Circumcision register of Mohel Ja'akov ben Sjemoe'el Jitschak Pinchas

    Search table for text:     

Nr.Name child (Heb.)Name childName fatherName motherLocationDate of birthDate circumc. (Heb.)Date circumc.SandakRemarks
2AbrahamZwiGeffen00-09-1800Wo 4 Tisjri 556124-09-1800Valk ben Naftali
3JitschakJehoedaDen Bosch00-02-1801Do 7 Adar 556119-02-1801Tswi Hersj Sjmoe'elTswi Hersj woonde in Vierlingsbeek
4JisjajaJosephMaasbommel00-04-1801Zo Rosj Chodesj Ijar 556112-04-1801Sjemoe'el ben Jitschak Pinchas = Samuel van Osten
5SjimsjonJa'akov ha- LeviDen Bosch00.06.1801WO 20 Tammoez 556101-07-1891Sjemoe'el ben Jitschak Pinchas - Samuel van Osten
6EliElisas David de VriesDavid EliasEva Manuels LeibowitzDen Bosch00-07-1801Wo 19 Menachem Av 5561 29-07-1801David ben Sjemoe'el
7Op deze registratie is blanco papier geplakt Echter op een vel papier staat als no.6 door een ander dan de mohel, het navolgende genoteerd: Op den zesde dag der week, vrijdag den tweeden dag van het Harnousfeest in den jare 5562, heb ik besneden aan het kind Salomon Meijerszoon in 's-Hertogenbosch, uitgezonderd hij is volkomen als besneden geboren, ikheb dus niets aan hem gedaan als eenige druppelen bloedvan hem afgelaten en zijne Peetoom was Elias Galdere en na eenige weken heb ik het kind aan eenige bekwame besnijders getoond, welke het volkomen goedkeurden.
8ZeligMeir BerlinerDen Bosch00-11-1802Do 28 Kislev03-12-1802Sjim'on Vecht
9SjemajaJehoedaMaashees00-03-1802Wo 13 Adar 2 556217-03-1802zijn vader
10Sjelomo Salomon SeijffersSjemaja - Meijer SalomonDen Bosch00-03-1802Vrij Sjoesjan Poerim 5562 1802-03-19Elias van Halderen
11ChaimHeijman KoetserMeijer DavidTraatjeDen Bosch00-07-1802Do 22 Tammoez 556222-7-1802zijn vader
12JitschakIsaac Samuel van VeenSamuel LeviEngelina WolfsUden22-06-1802Ma 26 Tammoez 556226-07-1802Avraham ben Nathan uit Arnhem
13ItsikIsak Joseph LevisonJoseph IsakLith00-04-1803Vrij 14 Ijar 556306-05-1803Zalmen ben Jehoeda
14ElijahoeElias van GelderenEphraimElizabeth (Betje) Jacobs PhilipsTiel26-05-1803Do 12 Siwan 556312-06-1803Sjlomo Leeuwe
15AharonAron HartogAvraham ha-Cohen, Abraham (Elias) KoopmanJohanna (Jentele, Jeanne) MendelsGennep03-06-1803Vrij 20 Siwan 556310-06-1803Leib Kral
16N.NMarcusDen Bosch00-11-1803Ma 13 Kislev 180328-11-1803Hersj ben Elijahoe
17MosjeMozes HarpmanJisjaja, Jesaias AndriesCulemborg00-04-1804Zo 11 Ijar 556422-04-1804Jisjaja zijjn vader
18AvrahamAbraham Joseph de VriesJoeph AronHeintje MarcusGennep00-06-1804Wo 25 Tammoez 556404-07-1804Sjim'on ben Aharon
19JosefDavid ha-LeviGoch00-03-1805Wo 27 Adar 2 556527-03-1805Jitschak ben Ja'akov ha-Levi
20FeiwelPhilip van GelderenEfraimElizabeth (Betje) Jacobs PhilipsTiel12-04-1805Wo de vierde dag van Chol Hamo'ed Pesach 556417-04-1805Baroech Dressel
21JehoedaLouis HijmansGodschalkHendrina MosesTiel03-06-1805Ma 13 Siewan 556510-06-1805N.N.
22Sjim'onSimon van ZwanenbergAvraham, Abraham NathanJudith Isaak van der WielenHeesch00-00-1805 5565N.N.
23Avie'zerAizekTiel00-00-180555651805Mordechai Swelheim