jaar
537801735VrouwtjeWitsenhuijzen23-3-1930VellemanBDiemen
46352SalomonWitsenhuisenSimonLeviLeentjeAbrahamCohen22-12-1912stadsarmenhuis 0DuifjeLeonKogelCman was weduwnaarZeeburg88 jaar
42722VrouwtjeWitsenhuisen7-9-1856vervalN.I.ziekenhuis 0HartogHoutwerkerBvrouw was weduweZeeburg67 jaar
4825217193BrancaWitsenhuizenAlexander14-9-1886N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwMuiderberg65 jaar
538551961ElisabethWitsenhuizen31-12-1930BDiemen
5484513103HelenaWitsenhuizen2-10-1939BeffieCDiemen
45370LevensloosWitsenhuizenSimon16-6-1893Wagenaarstr. 15ClevensloosZeeburg
44725LevensloosWitsenhuizenSimon23-5-1886Wagenaarstr. 15ClevensloosZeeburg
44797449VogeltjeWitsenhuizen15-9-1886Wagenaarstr. 17MozesHaringmanCgehuwde vrouwZeeburg30 jaar
492383812ZadokWitshuisen22-1-1905Valkenb.str. 203Cgehuwde manMuiderberg67 jaar
4814011188BetjeLevieWitshuizen15-7-1884Batavierstr. 16HijmanBenjaminWolfCgehuwde vrouwMuiderberg
4713127133Rozettav.Witson3-1-1854BMuiderberg
456301511MozesWitsteijn5-3-1900L.Dijkstr. 10Cgehuwde manZeeburg71 jaar
49690O44RoosjeWitsteijnIzakSaartjeWijngaarden26-5-1912Nw.Keizersgr. 20SimonVries deDvrouw was weduweMuiderberg86 jaar
50837645AbrahamWitstijn1-10-1928Rijswijk 0FroukjeRebeccaLeeuw deCgehuwde manMuiderberg65 jaar
49685N80HendrikWitstijnIsaacSetjeWijngaarden v.18-4-1912Joden-Breestr. 87BrankaSimonNijburgDgehuwde manMuiderberg84 jaar
553463625IzaakWitstijn18-8-1942CDiemen
505074871KeetjeWitstijn11-5-1924CMuiderberg
4816112216MietjeWitstijn8-12-1884CMuiderberg
516251965SetjeWitstijn6-1-1939VredenburgEMuiderberg
49802T19SimonWitstijnHendrikBrankaSimonNijburg20-5-1914Joden-Breestr. 87JuliaWijnbergenDgehuwde manMuiderberg55 jaar
509255413TrijntjeWitstijn13-12-1929Kous v.d.CMuiderberg
550692185EllaWitte2-1-1941CDiemen
49835T91DavidWitteboomMozesEstherHamburger28-12-1914Gravesandepl. 's 23Dongehuwde man/vrouwMuiderberg38 jaar
53806208ElisabethWitteboom10-8-1930???RensReensBDiemen
553753399EvaWitteboom1-11-1942CDiemen
55018923KeetjeWitteboom9-9-1940WittenburgBDiemen
5537826101MeijerWitteboom4-11-1942CDiemen
54505519NathanWitteboom25-11-1936CDiemen
492513870SaraWitteboom28-4-1905Zwanenb.wal 58NathanRoosnekCgehuwde vrouwMuiderberg57 jaar
506275336SaraWitteboom9-12-1925Moppes v.CMuiderberg
49455F88AaltjeWitteboon30-12-1908DMuiderberg
41594AaltjeWitteboonSalomon14-12-1841stuipiesMarken 1Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
49706O78AbrahamWitteboonSalomonSalomonRebeccaMeijerGroot de25-9-1912Tilanusstr. 27MietjeHamburgerDgehuwde manMuiderberg59 jaar
49974G118AbrahamWitteboon12-8-1916DMuiderberg
503814412AbrahamWitteboon1-9-1922CMuiderberg
4809116140AbrahamSalomonWitteboon25-7-1883Antoniesbreestr. 58Cgehuwde manMuiderberg
42238AbrahamWitteboonSalomon9-6-1850stuipiesKoehoudersgang 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 maand(en)
49490H40AndriesWitteboon21-7-1909DMuiderberg
443442462BarendWitteboonPinas24-3-1881Uilenb.str. 119Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
49850U65BloemeWitteboon22-2-1915DMuiderberg
44158DavidWitteboonAbraham25-5-1879stuipiesZeedijk 105ongehuwde man/vrouwZeeburg7 dag(en)
487472714EmanuelWitteboon19-11-1895CMuiderberg
44109EvaWitteboonS.6-10-1878stuipiesValkenb.str. 174ongehuwde man/vrouwZeeburg15 dag(en)
541683276EvaWitteboon31-10-1933SchellevisBDiemen
506685544EvaWitteboon13-6-1926CohenCMuiderberg
48903306GerritWitteboonMeijer26-12-1898Zwanenb.wal 31Congehuwde man/vrouwMuiderberg20 jaar
49841U56GerritWitteboon5-1-1915DMuiderberg
549083418GertrudWitteboon11-2-1940CDiemen
45145GrietjeWitteboonNathan8-7-1890Valkenb.str. 174Congehuwde man/vrouwZeeburg17 dag(en)
44128HartogWitteboonSimon28-11-1878hersenziekteNw.Grachtje 2ongehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
51628214IsraelWitteboon15-1-1939EMuiderberg
41967JacobSalomonWitteboon26-6-1847vervalRodeleeuwengang 3Bgehuwde manZeeburg63 jaar
516141939JudaWitteboon10-11-1938EMuiderberg
486022445JudicWitteboon15-2-1893ZwartverwerCMuiderberg
41766JudikWitteboonVrouwtje13-12-1844stuipiesKerkstr. 114Bongehuwde man/vrouwZeeburg8 dag(en)
509406666KarelWitteboon18-3-1930CMuiderberg
5088337avrouw doodgravers college4LeaWitteboon7-4-1929SarlieCMuiderberg
548381730LeentjeWitteboon12-9-1939SlapCDiemen
45602LevensloosWitteboonSalomon19-1-1900Rapenb.str. 112ClevensloosZeeburg
43632LevensloosWitteboonG.6-4-1871Rapenb.str. 502levensloosZeeburg
45690LevensloosWitteboonSalomon12-6-1901Rapenb.str. 167ClevensloosZeeburg
45754LevensloosWitteboonSalomonHijman10-7-1903Joden-Breestr. 11ClevensloosZeeburg
42699LevensloosWitteboonAbrahamSalomon9-6-1856Rapenb.str. 0BlevensloosZeeburg
44777LevensloosWitteboonHijman23-8-1886J.Houttuinen 44ClevensloosZeeburg
42987LevensloosWitteboonS.S.6-2-1860Batavierstr. 0BlevensloosZeeburg
4418435LevieWitteboonMeijer18-7-1879P.Hendrikkade 63ongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
453222112MeijerWitteboonMozes3-10-1892Weesperstr. 25Congehuwde man/vrouwZeeburg9 jaar
5050034aman doodgravers college21MeijerWitteboon23-3-1924CMuiderberg
49397D86MeijerWitteboon9-1-1908DMuiderberg
511957569MeijerWitteboon4-5-1933CMuiderberg
509486683MozesWitteboon28-4-1930CMuiderberg
50335F164MozesWitteboon26-2-1922DMuiderberg
43871NathanWitteboonG.S.2-4-1874kroepRapenb.str. 502ongehuwde man/vrouwZeeburg19 maand(en)
503934382PaulWitteboon25-10-1922CMuiderberg
44043PhilipWitteboonN.7-9-1877stuipiesValkenb.str. 174Congehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
41826RachelWitteboonSalomonGerrit21-10-1845bezetting op de borstKoehoudersgang 6Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 6 maand(en)
44440530RebeccaWitteboonMeijer21-3-1883Oudeschans 53Congehuwde man/vrouwZeeburg70 dag(en)
46173RoosjeWitteboon24-7-1907Batavierstr. 85IsaacSimonRoosnekCvrouw was weduweZeeburg72 jaar
504354725SalomonWitteboon13-5-1923CMuiderberg
507775880SalomonWitteboon13-11-1927CMuiderberg
4877427125SalomonSalomonWitteboon2-7-1896Oudeschans 53Cgehuwde manMuiderberg75 jaar
439482159SalomonWitteboon10-5-1875borstkwaalMarken 174Cgehuwde manZeeburg64 jaar
44740272SalomonWitteboonHijman15-6-1886J.Houttuinen 44Congehuwde man/vrouwZeeburg12 maand(en)
50134N139SalomonWitteboon9-2-1919DMuiderberg
452842039SalomonWitteboonGerrit3-7-1892Rapenb.str. 68Congehuwde man/vrouwZeeburg31 jaar
49675N67SamuelWitteboonAbrahamKlaartjePlukker29-3-1912Geldersekade 109EngelinaMosselDgehuwde manMuiderberg54 jaar
543144516SamuelWitteboonSimonSchoontjeUijekruijer6-2-1935P,Aertszstr. 102BetjeBarnsteinBgehuwde manDiemen48 jaar
448174102SaraWitteboonSalomon22-4-1887Nw.Keizersgr. 64Congehuwde man/vrouwZeeburg14 maand(en)
53536922SaraWitteboonHijmanKeetjeWittenburg11-5-1928Vrolikstr. 297Bongehuwde man/vrouwDiemen46 jaar
44848SaraWitteboonAbraham1-7-1887Zeedijk 105Congehuwde man/vrouwZeeburg1 dag(en)
516432140SaraWitteboon21-3-1939LuzaEMuiderberg
505194896SimonWitteboon27-6-1924CMuiderberg
44635128VogeltjeWitteboonMozes2-7-1884Zwanenb.wal 38Congehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
43954VogeltjeWitteboonAbraham23-5-1875stuipiesBatavierstr. 77Congehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
44724250VogeltjeWitteboonAbraham20-5-1886Zeedijk 105Congehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
46192VrouwtjeJacobWitteboon25-8-1907Roeterstr. 15JacobDribbelCvrouw was weduweZeeburg85 jaar
490093245MariannaWittemond16-9-1900CMuiderberg
45840AbrahamWittenburgSalomon13-2-1905L.Houtstr. 46Congehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
53440233AbrahamWittenburg20-7-1927BDiemen
42767AronWittenburgMeijer2-2-1857beroerteN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg42 jaar
46244BeletjeSamuelWittenburg7-1-1912L.Houtstr. 43MozesGobitsCvrouw was weduweZeeburg91 jaar
509916933BetjeWittenburg12-12-1930CoeCMuiderberg
454702115BloemeWittenburgMarcus16-9-1896Valkenb.str. 25Congehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
45934DavidWittenburg18-10-1905J.Houttuinen 40Cgehuwde manZeeburg64 jaar
439171928DavidSalomonWittenburg12-7-1874waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Cgehuwde manZeeburg58 jaar
465561375DavidMeijerWittenburg18-1-1835BMuiderberg
4526618109DuifjeWittenburgDavid8-5-1892N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
45356232EmanuelWittenburgMozesMarcus7-5-1893drenkelingL.Houtstr. 37Congehuwde man/vrouwZeeburg19 jaar
41767EsterWittenburgDavidSalomon15-12-1844stuipiesBatavierstr. 34Bongehuwde man/vrouwZeeburg11 jaar
41205EvaDavid MarkusWittenburgDavidMarcus D.20-2-1834stuipiesL.Houtstr. 52Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 dag(en)
4422694IsaacMeijerWittenburg5-10-1879Rapenb.str. 28gehuwde manZeeburg61 jaar
443272434IsraelWittenburgDavid2-3-1881Uilenb.str. 52Congehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
550242341JacobWittenburg25-9-1940CDiemen
472433150JozephWittenburg16-10-1857BMuiderberg
44147KeetjeWittenburgD.M.25-4-1879hersenziekteUilenb.str. 157ongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
53949257KeetjeWittenburg19-10-1931Gravenhekje 's 6SalomonLochem v.Bgehuwde vrouwDiemen67 jaar
43711KeetjeWittenburgD.M.3-7-1872stuipiesUilenburg 93ongehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
436401039KlaraWittenburgD.S.27-4-1871pokkengasthuis 0ongehuwde man/vrouwZeeburg25 jaar
45476349KlaraSalomonWittenburg23-9-1896Valkenb.str. 7EmanuelItalianerCvrouw was weduweZeeburg74 jaar
45858LeentjeWittenburgMarcus10-4-1905Valkenb.str. 8Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
544044740LeentjeWittenburgSalomonRachelZeeman4-12-1935Nw.Achtergr. 113JosephKesingBgehuwde vrouwDiemen63 jaar
44567LevensloosWittenburgKeetje2-1-1884L.Houtstr. 37ClevensloosZeeburg
45782LevieWittenburgMarcus27-9-1903Valkenb.str. 8Congehuwde man/vrouwZeeburg18 dag(en)
44427486MarcusWittenburgSalomon6-3-1883J.Houttuinen 49Congehuwde man/vrouwZeeburg10 maand(en)
43411MarcusWittenburgM.M.25-3-1867stuipiesL.Houtstr. 330ongehuwde man/vrouwZeeburg84 dag(en)
540082821MarthaWittenburg26-4-1932SerluiBDiemen
46136MozesWittenburgDavid14-4-1907J.Houttuinen 40Congehuwde man/vrouwZeeburg22 jaar
46044MozesWittenburgSalomon5-9-1906K.Houtstr. 15Congehuwde man/vrouwZeeburg8 jaar
548321481NathanWittenburg24-8-1939CDiemen
52870PhilipWittenburgSalomonEvaLochem v.25-2-1921Valkenb.str. 22Aongehuwde man/vrouwDiemen12 jaar
532397054RikaWittenburg11-1-1925MouwADiemen
540903223SaartjeWittenburg28-2-1933KropveldBDiemen
4494610104SalomonWittenburgDavid21-6-1889Uilenb.str. 157Congehuwde man/vrouwZeeburg63 dag(en)
550782462SaraWittenburg16-1-1941SpeelmanCDiemen
553183273SchoontjeWittenburg7-6-1942ColmansCDiemen
4495110112Betjev.WitteneRuben28-6-1889K.Koningdw.str. 4Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
4535120106Louisv.WitteneRuben28-4-1893N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
4535520110Samuelv.WitteneRuben3-5-1893N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
51328426Sarav.WitteneLevieBetjeFles18-1-1935Ruyschstr. 100DavidMincoEgehuwde vrouwMuiderberg71 jaar
475321120AbrahamAbrahamWittering15-3-1868CMuiderberg
481383154FranciscaJacobWitteringJacobAbrahamJudicHijmanHartong (Braatbaard)10-7-1884Westeinde 4HartogItzigBerlinCweduweMuiderberg85 jaar
414881739HijmanJacob A.Wittering3-8-1840zinkingkoortsAmstelstr. 178Bgehuwde manMuiderberg37 jaar
467051739HijmanJacob A.Wittering3-8-1840BMuiderberg
468222050MozesAbrahamWittering25-2-1845BMuiderberg
485591851RachelJacobWitteringJacobAbrahamJudicHijmanHartong (Braatbaard)22-4-1892Sarphatistr. 71JosephBarendStokvisCvrouw was weduweMuiderberg90 jaar
4680019101SalomonMozesWitteringMozesAbrahamElizaLijon21-2-1844BongehuwdMuiderberg25
43549322Dinav.Wittingen8-9-1868vervalo.m/v.huis 0IsaacEmbden v.gehuwde vrouwZeeburg78 jaar
457132063IsidorWittkowerNeumann8-12-1901Warmoesstr. 55Congehuwde man/vrouwZeeburg63 jaar
521014328ReginaWittlowski6-3-1952JacobsohnEMuiderberg
458012917AnnaWitzenhausen17-11-1903J.Houttuinen 7MeijerPolakCgehuwde vrouwZeeburg44 jaar
451771430BetjeWitzenhausenAlexander10-9-1890Uilenb.str. 117Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
44745279JacobWitzenhausenAlexander27-6-1886Uilenb.str. 108Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
41225LeentjeIsaacWitzenhausen28-5-1834tandjesL.Houtstr. 17Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
44891LevensloosWitzenhausenAlexander7-2-1888Uilenb.str. 108ClevensloosZeeburg
554013751LevieWitzenhausen31-12-1942CDiemen
43021MarcusWitzenhausen5-4-1861waterzuchtMarken 53Bgehuwde manZeeburg32 jaar
457622811MarcusWitzenhausenIsaac13-8-1903Valkenb.str. 147Congehuwde man/vrouwZeeburg26 jaar
45648MozesWitzenhausenLevie21-2-1901Waterloopl. 31Congehuwde man/vrouwZeeburg25 dag(en)
46348NaatjeWitzenhausenVrouwtje10-12-1912Rapenb.str. 71DavidLange deCgehuwde vrouwZeeburg55 jaar
553243444RachelWitzenhausen21-6-1942KerkmeesterCDiemen
550401734RubenWitzenhausen27-10-1940CDiemen
547061153VrouwtjeWitzenhausen26-6-1938BarendCDiemen
541953555VrouwtjeWitzenhausenMozes26-1-1934Joden-Breestr. 45DavidWurmsBgehuwde vrouwDiemen63 jaar
449951170AnnatjeWitzenhauzenAlexander18-9-1889Batavierstr. 42Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
53378502JacobWitzenhauzen21-11-1926ADiemen
41383LevensloosWitzenhauzenIsaacLevie4-3-1839Joden-Breestr. 12BlevensloosZeeburg
42451NaatjeWitzenhauzenMozesIsaac4-12-1853stuipiesUilenburg 108Bongehuwde man/vrouwZeeburg63 dag(en)
52329217SaraWitzenhauzen20-3-1916Noord v.ADiemen
52421166AbrahamWitzenhuijsen16-2-1917ADiemen
46182EstherWitzenhuijzen11-8-1907stadsarmenhuis 0SalomonVodderaperCvrouw was weduweZeeburg76 jaar
43666RebekkaIsaacWitzenhuijzen29-3-1872vervalMarken 224LevieSimonYzermangehuwde vrouwZeeburg72 jaar
4700724136IsaacAlexanderWitzenhuizen4-12-1849zenuweberoerteN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manMuiderberg31 jaar
45276193JosephWitzenhuizenSimon5-6-1892Wagenaarstr. 15Congehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
4689721144JozephLevieWitzenhuizen10-1-1847BMuiderberg
552523417LionWitzenhuizen4-2-1942CDiemen
44585938LouisWitzenhuizenSimon29-1-1884Dapperstr. 34Congehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
532146943MariannaWitzenhuizen9-10-1924KoekoekADiemen
41534MatjeIsaacWitzenhuizen24-11-1840vervalN.I.ziekenhuis 0EliasCohen BrometBvrouw was weduweZeeburg66 jaar
42352RinetteWitzenhuizen??22-3-1853stuipiesUilenb.str. 34Bongehuwde man/vrouwZeeburg63 dag(en)
53535921SimonWitzenhuizenSalomonDuifjeLeonKogel9-5-1928Uithoornstr. 14FloraHirschelBman was weduwnaarDiemen69 jaar
550272424VictorWohlfart30-9-1940CDiemen
535741027GertrudDoraWohrizkova10-9-1928Linnaeushof 70MaxSpiegelBgehuwde vrouwDiemen25 jaar
50076L128SaraWokum8-4-1918PolakDgehuwde vrouwMuiderberg
476297102AaltjeJacobWolder6-1-1871CMuiderberg
477518160AaltjeLevieWolder9-12-1874CMuiderberg
483281953AaltjeWolder20-2-1888KogelCMuiderberg
49482H17AbrahamMeijerWolder10-5-1909DMuiderberg
457422132BarendAlexanderWolderAlexanderJacob11-2-1902Swammerdamstr. 3Congehuwde man/vrouwZeeburg46 jaar
4349117BarendIzaakWolder17-11-1867typhusZandstr. 194gehuwde manZeeburg39 jaar
442381747BernardMeijerWolderMeijerJacob3-11-1879Weesperstr. 22ongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
491253545BetjeWolder13-1-1903GompertzCMuiderberg
42787DavidWolderBarendIsaak19-3-1857zinking op de borstVerwerstr. 430Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
536151141ElisabethWolder27-1-1929BDiemen
52082Velders herbegraven169ElisabethWolder15-12-1950CohenDMuiderberg
47623774EvaWolder9-10-1870CMuiderberg
488682957EvaWolder20-4-1898WaasCMuiderberg
530136043GrietjeWolder24-5-1922BarmesADiemen
54843187GrietjeWolder1-10-1939HauptmannCDiemen
42920GrietjeWolderSimonIsaac24-1-1859stuipiesHoutgr. 140Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 dag(en)
52947GrietjeWolderMozesBethaBarmes16-11-1921Zwanenb.wal 90Aongehuwde man/vrouwDiemen28 jaar
477195175HannaJacobWolder11-11-1873CMuiderberg
540472852HannahWolder13-9-1932HammelburgBDiemen
43889193IsaacWolder3-5-1874vervalo.m/v.huis 0gehuwde manZeeburg85 jaar
41489JacobAbrahamWolder4-8-1840vervalMarken 26Bgehuwde manZeeburg72 jaar
43840JacobWolderAbrahamMeijer1-2-1874klierteringWeesperstr. 530ongehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
4872926155JacobWolder7-7-1895CMuiderberg
43957JacobWolderM.J.25-5-1875stuipiesWeesperstr. 22Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
42178JacobBarendWolder28-11-1849vervalVlooienb.gr. 8Bgehuwde manZeeburg74 jaar
537821656JudaWolder27-3-1930BDiemen
44052LeonWolderA.M.25-9-1877stuipiesWeesperstr. 24Congehuwde man/vrouwZeeburg16 dag(en)
43807LevensloosWolderM.J.5-11-1872Leprozengr. 343levensloosZeeburg
42955LevensloosWolderA.4-4-1859Moddermolensteeg 121BlevensloosZeeburg
44277LevensloosWolderAbrahamMeijer25-12-1879Weesperstr. 24ClevensloosZeeburg
44280LevensloosWolderAbrahamMeijer29-12-1879Weesperstr. 24ClevensloosZeeburg
50302V166MarianneWolder2-10-1921Kerklaan 34MozesHoostDgehuwde vrouwMuiderberg52 jaar
489623177MeijerJacobWolder14-1-1900Weesperstr. 22Cgehuwde manMuiderberg79 jaar
51950372MeijerWolder27-11-1942EMuiderberg
43557MozesWolderS.I.20-9-1868klierteringHoutgr. 198ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 6 maand(en)
51873685MozesWolder3-3-1942CMuiderberg
486132483MozesJacobWolder3-5-1893Waterloopl. 78Cgehuwde manMuiderberg78 jaar
451091372RachelJacobWolder30-3-1890Waterloopl. 100DavidPhilipRokkestikkerCvrouw was weduweZeeburg75 jaar
478283avrouw doodgravers college27RachelWolder10-12-1876BarendCMuiderberg
537321376RebeccaWolder24-11-1929BranderBDiemen
54636677RoosjeWolder7-12-1937BonteCDiemen
42898SaartjeIsaacWolder8-3-1858borstkwaalBatavierstr. 204AbrahamWolfJong deBgehuwde vrouwZeeburg33 jaar
518293112SamuelWolder3-9-1941EMuiderberg
49958F131SimonWolder28-5-1916DMuiderberg
4521614101SimonWolderJacob24-11-1890Nw.Achtergr. 47Congehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
44053JacobWoldersM.1-10-1877stuipiesWeesperstr. 22Congehuwde man/vrouwZeeburg15 dag(en)
49722P68AaltjedeWolf14-1-1913Wezel v.DMuiderberg
42471AaltjedeWolf25-7-1854vervalN.I.ziekenhuis 0AbrahamPolakBvrouw was weduweZeeburg88 jaar
555283231AaronWolf9-4-1944BDiemen
520193860AbrahamHeijmanWolf21-12-1945EMuiderberg
518973415AbrahamWolf11-5-1942EMuiderberg
54490198AbrahamWolf15-10-1936CDiemen
505475054AdolfWolf14-12-1924CMuiderberg
540973152AleidaWolf15-3-1933LoggerBDiemen
54627848AlexanderWolf31-10-1937CDiemen
50299H81AnnaWolfJozephRebeccaKoten v.11-9-1921Kerklaan 1MeijerMarcusPraag v.Dvrouw was weduweMuiderberg81 jaar
4700438vrouw doodgravers college75AnnaatjeWolf14-10-1849vervalKerkstr. 0SalomonZadokSwaapBvrouw was weduweMuiderberg90 jaar
47507824AnnettaWolf11-6-1867borstkwaalKalverstr. 267I.E.BoasCgehuwde vrouwMuiderberg43 jaar
442911848AnnettedeWolfSalomonRuben13-1-1880L.Houtstr. 89Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
490993492ArendWolf22-6-1902CMuiderberg
50118O114BenjaminWolf22-12-1918DMuiderberg
548961774BerthaWolf1-2-1940KatzCDiemen
4867325146BetjeWolf9-9-1894Nw.Keizersgr. 20SamuelJuliardCgehuwde vrouwMuiderberg58 jaar
471953033BetjedeWolf12-5-1856borstkwaalHoutgr. 212AbrahamSamuelStodelBgehuwde vrouwMuiderberg38 jaar
52611469BetjeWolf5-11-1918LeuwADiemen
41360BrancaSalomonWolf1-1-1837vervalN.I.ziekenhuis 0JacobMozesFransmanBvrouw was weduweZeeburg69 jaar
468772178ClaradeWolf23-10-1846vervalo.m/v.huis 0MachielAronDietzBvrouw was weduweMuiderberg88 jaar
449941161ClaraWolfAdolf12-9-1889Nw.Kerkstr. 117Congehuwde man/vrouwZeeburg49 dag(en)
548681581DinaWolf29-11-1939Dam v.CDiemen
536321228DuifjedeWolf21-2-1929RoeBDiemen
485022253EduardWolf15-2-1891CMuiderberg
50201R114ElisabethWolfMarcusMargarethaElias21-1-1920de Lairessestr. 139SalomonBarendRubensDvrouw was weduweMuiderberg49 jaar
490903454ElisabethWolf30-4-1902HeertjeCMuiderberg
537051364ElisabethdeWolf15-9-1929BDiemen
46491ErnaCarla J.WolfSamuelJosephRoosjeLeeser12-6-1931Assen 0Congehuwde man/vrouwAssen7 jaar
44243918EstherHartogWolf5-11-1879Valkenb.str. 80CoenraadJacobHuismanCgehuwde vrouwZeeburg50 jaar
43249EstherWolfS.B.24-7-1864stuipiesAntoniesbreestr. 37ongehuwde man/vrouwZeeburg77 dag(en)
549862148EvaWolf25-6-1940Swaan deCDiemen
4831118193EvelineWolf5-10-1887CMuiderberg
506615535FemmetjedeWolf23-4-1926CohennoCMuiderberg
478859101FrancijntjeWolf30-9-1878longteringKerkstr. 78JacobGazanCgehuwde vrouwMuiderberg47 jaar
49476H13FrederikadeWolf25-4-1909CohenDMuiderberg
554063833FrederikaWolf12-1-1943CDiemen
49374C88GrietjeWolf7-7-1907K.Houtstr. 23WillemBoasDvrouw was weduweMuiderberg69 jaar
41855HandrinaWolfLevie31-7-1846stuipiesAmstelstr. 2Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
47441421HartogWolf20-7-1865vervalHarderwijk 0Cgehuwde manMuiderberg90 jaar
490933471HartogWolf14-5-1902CMuiderberg
511947567HartogWolf2-5-1933CMuiderberg
5547553HelenaWolf16-6-1943HaasUDiemen
458062930HelenaWolf29-11-1903Sparreweg 44SimonCohenCgehuwde vrouwZeeburg44 jaar
41985HendrikadeWolfEkiwaDavid8-9-1847stuipiesK.Houtstr. 14Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
510046947HendrinaWolfHertogElisabethLaar v.11-1-1931N.Witsenkade 22HeijmanHaas deCvrouw was weduweMuiderberg80 jaar
509706848HenrietteWolf1-9-1930BarendKuijtCvrouw was weduweMuiderberg
4866925126HenrietteWolf22-7-1894EisendrathCMuiderberg
50038H169HenriettedeWolf20-7-1917Beek v.Dgehuwde vrouwMuiderberg
543254250HermanWolf24-2-1935BDiemen
50748D108HesterWolf20-4-1927Ziel v.d.DMuiderberg
542033642HesterWolfMachielJohannaRees v.20-2-1934Joodse invalide 0JacobAapBvrouw was weduweDiemen84 jaar
43343HijmanWolfValk3-4-1866kroepBatavierdw.str. 288ongehuwde man/vrouwZeeburg14 maand(en)
41831HijmandeEkivaWolfEkiwaDavid7-11-1845stuipiesK.Houtstr. 24Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
483301955HijmanBenjaminWolf21-2-1888CMuiderberg
552803210HugoWolf13-3-1942CDiemen
53515817IsaacWolf17-2-1928BDiemen
4419353IsaacWolfLevie1-8-1879Houtkoopersb.wal 15ongehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
50420V176IsaacWolf13-3-1923DMuiderberg
4689621140IzaacdeJacobWolf6-1-1847BMuiderberg
49687N87JacobdeWolfSalomonRubenGelder v.5-5-1912Vrolikstr. 471Dongehuwde man/vrouwMuiderberg26 jaar
505415040JacobWolf4-11-1924CMuiderberg
49845T102JacobWolf18-1-1915DMuiderberg
49726B100JacobusWolf2-2-1913DMuiderberg
473233417JansjedeWolf12-4-1861vervalo.m/v.huis 0AbrahamLoo v.Bvrouw was weduweMuiderberg88 jaar
51420912JeannetteWolf31-3-1936EMuiderberg
542103479JetjeWolf11-3-19342e J.Steenstr. 3Bongehuwde man/vrouwDiemen59 jaar
4856212189JoachimHartogWolf12-5-1892Harderwijk 0Cgehuwde manMuiderberg76 jaar
49704P32JohannaWolfHijmanDientjeRees v.8-9-1912Hoogeweg 10LehmanSachsDgehuwde vrouwMuiderberg65 jaar
43561JosephWolfSalomon22-9-1868stuipiesKloveniersb.wal 228ongehuwde man/vrouwZeeburg98 dag(en)
446551271JosephdeWolfSalomon27-7-1884L.Houtstr. 59Congehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
520894264JosephWolf11-7-1951EMuiderberg
44681510JosephinaWolfJacob8-9-1884N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg63 jaar
4871726102JozephWolf31-3-1895CMuiderberg
45514935JudicWolfLemanJoel18-8-1898Kerkstr. 413CZeeburg14 jaar
520143840JudithWolf4-9-1945OrgelistEMuiderberg
44375JudithWolfAdolf23-7-1882Nw.Kerkstr. 28Congehuwde man/vrouwZeeburg14 dag(en)
523942629JudithWolf24-11-1916KlepmanADiemen
41802KeetjedeHijmanWolfHijman14-8-1845waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg37 jaar
41215KlaarWolf9-4-1834vervalUilenb.str. 10Bvrouw was weduweZeeburg80 jaar
541923462LeaWolf21-1-1934Pretoriusstr. 54HesselJoostenBgehuwde vrouwDiemen71 jaar
4889129156LeaWolf7-9-1898O.Z.Acherb.wal 87NathanTasCMuiderberg50 jaar
4893030130LeentjeWolf23-7-1899NeeterCMuiderberg
4818215204LeentjeWolf1-6-1885CMuiderberg
41278LeentjeWolfMozes25-2-1836zinking op de borst2e Batavierdw.str. 13Bongehuwde man/vrouwZeeburg7 jaar
511637459LemanJoelWolf10-1-1933CMuiderberg
43811LevensloosWolfLevie15-11-1872Staalstr. 509levensloosZeeburg
44643LevensloosWolfAbraham20-7-1884Batavierstr. 44ClevensloosZeeburg
46437LevensloosWolfDavidRijntjeDantzich v.18-8-1920Rotterdam 0ClevensloosZeeburg
45678LevensloosWolfLemanJoel16-5-1901Prinsengr. 52ClevensloosZeeburg
44400LevensloosWolfSamson6-9-1882Warmoesstr. 72ClevensloosZeeburg
45937LevensloosdeWolfEmanuel23-10-1905K.Houtstr. 33ClevensloosZeeburg
46193LevensloosdeWolfBernard27-8-1907L.Houtstr. 57ClevensloosZeeburg
44426LevensloosWolfAdolf6-3-1883Dijkstr. 14ClevensloosZeeburg
42393LevensloosWolfJosephAbraham1-8-1853Zwanenb.str. 215BlevensloosZeeburg
42139LevensloosdeWolfHijmanBenjamin27-8-1849Nw.Amstel 0BlevensloosZeeburg
44712LevensloosWolfAbraham28-4-1886Batavierstr. 44ClevensloosZeeburg
44019LevensloosdeWolfH.J.I.5-10-1875Antoniesbreestr. 30ClevensloosZeeburg
46073LevensloosdeWolfEmanuel22-11-1906K.Houtstr. 10ClevensloosZeeburg
45821LevensloosdeWolfBernard3-1-1905Vrolikstr. 397ClevensloosZeeburg
49466G30LevieWolf18-3-1909DMuiderberg
489732312LevieWolf14-2-1900O.Z.Achterb.wal 225Cgehuwde manMuiderberg81 jaar
42436LeviedeWolfHermanus31-10-1853stuipiesBatavierstr. 236Bongehuwde man/vrouwZeeburg42 dag(en)
551022633Lina S.Wolf28-2-1941WeihlCDiemen
512745417LothWolfJosephusRachelLevieKooten v.24-4-1934Nw.Prinsengr. 98IsaacPraag v.Cvrouw was weduweMuiderberg82 jaar
49967G112LouisWolf9-7-1916DMuiderberg
44025145LouisWolfM.L.10-10-1875kinkhoestO.Z.Voorb.wal 165Congehuwde man/vrouwZeeburg23 maand(en)
442841833LouisWolfBenjaminMeijer7-1-1880L.Houtstr. 0Congehuwde man/vrouwZeeburg1 maand(en)
4914835139LouisWolf20-5-1903CMuiderberg
4888229107MarcusWolf29-6-1898CMuiderberg
548071468MariaWolf28-5-1939KahnCDiemen
4708126125MariannadeBenjaminWolf26-9-1852BMuiderberg
43904MarianneWolfSamson15-6-1874klierteringAchterb.wal 300Congehuwde man/vrouwZeeburg17 maand(en)
55539511MarianneWolf11-4-1945GrishaverCDiemen
49489H31MarjaanWolf18-6-1909ParserDMuiderberg
54906203MarthaSaraWolf9-2-1940PomperCDiemen
43062MatjedeWolfEkivaDavid2-8-1861kroepL.Houtstr. 311Bongehuwde man/vrouwZeeburg20 maand(en)
43593MauritsWolfSalomon2-12-1869stuipiesKloveniersb.wal 228ongehuwde man/vrouwZeeburg2 maand(en)
49756R22MauritsWolf31-8-1913DMuiderberg
51812308MauritsJacobusWolf30-5-1941EMuiderberg
50349449MauritsWolf23-4-1922CMuiderberg
43449MauritsWolfSalomon5-8-1867stuipiesKloveniersb.wal 227ongehuwde man/vrouwZeeburg63 dag(en)
50516P141MeijerWolf16-6-1924DMuiderberg
50778U189MeijerWolf20-11-1927DMuiderberg
4457099MietjedeWolfMozes7-1-1884xVerwerstr. 34Congehuwde man/vrouwZeeburg18 maand(en)
530186045MietjeWolf1-6-1922CohenADiemen
41604MietjedeEkivaWolfEkivaDavid2-1-1842stuipiesK.Houtstr. 24Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
45823MijntjeWolf10-1-1905drenkeling2e Oosterp.str. 170LionKiekCgehuwde vrouwZeeburg52 jaar
52596242MimiWolf7-10-1918ADiemen
47641885MosesdeJacob B.Wolf18-4-1871opstopping in buikWeesp 0Cgehuwde manMuiderberg58 jaar
4697323132MozesdeJacobWolf6-4-1849BMuiderberg
45958MozesdeWolfJacob10-12-1905Koestr. 30Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
5345162MozesdeWolf9-9-1927BDiemen
468792182NaatjedeJosephWolfJosephIsaac28-10-1846vervalo.m/v.huis 0Bongehuwde man/vrouwMuiderberg81 jaar
44071329NaatjeWolf9-11-1877waterzuchtUtrechtsedw.str. 29WolfHessen v.Cvrouw was weduweZeeburg77 jaar
50105M132NaatjeWolf25-10-1918DMuiderberg
44906NathandeWolfMozes8-6-1888Verwerstr. 34Congehuwde man/vrouwZeeburg28 dag(en)
49948D180NetjeWolf17-4-1916RabbieDgehuwde vrouwMuiderberg
49632L85PinasM.Wolf23-8-1911DMuiderberg
537471627RachelWolf24-12-1929SluisBDiemen
468682153RebeccadeJosephWolf2-8-1846waterzuchtWeesperstr. 120PhilipSimonJongh deBgehuwde vrouwMuiderberg59 jaar
50906Q160RebeccaWolf14-7-1929NiekerkDMuiderberg
540122479RebeccadeWolf8-5-1932BlogBDiemen
41220RoosjeWolf5-5-1834vervalBatavierstr. 98Bvrouw was weduweZeeburg88 jaar
533267172RosalieWolf14-3-1926HammelburgADiemen
52440324RosetWolf11-4-1917PhilipseADiemen
41279SaartjedeRubenWolfRubenMozes28-2-1836zinking op de borstUilenb.str. 90Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar en 6 maand(en)
41323SaartjedeWolf31-7-1836beroerteUilenb.str. 64SalomonWolfWurmsBvrouw was weduweZeeburg80 jaar
529105370SaartjeWolfMosesHelenaHijmans29-6-1921K.Keizerstr. 5DavidEmbden v.Agehuwde vrouwDiemen90 jaar
536361236SalomonWolf1-3-1929BDiemen
49909D143SalomondeRubenWolf6-12-1915DMuiderberg
48636258SalomonWolf11-1-1894CMuiderberg
42664SamueldeWolfEkiwaDavid6-9-1855klierteringK.Houtstr. 244Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
432333729SamuelWolfWolfHartog29-5-1864vervalMarken 118Bongehuwde man/vrouwZeeburg74 jaar
42244SaradeWolfEkivaDavid25-6-1850stuipiesK.Houtstr. 24Bongehuwde man/vrouwZeeburg14 dag(en)
531036619SaradeWolf13-6-1923FrankADiemen
43211SaradeManusWolfManusBenjamin16-7-1863stuipiesWeesp 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
526924753SaraWolf30-5-1919Gelder v.ADiemen
49377C96SaraWolf17-7-1907Tilanusstr. 55SalomonMozesWerkendamDvrouw was weduweMuiderberg68 jaar
42473SchoontjeWolfJosephIsaac30-7-1854stuipiesZwanenb.str. 215Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 dag(en)
481981711SientjedeWolf4-10-1885DiamantCMuiderberg
520133839SimonLouisWolf29-8-1945EMuiderberg
469442318SimondeZadokWolf10-3-1848BMuiderberg
4888929134SophiaWolf5-8-1898Amstel 192JacobusBueren v.CMuiderberg84 jaar
549051690TheklaSaraWolf6-2-1940?????????NeumannCDiemen
530486316TrijntjedeWolf6-11-1922PolakADiemen
43664ValkWolfL.25-3-1872stuipiesStaalstr. 509ongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
48376202ValkWolf5-12-1888CMuiderberg
50873D144MargarethadeWolf v.Gelder21-2-1929DMuiderberg
470692680AbrahamPhilipWolfeling6-4-1852BMuiderberg
472763255FijtjeGabrielWolfenbittel21-11-1858BMuiderberg
472693228SaraSimonWolfenbittel20-7-1858BMuiderberg
473213411GabrielWolfenbuttel19-3-1861vervalN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manMuiderberg68 jaar
46200MarretjeWolfenbuttel22-9-1907oude lieden gesticht 0IsaacJacobGroenewoutCgehuwde vrouwZeeburg78 jaar
509766784RachelWolfenbuttel13-10-1930GoudsmitCMuiderberg
43826185SaartjeGabrielWolfenbuttel2-1-1874waterzuchtN.I.ziekenhuis 0A.Reensgehuwde vrouwZeeburg42 jaar
41430SimonWolfenbuttelGabriel23-2-1840zinking op de borstJ.Houttuinen 60Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
548701757JuliusWolfers1-12-1939CDiemen
48994327SaraWolfers8-7-1900RobbersCMuiderberg
512297716AaltjeWolff29-9-1933ReensCMuiderberg
450551254AaronWolffDavid2-1-1890Kerkstr. 371Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
49443F59AbrahamWolff3-11-1908DMuiderberg
510026877AbrahamWolff5-1-1931P.Brandstr. 56MietjeRabbieCgehuwde manMuiderberg79 jaar
476812166AbrahamHartogWolff22-5-1872slijmberoerteWeesperstr. 4Cgehuwde manMuiderberg74 jaar
47515850AbrahamWolff4-9-1867drenkelingGeldersekade 423Cgehuwde manMuiderberg33 jaar
41890AbrahamWolffMoses16-10-1846stuipiesVlooienb.gr. 12Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 maand(en)
51390676AbrahamWolffJacobJeannetteJong de29-12-19352e J.Steenstr. 21Egehuwde manMuiderberg56 jaar
481239214AbrahamWolff16-3-1884CMuiderberg
4932039152AlbertWolff17-9-1906Singel 254Cgehuwde manMuiderberg60 jaar
507145659AleidaWolffSalomonBeeltjeVredenburg23-12-1926JacobBorg van denCMuiderberg
49908D139AlidaWolff28-11-1915FrederikstadtDgehuwde vrouwMuiderberg
42840AndriesWolffMarcus29-7-1857koortsZwanenb.str. 251Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
44870661AnnaWolffPinas20-12-1887Sarphatistr. 104Congehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
42893AnnaWolffHermanus5-3-1858pokkenBatavierstr. 236Bongehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
43326AnnetteWolffB.J.8-11-1865kroepJoden-Breestr. 261ongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
4806814152AnnetteWolff19-1-1883CMuiderberg
555143882AntonWolff3-10-1943CDiemen
44106ArnoldWolffJ.22-9-1878stuipiesHeerengr. 0ongehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
547481421AronWolff20-11-1938CDiemen
41631BeletjedeJacobWolffJacobBenjamin16-3-1842stuipiesBatavierdw.str. 19Bongehuwde man/vrouwZeeburg14 dag(en)
510337034BenjaminWolffSamsonMietjeVries de5-5-1931oude lieden gesticht 0Congehuwde man/vrouwMuiderberg77 jaar
492403819BerendinaWolff7-2-1905Antoniesbreestr. 26AaronMeijerCvrouw was weduweMuiderberg75 jaar
4829518149BernardWolffJacob3-7-1887Groeneburgwal 0Congehuwde man/vrouwMuiderberg15 jaar
46471BerthaSarah F.WolffHermanRosetteZeldenrust3-4-1928N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwDen Haag22 jaar
466021481BetjedeMeijerWolff23-6-1836zenuweziekteRapenb.str. 113JacobSamuelMotBgehuwde vrouwMuiderberg35 jaar
52241825BetjedeWolff16-2-1915FrijdaADiemen
553203194BetjeWolff14-6-1942SpierCDiemen
507865965BetjeWolffMarcusSaartjeRosa, de30-12-1927MachielSalomonLamCWeduweMuiderberg
481058200ClaraElisabethWolffManuel28-11-1883Heerengr. 607Congehuwde man/vrouwMuiderberg5 jaar
5133053DavidWolff23-1-1935Hoofdweg 303LeaAnconaEgehuwde manMuiderberg76 jaar
519033373DaviddeWolff5-6-1942EMuiderberg
46272DavidWolffHenriMietjeZonnepouse15-3-1912Waterloopl. 105JudicBaksCgehuwde manZeeburg34 jaar
507155661EliasWolff26-12-1926CMuiderberg
514887115ElisabethdeWolff29-3-1937SpeijerCMuiderberg
515201521ElisabethHenrietteWolff13-9-1937EliasEMuiderberg
43441ElisabethWolffM.S.18-7-1867stuipiesRapenb.str. 514ongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
517612219EmanueldeWolff17-12-1940EMuiderberg
542303838EmanueldeWolffMozesRoosjeBannet16-5-1934Hectorstr. 40CarolinaFrankBgehuwde manDiemen67 jaar
528885547EmmeliniWolff12-4-1921Nunes CardozoADiemen
51324421ErnstWolff8-1-1935Apeldoorn 0DorotheaDam v.Egehuwde manMuiderberg62 jaar
543764914EvaWolffDavidBruintjeWijnbergen24-7-1935Joodse invalide 0Bongehuwde man/vrouwDiemen84 jaar
509386659EvaWolff6-3-1930KookerCMuiderberg
43686EvalineMarianneWolffBenjamin9-5-1872stuipiesRechtboomsloot 351ongehuwde man/vrouwZeeburg16 dag(en)
487102674FrederikWolff26-2-1895CMuiderberg
527664359GrietjedeWolffManusJohannaBlok13-4-1920Egelantiersgr. 88JacobBlokAgehuwde vrouwDiemen56 jaar
5145941HarrieWolff9-11-1936EMuiderberg
487062664HartogdeJacob I.Wolff15-2-1895CMuiderberg
45240HartogWolffLeonard14-3-1892Raamgr. 39Congehuwde man/vrouwZeeburg4 dag(en)
43477HartogWolffM.H.11-10-1867een valZwanenb.str. 257ongehuwde man/vrouwZeeburg9 jaar
4922637122HeijmannWolff4-12-1904CMuiderberg
42544HeintjedeDavidWolffDavid1-2-1855waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg40 jaar
520353972HelenaWolff24-2-1947FreundEMuiderberg
52959HelenadeWolffJudikWolff de19-12-1921Nw.Keizersgr. 70AbrahamVries deAvrouw was weduweDiemen82 jaar
46107HendrinaWolff3-2-1907Nw.Amstelstr. 19AaronAaronsCvrouw was weduweZeeburg74 jaar
50202P168HenneWolffMarcusSaartjeRosa de26-1-1920Swammerdamstr. 13AbrahamSandersDgehuwde vrouwMuiderberg70 jaar
45839HenriSalomonWolffFranzDavid12-2-1905Ruyschstr. 78Congehuwde man/vrouwZeeburg14 dag(en)
519863733HenriettedeWolff17-5-1943NiewegEMuiderberg
49714P52HermanWolffSalomonJosephBrunetteHeimann14-11-1912Tolstr. 105MietjeBremerDgehuwde manMuiderberg28 jaar
543234250HermanWolffAronAbigaelCohen24-2-1935W.de Withstr. 62HenrietteBarnsteinBgehuwde manDiemen73 jaar
54542479HermanusWolff21-2-1937CDiemen
45941HermanusWolff3-11-1905Uilenb.str. 112Cgehuwde manZeeburg26 jaar
53510IsaacWolffTheodoorJohanna14-2-1928Joodse invalide 0SophiaSilbernbergBgehuwde manDiemen61 jaar
50272V120IsaacWolffSamsonMietjeVries de9-5-1921Utrechtsestr. 88SientjeCanterDgehuwde manMuiderberg64 jaar
4823717153IsaacWolffManuel2-6-1886Heerengr. 607Congehuwde man/vrouwMuiderberg20 jaar
510977185IsaacdeWolff15-3-1932CMuiderberg
4862024116IsaacWolff9-7-1893Burgerziekenhuis 0Cgehuwde manMuiderberg66 jaar
5076957100JacobWolff25-8-1927CMuiderberg
4852622136JacobdeWolff12-7-1891CMuiderberg
508886450JacobdeWolff23-4-1929CMuiderberg
5039133144JacobPinehasWolff16-10-1922CMuiderberg
517052430JacobWolff18-2-1940EMuiderberg
552082798Jacob H.Wolff6-11-1941CDiemen
4883828129JansjeWolff25-8-1897BottenheimerCMuiderberg
43510142JansjedeJacob I.Wolff26-1-1868kraamziekteLeprozengr. 352J.I.Speijergehuwde vrouwZeeburg35 jaar
45610829JetjedeWolffEmanuel25-1-1900Rapenb.str. 97Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
5048537123JohannaWolff31-12-1923WolffCgehuwde vrouwMuiderberg
520343951JohannaWolff13-2-1947SalomonsEMuiderberg
4502612138JohannaWolffHartog10-11-1889Utrechtsestr. 136Congehuwde man/vrouwZeeburg87 jaar
49877C112JosephdeWolff3-6-1915DMuiderberg
49859U77JosephineWolff7-4-1915TroostwijkDMuiderberg
53494541JudikdeWolffLevieIsraelHeintjeJong de10-1-1928Joodse invalide 0Bongehuwde man/vrouwDiemen82 jaar
538752065JudithdeWolffBenjaminKaatjeEmanuel1-3-1931Manegestr. 10JosephLissingBgehuwde vrouwDiemen59 jaar
5084563102JudithdeWolffJacobTrijntjeKleef v.5-11-1928P.Muidergr. 67SamsonBaarsCgehuwde vrouwMuiderberg83 jaar
507915982KaatjedeWolffMozesSientjeMenk v.19-1-1928G.Flinckstr. 297DavidSanten v.Cgehuwde vrouwMuiderberg75 jaar
519346259KeetjeWolff13-10-1942AardewerkCMuiderberg
4922137114LeentjeWolff22-11-1904LioniCMuiderberg
44960112LeentjeWolffPinhasMoses16-7-1889Commelinstr. 55Congehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
55596299LeodeWolff9-6-1949CDiemen
5585774LeonardWolffAlbertCarolineRaalte v.1892Overveen
506465447LeonardWolff16-3-1926CMuiderberg
45298LeonardWolffAlbert10-8-1892Zandvoort 0Congehuwde man/vrouwZeeburg11 jaar
41262LevensloosWolffHijmanBenjamin8-1-1836Marken 91BlevensloosZeeburg
44864LevensloosWolffMarcus2-12-1887Nw.Amstelstr. 29ClevensloosZeeburg
42904LevensloosdeWolffHartogJacob I.13-12-1858Heerengr. 783BlevensloosZeeburg
44989LevensloosWolffJacobMeijer4-9-1889Zwanenb.wal 82ClevensloosZeeburg
44996LevensloosWolffLeonard18-9-1889Koningstr. 25ClevensloosZeeburg
5085861102LeviedeWolff14-1-1929CMuiderberg
51343N191LevySalomonWolffSalomonClaraKeizer8-4-1935B.en Lommerweg 150EstherAaDman was weduwnaarMuiderberg74 jaar
5140081LibertaWolff2-2-1936LobEMuiderberg
504944912LionWolff17-2-1924CMuiderberg
45674191LiondeWolffJacobLiefman7-5-1901Oudeschans 7Congehuwde man/vrouwZeeburg26 jaar
505985194LionJozephWolff16-7-1925CMuiderberg
4873026157LodewijkWolff15-7-1895CMuiderberg
549532131LouisWolff14-5-1940CDiemen
4861924114LouisWolffManuel6-7-1893Sarphatistr. 133Congehuwde man/vrouwMuiderberg26 jaar
4907333143ManuelWolff1-1-1902Heerengr. 607Cgehuwde manMuiderberg74 jaar
49363C49ManuelWolff21-4-1907Sarphatistr. 133Dgehuwde manMuiderberg77 jaar
44036235MarcusWolff29-10-1875borstkwaalZwanenb.str. 7Cgehuwde manZeeburg67 jaar
507225673MarcusWolff16-1-1927CMuiderberg
558580MarcusWolff1805Overveen
49871U96MarcusWolff7-5-1915DMuiderberg
55637520MargjeWolff14-6-1954DruijfDDiemen
446671319MarianneWolffJacob20-8-1884J.D.Meijerpl. 19Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
46112MartijnWolff18-2-1907Heerengr. 100Cgehuwde manDen Haag61 jaar
51182U93MeijerWolff14-3-1933DMuiderberg
51102T88MietjeWolff6-4-1932Embden v.DMuiderberg
516222016MoritzWolff20-12-1938EMuiderberg
49446F62MozesWolff15-11-1908DMuiderberg
43594MozesWolffS.5-12-1869klierstoffenWeesperstr. 537ongehuwde man/vrouwZeeburg22 maand(en)
46427MozesdeEmanuelWolffEmanuelSchoontjeStibbe21-4-1920Oudeschans 24RoosjeBannetCgehuwde manZutphen85 jaar
51700V101PaulineElizabethWolff30-1-1940DMuiderberg
45059132PhilipWolffSamson7-1-1890Saenredamstr. 36Congehuwde man/vrouwZeeburg24 jaar
45831PhilipWolffIsaac22-1-1905Weesperstr. 107Congehuwde man/vrouwZeeburg35 dag(en)
43924PhilipWolffJacob29-7-1874stuipiesMuiderstr. 285Congehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
4439314RachelWolffRoosje23-8-1882Kalverstr. 194Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
511074946RachelWolff29-4-1932HijmansCMuiderberg
547211237RachelWolff29-8-1938CDiemen
509506810RebeccaWolff20-5-1930RozelaarCMuiderberg
541773541Rebecca???MinnaWolff???datum07-1217-12-1933SandersBDiemen
51366549RikaWolff23-8-1935Kalverstr. 123SalomonKanEgehuwde vrouwMuiderberg66 jaar
508594831RoosjeWolff18-1-1929NeeterCMuiderberg
550522355RoselieWolff24-11-1940SwartCDiemen
479721599RubendeMozesWolff11-10-1880CMuiderberg
478591556SaartjedeWolff29-11-1877stuipenRechtboomsloot 95L.J.VleeschhouwerCvrouw was weduweMuiderberg64 jaar
517072511SallijWolff22-2-1940EMuiderberg
49996I104SalomonWolff14-1-1917DMuiderberg
55630352SalomonWolff7-6-1953DDiemen
490853446SalomonLevieWolff18-4-1902CMuiderberg
46061SaraWolff9-10-1906Nw.Kerkstr. 157EliasGroenCvrouw was weduweZeeburg64 jaar
50218R148SchoontjeWolffBenniJoseph M.LeaSuikerman21-4-1920Geldersekade 47NathanLevyDgehuwde vrouwMuiderberg55 jaar
43688SchoontjeWolffP.M.12-5-1872stuipiesZandstr. 187ongehuwde man/vrouwZeeburg1 maand(en)
527113961SellijWolff29-9-1919KosmanADiemen
45521940SibillaSarahWolffBenjamin1-9-1898G.Doustr. 84CZeeburg13 jaar
50995O112SientjeWolff21-12-1930KropveldDMuiderberg
446681323SophiaWolffJacob24-8-1884J.D.Meijerpl. 19Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
555064024SophiaWolff16-9-1943CDiemen
4897431101SusetteWolff20-2-1900Roeterstr. 2EliazerSijs v.Cgehuwde vrouwMuiderberg34 jaar
42905TheodoreJacobWolffManuel17-12-1858stuipiesOudeschans 103Bongehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
51332V100ThereseWolffHijmanJacobHenrietteDeen8-2-1935v.Breestr. 158Dongehuwde man/vrouwMuiderberg79 jaar
4843420199WolfJacobWolff1-12-1889Doelenstr. 0Cgehuwde manMuiderberg70 jaar
9852M155KeetjeWolff Beffie30-4-1930ErwtemanDMuiderberg
50048J125FredrikWolffers21-10-1917DMuiderberg
46299HenriWolffersPhilippSelinaGuggenheim21-7-1912Nw.Hoogstr. 20Congehuwde man/vrouwZeeburg3 dag(en)
49452F81NathanWolffers13-12-1908DMuiderberg
543724640NathanDavidWolffersDavidRoosjeSeemer30-6-1935Nieuwendijk 100Bongehuwde man/vrouwDiemen64 jaar
50127O116EmanuelWolfsbergen21-1-1919DMuiderberg
503634264HennetWolfsbergen9-6-1922HenCgehuwde vrouwMuiderberg
531776825HenrietteWolfsbergen23-3-1924CohenADiemen
516192015CharlotteWolfsohn9-12-1938JacosohnEMuiderberg
52492195DoraWolfsthal29-10-1917ADiemen
4707926120JozephBarendWolkaarder22-8-1852BMuiderberg
478091238JudithWolkarten31-7-1876CMuiderberg
530226126HilletjeWollach30-6-1922ADiemen
554323772JennijWollstein11-3-1943KokCDiemen
41852DinaRoelofWoltersRoelofAbraham27-7-1846stuipiesL.Houtstr. 24Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 9 maand(en)
41678RachelWoltersRulofWolf3-8-1842zinking op de borstL.Houtstr. 24Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
41909AaltjeJacobWonderJacobSamson28-10-1846stuipiesWeesp 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg49 dag(en)
504594585BloemeWonder5-8-1923CMuiderberg
43548BloemeWonderI.J.3-9-1868stuipiesWeesp 0ongehuwde man/vrouwZeeburg28 dag(en)
49037335ChannaWonderSamsonJacob7-4-1901Nw.Kerkstr. 110Congehuwde man/vrouwMuiderberg25 jaar
43650ElizabethWonderIzaac8-2-1872klierteringWeesp 0ongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
450351220GrietjeWonderJacob1-12-1889Weesp 0Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
4818115201IsaacSamsonWonder25-5-1885CMuiderberg
43396IsaacLevieWonderLevie26-2-1867stuipiesWeesp 0ongehuwde man/vrouwZeeburg2 maand(en)
48539236JacobSamsonWonder24-12-1891CMuiderberg
53132714JansjeWonder16-10-1923MosselADiemen
517792913JosephWonder2-2-1941EMuiderberg
45892JosephWonder15-6-1905Weesp 0Congehuwde man/vrouwZeeburg22 jaar
41581JosephJacobWonderJacobSamson26-10-1841stuipiesWeesp 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg12 dag(en)
43687JosephWonderS.J.9-5-1872bezetting op de borstKerkstr. 376ongehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
43323LevensloosWonderL.J.30-10-1865Weesp 0levensloosZeeburg
43457LevensloosWonderSamsonJacob26-8-1867Weesp 0levensloosZeeburg
41583MozesJacobWonderJacobSamson31-10-1841stuipiesWeesp 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg16 dag(en)
443142417NaatjeWonderSamson13-2-1881Weesp 0Congehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
41475NathanJacobWonderJacobSamson9-6-1840stuipiesWeesp 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg98 dag(en)
476317109NeeltjeSamsonWonder15-1-1871vervalWeesp 0H.Cohen de LeeuwCvrouw was weduweMuiderberg71 jaar
529655913NeeltjeWonder13-1-1922ReicherADiemen
41781SadokJacobWonderJacobSamson8-6-1845stuipiesWeesp 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg6 maand(en)
4794813114SamsonJacobWonder2-3-1880CMuiderberg
490023235SamsonJosephWonder17-8-1900CMuiderberg
41384SophiaJacobWonderJacobSamson6-3-1839stuipiesWeesp 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg14 dag(en)
556530HannadeWong21/1/1906beroerteManOverveen
52743MozesLevieWonshoffJacobRebeccaLevie28-1-1920Zwanenb.str. 53FauteBornsteinANDiemen64 jaar
455591110JacobWonsoff19-3-1899Staalstr. 34Cgehuwde manZeeburg63 jaar
466801696BeeltjeWorkom29-7-1839BMuiderberg
49336B45AaronWorkumJacob13-12-1906Ruyschstr. 75Dongehuwde man/vrouwMuiderberg
41241Abrahamv.DavidWorkum5-8-1834borstkwaalNw.Hoogstr. 28Bgehuwde manZeeburg47 jaar
451151325AbrahamWorkumHartog17-4-1890Sarphatistr. 131Congehuwde man/vrouwZeeburg17 maand(en)
43075333AbrahamWorkum3-2-1862bloedkankerN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg46 jaar
47609689AbrahamHartogWorkum3-4-1870CMuiderberg
45921Beletjev.AbrahamWorkum3-9-1905krankzinniggesticht 0SimonEliazerBasCvrouw was weduweZeeburg83 jaar
489083034BernardWorkumHartogZadok9-2-1899P.Kerklaan 1Congehuwde man/vrouwMuiderberg65 jaar
476933156BetjeZadokWorkum23-10-1872vervalWeesperstr. 557H.J.Jong deCgehuwde vrouwMuiderberg70 jaar
50313T215BetjeWorkumJacob6-12-1921Ruyschstr. 75PhilipDrukkerDgehuwde vrouwMuiderberg72 jaar
43173CarelWorkumA.H.25-3-1863stuipiesRapenb.str. 409Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 dag(en)
49507I17DavidWorkum31-10-1909DMuiderberg
52461181DavidWorkum17-6-1917ADiemen
43314DinaWorkumA.H.8-10-1865stuipiesRapenb.str. 409ongehuwde man/vrouwZeeburg14 dag(en)
41313EstherHartogWorkumHartogZadok19-6-1836uitteringUilenb.str. 14Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 6 maand(en)
49527J12EstherMozesWorkum1-3-1910WitmondtDMuiderberg
43899EstherWorkumD.5-6-1874stuipiesWeesperpl. 649Congehuwde man/vrouwZeeburg21 dag(en)
46268EstherWorkumBarendLouisaBarends25-2-1912Weteringschans 185Congehuwde man/vrouwZeeburg14 dag(en)
503254217EvaWorkum26-1-1922JacobVosCgehuwde vrouwMuiderberg
4808916134EvaHartogWorkum8-7-1883Nw.Herengr. 187MeijerJong deCgehuwde vrouwMuiderberg53 jaar
511707539EvaWorkum7-2-1933FrankfortCMuiderberg
484432116HartogZadokWorkum23-12-1889Nw.Herengr. 187Cgehuwde manMuiderberg85 jaar
515311543HartogWorkum26-10-1937EMuiderberg
4866425111JacobZadokWorkum29-6-1894CMuiderberg
4822417100JacobHartogWorkum26-2-1886CMuiderberg
4673017122JacobSamuelWorkum7-6-1841BMuiderberg
4729232127Jacobv.Workum9-9-1859BMuiderberg
44720363Johannav.JacobsWorkum11-5-1886Uilenb.str. 120DavidBietCvrouw was weduweZeeburg78 jaar
468602127JosephSalomonWorkum10-4-1846BMuiderberg
50164Q120JosephWorkum22-6-1919DMuiderberg
525684130JudicWorkum21-7-1918StoodelADiemen
434764751JudicJacobWorkum10-10-1867zenuweziekteBatavierstr. 191H.I.GroenBgehuwde vrouwZeeburg46 jaar
43038LeentjeWorkumJ.Z.23-5-1861kroepWeesperstr. 38Bongehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
44107LevensloosWorkumLevie27-9-1878Batavierstr. 93levensloosZeeburg
43252LevensloosWorkumI.5-8-1864Rapenb.str. 0levensloosZeeburg
506925579LevieWorkum21-9-1926CMuiderberg
53571859LevieWorkumZadokWolfGrietjeEsso v.2-9-1928J.Houttuinen 19JudicStodelBman was weduwnaarDiemen81 jaar
4824517173LevieWorkumAbraham19-7-1886Sarphatistr. 131Congehuwde man/vrouwMuiderberg29 jaar
47611696MariannaWorkum27-4-1870CMuiderberg
4847721140Mariannev.AbrahamWorkum18-6-1890Nw.Herengr. 63BarendIsaacLoen v.Cvrouw was weduweMuiderberg69 jaar
44458138MarianneWorkum15-4-1883Valkenb.str. 53MachielGrushaberCvrouw was weduweZeeburg72 jaar
4676918129MarjanaSamuelWorkum6-2-1843BMuiderberg
46165Mietjev.JacobWorkum26-6-1907oude lieden gesticht 0SimonMozesPrinsCvrouw was weduweZeeburg85 jaar
4689221122MozesZadokWorkum11-12-1846BMuiderberg
487682796RachelWorkum27-4-1896CMuiderberg
516392057RoosjeWorkum26-2-1939EMuiderberg
49897C155Saartjev.Workum28-9-1915BoekdrukkerDvrouw was weduweMuiderberg
518082937SalomonWorkum16-5-1941EMuiderberg
49359C24SalomonWorkumHartogZadok14-3-1907Pl.Kerklaan 1Dgehuwde manMuiderberg69 jaar
548501745SamuelWorkum22-10-1939CDiemen
4923637153SamuelWorkumJacobHartog11-1-19052e J.v.d.Heijdenstr. 74Congehuwde man/vrouwMuiderberg32 jaar
41622SamuelHartogWorkumHartogZadok18-2-1842stuipiesUilenb.str. 14Bongehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
50221Q180SaraWorkumJacobHartogFijtjeLevieGroen14-5-1920G.v.Aemstelstr. 31JesaijaMokDgehuwde vrouwMuiderberg54 jaar
481008182SophiaWorkum26-10-1883GeleerdCMuiderberg
468592122ZadokSamuelWorkum24-3-1846BMuiderberg
4797315100ZadokWorkum13-10-1880CMuiderberg
49804T25ZadokMozesWorkumMozesZadokKlaartjeZwart2-6-1914Nw.Herengr. 175Dongehuwde man/vrouwMuiderberg73 jaar
486012444ZadokHartogWorkum13-2-1893CMuiderberg
476277101VroutjeJozephWorm4-1-1871CMuiderberg
42921AbrahamWormsMeijerLevie26-1-1859stuipiesLeprozengr. 276Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar
473093385AnnaatjeWorms27-6-1860BMuiderberg
45487318AronWormsHijman26-10-1896Markensteeg 10Congehuwde man/vrouwZeeburg15 maand(en)
52164AronAbrahamWormsAbrahamAronSaraJacobReens3-7-1914Valkenb.str. 243EstherSluisAgehuwde manDiemen73 jaar
476974126BeletjeJochemWorms22-12-1872vervalLeprozengr. 119L.AnselCvrouw was weduweMuiderberg84 jaar
43235BeliaWormsHartog1-6-1864waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg26 jaar
46264BetsieWormsSalomonMietjeFurth16-2-19122e Batavierdw.str. 2Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
443021872ClaraWormsLevieMeijer29-1-1880Singel 524Congehuwde man/vrouwZeeburg8 maand(en)
42801DanielWormsPhilipAron20-4-1857kroepK.Houtstr. 236Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
517552731DavidWorms22-11-1940EMuiderberg
4874026195DavidWorms6-10-1895CMuiderberg
42348DuifjePhilipWorms8-3-1853vervalN.I.ziekenhuis 0JosephDaglonerBvrouw was weduweZeeburg75 jaar
44627438EliazerHartogWormsHartog24-6-1884N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg63 jaar
549542116ElisabethWorms14-5-1940SluijterCDiemen
542393934ElisabethWormsJosephEngelinaVelleman18-6-1934Keizerstr. 11SalomonBlitsBgehuwde vrouwDiemen54 jaar
44703341ElizaWorms4-4-1886N.I.ziekenhuis 0HijmanCohenCgehuwde vrouwZeeburg22 jaar
479949125EmiliaWormsSimonJoseph26-4-1881P.Jacobdw.str. 2Congehuwde man/vrouwMuiderberg37 jaar
47565399EngelWorms13-1-1869CMuiderberg
469092250EphraimIsaacWorms14-6-1847vervalo.m/v.huis 0Bgehuwde manMuiderberg87 jaar
534058612EstherWorms26-2-1927SluisADiemen
4829618151FannijWorms10-7-1887Waterloopl. 53AbrahamBiermanCvrouw was weduweMuiderberg62 jaar
46203FemmaWormsAbraham3-10-1907Foeliestr. 23Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
552563621FemminaWorms12-2-1942BarberBDiemen
43461GrietjeWormsMietje8-9-1867stuipiesUilenb.steeg 22ongehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
48856293GrietjeWorms6-1-1898WormsCMuiderberg
53508HartogWormsSalomonLeentjeCohen13-2-1928Rapenb.str. 193Bongehuwde man/vrouwDiemen18 maand(en)
5350952apart1HartogWormsSalomonLeentjeCohen13-2-1928Rapenb.str. 193Aongehuwde man/vrouwDiemen18 maand(en)
49470G35HartogWorms23-3-1909DMuiderberg
42895HartogWorms7-3-1858vervalo.m/v.huis 0Bgehuwde manZeeburg71 jaar
42409HartogIsaacWorms19-9-1853borstwaterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bgehuwde manZeeburg54 jaar
42415HartogWormsPhilipHartog3-10-1853choleraJ.Houttuinen 96Bongehuwde man/vrouwZeeburg5 jaar
42681HartogWormsAbrahamAron28-4-1856koortsMarkensteeg 60Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 6 maand(en)
41743HendrikaAronWormsAronIsaac24-8-1844slijmberoerteZonnehofje 2Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
4728832108HenrietteAbrahamWorms29-6-1859BMuiderberg
553433374HijmanWorms7-8-1942CDiemen
44799336HijmanWormsJuda17-9-1886Valkenb.str. 176Congehuwde man/vrouwZeeburg2 maand(en)
42830JacobWormsDavidJonas26-6-1857stuipiesAntoniesbreestr. 78Bongehuwde man/vrouwZeeburg15 dag(en)
536391237JacobWorms3-3-1929BDiemen
4478331JesaiaWormsMozes27-8-1886Rechtboomsloot 51Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
51868339JetteWorms18-2-1942EMuiderberg
456061442JohannaWormsBenjamin22-1-1900Lepelstr. 29Congehuwde man/vrouwZeeburg8 jaar
44350141JosephWorms30-3-1881Mauritskade 4Cgehuwde manZeeburg42 jaar
47517163JosephSimonWorms16-10-1867waterzuchtAntoniesbreestr. 78Cgehuwde manMuiderberg75 jaar
50084J183JosephS.Worms20-5-1918DMuiderberg
42679JosephWormsDavidJonas10-4-1856stuipiesAntoniesbreestr. 23Bongehuwde man/vrouwZeeburg21 dag(en)
41675JozephSimonWormsSimonJozeph21-7-1842mazelenJoden-Breestr. 6Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar en 6 maand(en)
542854321JudaWormsPhilipRachelPiller11-11-1934Vrolikstr. 224HeintjeVelteinBgehuwde manDiemen80 jaar
41931LeendertWormsPhilipHartog14-4-1847stuipiesBatavierstr. 41Bongehuwde man/vrouwZeeburg49 dag(en)
432243555LeentjeSimonWorms3-9-1863vervalAntoniesbreestr. 78JacobMozesCollem v.Bvrouw was weduweZeeburg60 jaar
52964391LenaRachelWorms11-1-1922ADiemen
43024LevensloosWormsSara12-4-1861N.I.ziekenhuis 0BlevensloosZeeburg
43107LevensloosWormsD.9-5-1862Antoniesbreestr. 78BlevensloosZeeburg
45946LevensloosWormsMozes6-11-1905?Nw.Achtergr. 2ClevensloosZeeburg
41346LevensloosWormsAbrahamIsaac7-11-1836Marken 75BlevensloosZeeburg
42916LevensloosWormsDavid13-1-1859Antoniesbreestr. 78BlevensloosZeeburg
45810LevensloosWormsJoseph8-12-1903L.Houtstr. 24ClevensloosZeeburg
43509LevensloosWormsP.H.26-1-1868Houttuinen 92levensloosZeeburg
47621770LevieWorms28-9-1870CMuiderberg
509596767LevieWorms14-7-1930CMuiderberg
4696723110LevieMeijerWorms12-2-1849BMuiderberg
446971358LevieWormsAron5-10-1884Valkenb.str. 150Congehuwde man/vrouwZeeburg18 maand(en)
541723536LevieWorms26-11-1933BDiemen
506125272LevieWorms5-10-1925CMuiderberg
4902632115MachielJosephWorms5-2-1901Weesperstr. 11Cgehuwde manMuiderberg69 jaar
52653271MarcusIzakWorms13-2-1919ADiemen
537431545MargarethaWorms20-12-1929AalsvelBDiemen
517926080MarianneWorms5-3-1941KrantCMuiderberg
475482112MarianneWorms3-9-1868waterzuchtJoden-Breestr. 268SalomonDavidsonCgehuwde vrouwMuiderberg76 jaar
520313945MeijerWorms17-11-1946EMuiderberg
41382MeijerHartogWormsHartog4-3-1839waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg36 jaar
483411985MeijerLevieWorms6-4-1888CMuiderberg
44527713MeijerWormsLevie19-7-1883Zeedijk 64Congehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
433954621MietjeWorms21-2-1867waterzuchtN.I.ziekenhuis 0L.WinnikBgehuwde vrouwZeeburg37 jaar
457842842MorrisWorms29-9-1903Nw.Prinsengr. 92Cgehuwde manZeeburg31 jaar
517062454NaatjeWorms19-2-1940PrinsEMuiderberg
41474NathanJosephWormsJosephSimon29-5-1840zinking op de borstAntoniesbreestr. 20Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 9 maand(en)
43533314PhilipHartogWorms2-8-1868vervalJ.Houttuinen 92gehuwde manZeeburg50 jaar
443222428PhilipWormsEmanuel25-2-1881Valkenb.str. 93Congehuwde man/vrouwZeeburg4 maand(en)
471923020RachelJosephWorms16-3-1856BMuiderberg
547371244RachelWorms13-10-1938CDiemen
46040RachelWorms28-8-1906oude lieden gesticht 0SimonErtCvrouw was weduweZeeburg70 jaar
514281avrouw doodgravers college10RachelWorms7-5-1936SpitzEMuiderberg
41353RebeccaDavidWormsDavidHartog12-12-1836stuipiesRapenb.str. 130Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
536671339RebeccaWorms14-5-1929GelderenBDiemen
524263018RebeccaWorms28-2-1917SchefferADiemen
516592162RebeccaHannaWorms5-6-1939EMuiderberg
43007RebeccaWormsPhilip15-4-1860stuipiesJ.Houttuinen 92Bongehuwde man/vrouwZeeburg16 dag(en)
42416RoosjePhilipWormsPhilipHartog3-10-1853choleraJ.Houttuinen 96Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 jaar
42467RoosjeWormsMeijerLevie17-7-1854stuipiesLeprozengr. 16Bongehuwde man/vrouwZeeburg98 dag(en)
451231355RosetteWormsAbraham5-5-1890Rusland 26Congehuwde man/vrouwZeeburg15 maand(en)
46283SaartjeWormsAronAbrahamEstherSluis12-5-1912Valkenb.str. 104JosephBlikCgehuwde vrouwZeeburg31 jaar
43368SalomonWormsP.L.21-5-1866stuipiesHoutkoopersb.wal 92ongehuwde man/vrouwZeeburg84 dag(en)
52143monSalomonWormsMMuiderberg
44045SamuelWormsS.D.11-9-1877stuipiesAntoniesbreestr. 32Congehuwde man/vrouwZeeburg19 dag(en)
45576725SaraWormsBenjamin10-5-1899Lepelstr. 29Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
439712217SaraWorms1-7-1875waterzuchtL.Houtstr. 83B.M.SjouwermanCgehuwde vrouwZeeburg36 jaar
457801570SaraWormsAbraham25-9-1903Foeliestr. 23Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
43049SientjeWormsM.J.23-6-1861stuipiesJoden-Breestr. 34Bongehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
4893930163SimonWorms18-9-1899CMuiderberg
5103668104SimonWormsJosephSimonEngelFelmans8-5-1931Pretoriuspl. 8SchoontjeRodriguesCgehuwde manMuiderberg47 jaar
469892459SimonJozephWorms22-7-1849BMuiderberg
514731242SimonaWorms4-2-1937VerduinEMuiderberg
41357SiporaPhilipWorms29-12-1836waterzuchtJ.Houttuinen 55SalomonZadokWitzenhuijzenBgehuwde vrouwZeeburg42 jaar
530236125SophiaWorms30-6-1922KesnerADiemen
42866VrouwtjeWorms21-1-1858waterzuchtN.I.ziekenhuis 0HartogPoolBgehuwde vrouwZeeburg56 jaar
540702873EngeltjeWortelboer23-12-1932PosnoBDiemen
46034EstherWortelboerIsachar17-8-1906Waterloopl. 32Congehuwde man/vrouwZeeburg3 jaar
43019GoldaWortelboerMatthijs25-4-1860waterzuchtN.I.ziekenhuis 0Bongehuwde man/vrouwZeeburg35 jaar
42533LevensloosWortelboerGoudaMatthijs10-1-1855J.Houttuinen 142BlevensloosZeeburg
41588LevensloosWortelboerMatthijsIsaac10-11-1841J.Houttuinen 39BlevensloosZeeburg
43415LevensloosWortelboerR.7-4-1867Uilenb.str. 293levensloosZeeburg
43500LevensloosWortelboerE.31-12-1867Plantage 195levensloosZeeburg
43367MeijerWortelboerR.18-5-1866bloeding1e Batavierdw.str. 293ongehuwde man/vrouwZeeburg2 dag(en)
42166RachelWortelboerGouda28-10-1849stuipiesJ.Houttuinen 100Bongehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
46032RebeccaWortelboerIsachar14-8-1906Waterloopl. 32Congehuwde man/vrouwZeeburg16 maand(en)
450381251RubenWortelboer3-12-1889Spuistr. 197Cgehuwde manZeeburg56 jaar
46078VrouwtjeWortelboer3-12-1906Roeterstr. 20JosephIsraelKokernootCvrouw was weduweZeeburg70 jaar
46292Aaltjev.d.WoudeJakobusJakobVogeltjeSalomonWijsel13-6-1912oude lieden gesticht 0Congehuwde man/vrouwZeeburg94 jaar
510357051Abrahamv.d.Woude8-5-1931C.de Wetstr. 10EstherLopes QuirosCgehuwde manMuiderberg58 jaar
50793611Abrahamv.d.Woude20-1-1928Boerhaavepl. 14ElisabethWafelmanCgehuwde manMuiderberg71 jaar
452611897Abrahamv.d.WoudeGarcon24-4-1892Oudeschans 15Congehuwde man/vrouwZeeburg9 maand(en)
499902575Alexanderv.d.Woude25-12-1916CMuiderberg
42922Annav.d.WoudeMarcusEphraim27-1-1859mazelenUilenb.str. 142Bongehuwde man/vrouwZeeburg1 jaar en 9 maand(en)
51853784Believ.d.Woude28-12-1941KosterCMuiderberg
45632964Clarav.d.WoudeGompert15-1-1901Uilenb.str. 111Congehuwde man/vrouwZeeburg11 maand(en)
446611290Clarav.d.WoudeSalomon3-8-18842e Batavierdw.str. 8Congehuwde man/vrouwZeeburg49 dag(en)
41821Davidv.d.IsaakWoude9-10-1845zenuweziekteBatavierstr. 42Bgehuwde manZeeburg53 jaar
54828545Deborav.d.Woude4-8-1939Jong deCDiemen
43537Dinav.d.JohannaWoudeAlexander10-8-1868mazelenMarkensteeg 56ongehuwde man/vrouwZeeburg13 maand(en)
44432511Elisabethv.d.WoudeAlexander12-3-1883Markensteeg 7Congehuwde man/vrouwZeeburg5 jaar
54524298Ephraimv.d.Woude6-1-1937CDiemen
548741917Estherv.d.Woude12-12-1939PachCDiemen
506325350Garconv.d.Woude31-12-1925CMuiderberg
506505457Gersonv.d.Woude8-4-1926CMuiderberg
54475258Gompertv.d.Woude10-8-1936CDiemen
479581494Hannav.d.Woude18-5-1880Jong deCMuiderberg
470242550Hannav.d.Woude9-8-1850vervalo.m/v.huis 0HijmanMotBvrouw was weduweMuiderberg87 jaar
552923182Hannav.d.Woude6-4-1942LewitCDiemen
515921911Heintjev.d.Woude10-7-1938EMuiderberg
46189Hendrikjev.d.Woude20-8-1907Batavierstr. 3MozesAllegroCgehuwde vrouwZeeburg66 jaar
46238Hendrinav.d.Woude24-12-1907Raamgr. 16IsraelJong deCgehuwde vrouwZeeburg53 jaar
45996Israelv.d.WoudeGompert19-3-1906Batavierstr. 111Congehuwde man/vrouwZeeburg12 maand(en)
4526318203Izaakv.d.WoudePhilippus1-5-1892Markensteeg 6Congehuwde man/vrouwZeeburg3 maand(en)
50159P117Izaakv.d.Woude4-5-1919DMuiderberg
44541213Jacobusv.d.WoudeSalomon9-8-1883N.I.ziekenhuis 0Congehuwde man/vrouwZeeburg33 jaar
536031129Jeltjev.d.Woude27-12-1928Gr.Wittenb.str. 61MozesJosephusVeldmanBvrouw was weduweDiemen83 jaar
53400863Judithv.d.Woude14-2-1927Hond deADiemen
511936676Leentjev.d.Woude30-4-1933MeijerCMuiderberg
43897Levensloosv.d.WoudeA.3-6-1874Markensteeg 56ClevensloosZeeburg
44194Levensloosv.d.WoudeAlexanderJacob4-8-1879Markensteeg 6levensloosZeeburg
507235676Leviev.d.Woude20-1-1927CMuiderberg
510296990Louisv.d.WoudeIzaakHenrietteKukenheim17-4-1931G.Florisstr. 10Congehuwde man/vrouwMuiderberg27 jaar
519403532Louisev.d.SusannaWoude4-11-1942JoostenEMuiderberg
518623158Machielv.d.Woude25-1-1942EMuiderberg
539232364Meijerv.d.Woude3-7-1931Sumatrastr. 140AnnaNoachBgehuwde manDiemen28 jaar
466261518Mietjev.d.IsaacWoude28-5-1837BMuiderberg
457712821Mietjev.d.Woude3-9-1903Nw.Hoogstr. 3JesaiasGlas v.d.Cgehuwde vrouwZeeburg27 jaar
42607Rebeccav.d.WoudeMarcus30-4-1855stuipiesUilenb.str. 142Bongehuwde man/vrouwZeeburg7 maand(en)
533317937Rosalinav.d.Woudeof 2722-4-1926SchenkkanADiemen
4489081Salomonv.d.Woude1-2-1888N.I.ziekenhuis 0Cgehuwde manZeeburg38 jaar
46310Salomonv.d.WoudeMarcusEstherBolle30-8-1912L.Houtstr. 34Congehuwde man/vrouwZeeburg5 maand(en)
533891136Sarav.d.Woude17-1-1927Jong deBDiemen
485992430Sarav.d.Woude25-1-1893MouwesCMuiderberg
446441259Schoontjev.d.WoudeGarcon21-7-1884K.Koningstr. 5Congehuwde man/vrouwZeeburg4 jaar
41903Schoontjev.d.Woude24-10-1846borstkwaalMarken 73EliasKrampBgehuwde vrouwZeeburg63 jaar
518961120Simonv.d.Woude11-5-1942EMuiderberg
4852222132Vroukjev.d.Woude2-7-1891BroekhuijzenCMuiderberg
515175287LouisHeinWoude v.d.8-9-1937CMuiderberg
46072Abrahamv.d.Wouden18-11-1906Wolvega 0Cgehuwde manZeeburg68 jaar
50168R103Evav.d.Wouden6-7-1919Thijn v.Dgehuwde vrouwMuiderberg
54504453Jaantjev.d.Wouden24-11-1936CDiemen
46273Metjev.d.WoudenMachielMietjeBalance la25-3-1912krankzinniggesticht 0SalomonAbrahamThijn v.Cvrouw was weduweZeeburg62 jaar
4693122113AbrahamLevieWoudhuijsen14-12-1847vervalVlooienb.gr. 7Bgehuwde manMuiderberg64 jaar
42741Abraham<