• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesDeventer v. 1.2

  Family page
  Mozes Levie Hartz, son of Levie Hartz and Aaltje van Mentz
  Married 29 Apr 1874 Harderwijk to:
  Kaatje Cohen, daughter of Jodik Cohen and Martha Brandes
  1) Alex Hartz, alias: Alexander Haertz, birth 23 Jun 1883 Harderwijk, died 14 May 1943 Sobibor, Polen, occupation: Handelsreiziger, voorheen bakker
  Zat in het bestuur van de Joodse gemeente te Deventer

  Gift '38 5,-
  Actie'39 5,-
  Actie juli '40 50,-
  Actie '41 vlgs. Richtlijnen 62,5- (juli - sept.)
  Bijdragen '42 - '43 Tweede heffing voor 42/43: 5,20

  Alex Hartz - "Over de Nieuwstraat gesproken" (Deventer 1979) p. 27: Nieuwstraat 57 (huidig nummer) vanaf 1886 de bakkerij van J. Elte, werd voor 1910 overgenomen door J. Nihom en die deed de bakkerij in 1910 weer over aan zijn schoonzoon Alex Har tz. A. Hartz, Nieuwstraat 28, uit de administratie is in 1942 door de Joodse Raad in Amsterdam aangeslagen voor 62,50. Hij staat in de adressengids van 1938/39 vermeld als 'zonder beroep' op Nieuwstraat 28, terwijl Fa. A. Hartz, bakkerij, vermel d staat op Nieuwstraat 38-40. Hčartz was met de bakkerij gestopt, maar blijkbaar is de bakkerij onder zijn naam voortgezet.

  Van Baalen heeft het over bakker Hartz in de Nieuwstraat, bekend om zijn 'galletjes' (een soort broodjes met knapperige korst) (p. 79).

  Firma Hartz maakte Deventer Koek ORT. In NIW 8-10-1919.

  Alex was bestuurslid Ver. Gemiloes Gasodiem tot 1930. Zie NIW.
  -
  Hij werd "na een harde strijd" gekozen tot kerkeraadslid in 1931. Een foto van hem verscheen in het NIW 9-1-1931 ter gelegenheid daarvan.

  Hij was donateur van de Joodsche Deventer Jeugdvereniging Tikwas Jisroeil. Zoon Moos was lid en voorzitter in 1938. Op dat moment had de vereniging 44 leden en 68 donateurs.

  Hij was lid van de kerkenraad en beheerder van de begraafplaats. (1942).

  Op 15 juni 1941 wordt de Kiezerslijst wordt vastgesteld: ze bevat de namen van 175 kiezers en 115 verkiesbaren. De heren Hartz en Van Spiegel zijn aan de beurt om periodiek af te treden als leden van de kerkenraad. In de synagoge zal op 2 augustu s de verkiezing afgekondigd worden, de kandidaatstelling is op 10 augustus, de eventuele verkiezing op 24 augustus en de eventuele herstemming op 31 augustus.
  -
  Tijdens een kerkenraadsvergadering van de NIG op 7-12-1941 ontstaat er een discussie over de veelvuldige absentie van M.S. van Spiegel. Hartz wild hem om die reden ontslaan. H. Gelder oordeelt wat milder: er zij er zovelen vertrokken en Van Spiege l blijft langer weg dan anderen vanwege zijn moeder (wat is er precies gaande?). Hij vindt wel dat het geld dat aan Van Spiegels invaller Frankfort betaald wordt, moet worden ingehouden op Van Spiegels traktement.
  -
  Tijdens een vergadering van het kerkbestuur op 8 maart 1942 in de grote gemeentezaal is Hartz behalve als lid van de kerkenraad ook aanwezig namens de mannenvereniging Gemiloes Chasodiem. Er zijn problemen voor het begrafeniswezen gerezen door maa tregelen van de bezetter tegen de niet-commerciele verenigingen.

  Er wordt voorgesteld A. Hartz en zijn zoon M. Hčartz te benoemen tot bruidegom der wet voor het aanstaande Simchat Thorafeest. A. Hartz wil dat wel maar hij vraagt zich af of zijn zoon tot een dergelijke functie bereid is onder de huidige omstandi gheden. De voorzitter wil echter toch graag dat de heer Hartz zijn invloed bij zijn zoon aanwendt. (Kerkenraadsvergadering in sept. 1942)

  Kerkenraadsvergadering op 25 okt. 1942: Een schrijven van Max Bolle waarin hij stelt dat het kerkbestuur gerechtigd is over het geld van de geures [?] te beschikken. Na ontbinding daarvan stortte Hartz [hij was dus penningmeester] de gelde n op de Sallandse Bank. De bevoegdheden van de geures gingen naar het kerkbestuur en zij moet ook de uitgaven behartigen.

  Documentatie: Alex Hartz staat op een foto uit 1932 ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de synagoge (vB p. 56)
  Aank. A. Hartz gaat stoppen als bestuurslid Gemiloes Gasodiem in NIW 15-8-1930:
  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010858630%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0144;
  Bericht dat firma Hartz proefje Deventer Koek ORT heeft toegezonden, in NIW 8-10-1919:
  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010859752%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0057;
  Place (family): Deventer, Nieuwstraat 34, Nieuwstraat 28 (nu 71, boven voormalige fotozaak Rutgers, Deventer naar Vught, Westerbork (barak 58), Sobibor (info Westerbork)
  Married 23 Nov 1910 Deventer to:
  Eliza Nihom, alias: Wies, birth 6 Jan 1879 Meppel, died 14 May 1943 Sobibor, Polen, daughter of Izak Nihom and Sophia van Buuren
  Huisgenoten (apart ingevoerd behalve Rudolf Erich Schoen):
  Samuel Godschalk (02-02-1900 Rotterdam)
  Hartog Kahn (06-01-1900 Hoogeven), broodbakker
  Ida Seijffers (24-09-1895 Den Bos)
  Jacob Santilhano (06-12-1903 Amsterdam), bakker
  Mozes van Duren (15-04-1900 Rotterdam), bakker
  Adolph Alexander Winter (07-10-1893 Arnhem), bakker
  Ettie de Levie (12-08-1906 Groningen), dienstbode
  Levie Hoed (14-07-1907 Amsterdam), bakker
  Eleazar Elburg (04-05-1902 Hilversum), banketbakker
  Sara Schaap (27-03-1909 Hilversum)
  David Hartog Cohen (22-08-1912 Gorredijk), bakker
  David Wolff (17-05-1909 Meppel), magazijnbediende
  Samuel Wijler (09-07-1908 Lochem), kantoorbediende
  Rudolf Erich Schoen (04-04-1910 Stettin)
  Izak Nihom (20-04-1955 Nijkerk), schoonvader
  Abraham Aussen (28-10-1891 Steenderen), bakker
  Hendrika Elburg (25-2-1906 Hilversum), dienstbode

  Documentatie: foto van 1936 van een afscheidsmaal ter ere van L. Koppels (vB p. 114) Alex Hartz met gezin op foto blz 107
  Advertentie 'Versch brood' In het Propagandablad 1912 Afdeling VvVK (Vereniging voor Vrouwenkiesrecht) . Deventer jaarboek 2000 blz 16. Over geneologie Nihom: http://www.mijn-afkomst.nl/Trompetter.shtml
  Main index A-Z