• menu▼        
 • contact us
 • Family Tree CollectionMain index A-Z Total index Index and families! Names Index placesDeventer v. 1.2

  Family page
  Hartog Jacob Oostra, birth 12 Mar 1840 Groningen, occupation: Onderwijzer Joodse school, voorzanger, son of Jacob Hartogs Oostra and Hinderkje Akker
  Voorzanger joodse gemeente in Deventer van 1876-1890 voor een salaris van 850 gulden per jaar. Hij kwam uit Hoogezand. Hij volgde B. Frank op werd op zijn beurt opgevolgd door H. Vleeschhouwer.

  Ook onderwijzer Joodse school vanaf 1888. Naaste collega van Heilbron, die al in dienst was van de Joodse Gemeente als onderwijzer. Oostra was veel minder streng en daardoor meer geliefd. Hij vertelde o.a. mosjeltjes. Alleen zijn stemgeluid was ni et goed en daarom werd er actie ondernomen om hem te ontslaan. Vijfentwinig handtekeningen voor ontslag, dertig tegen: hij mocht blijven.

  Documentatie:
  foto van H. Oostra in NIW tbv 40-jarig bestaan synagoge in 1932:

  Ingezonden brief 3-1-1878 van H. Oostra met ontzegging schoolmiddag bij niet betalen van lesgeld( in NIW 1961

  Married 25 Aug 1868 Hoogezand to:
  Marianne Vles, birth Zutphen, died 16 Dec 1908 Deventer, occupation: Naaister, daughter of Abraham Simon Vles and Sara David Hamburg
  Documentatie: Kol Hakehilla 5/64; foto's grafstenen Hartog Oostra (nr. 180) en Marianne Oostra-Vles (nr. 179) in EHC;

  Bericht van dank na overlijden zoon Abraham door H. Oostra in NIW 31-5-1895
  1) Jacob Oostra, birth 23 Jun 1869 Hoogezand, occupation: Geneesheer
  Married 26 Jan 1897 Amsterdam to:
  Sara Henriette Joachimsthal, birth Amsterdam, daughter of Emanuel Joachimsthal and Rebecca Willing
  2) Saartje Oostra, birth 17 Apr 1871 Hoogezand, died 25 Jan 1943 Auschwitz, Polen
  (divorced) to:
  Mozes Pach, birth 22 Sep 1873 Amsterdam, died 12 Nov 1942 Leusden (Kamp Amersfoort), occupation: Koopman, Directeur NV, son of Isaac Pach and Gracia Baruch
  Mozes was gemeenteraadslid in Deventer van 1901-1903. (Dus niet van de Joodse Gemeente!) (Bron: boek Ied Erdtsieck p. 71).

  Directeur NV 't Raedthuys, Maatschappij voor het drijven van agentuur-, commissie-, en uitgeverszaken, Herengracht 129, Amsterdam.
  3) Abraham Oostra, birth 7 Apr 1873 Hoogezand, died 8 May 1895 Deventer
  4) Henriette Oostra, birth 19 Oct 1875 Hoogezand, died 5 Aug 1934 Deventer
  Mevr. H. de Vries-Oostra stond in 1923 op kandidatenlijst Vrije democraten in Deventer voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
  Place (family): Deventer, Nieuwe Markt 24, Brink 44, Sinthenstraat 25
  Married 4 Jun 1903 Deventer to:
  Simon de Vries, birth 29 Jan 1877 Winschoten, died 2 May 1942 Buchenwald, Duitsland, occupation: Rabbijn, assurantieleningen, makelaar, son of Salomon de Vries and Martha Frankforter
  Actie juli '40 20,-
  Actie '41 vlgs. Richtlijnen Geen bijdrage
  Bijdragen '42 - '43 Onvermogen

  Simon de Vries kwam uit Amsterdam.

  Hij was in 1897 kerkeraadslid van joodse gemeente Deventer en was voorzanger van de joodse gemeente van 1899-1919. Hij was erbij bij het 25-jarig bestaan synagoge in 1917. Hij volgde H. Vleeschhouwer op werd op zijn beurt opgevolgd door L. Roeper.

  In 1912 had Simon een adv. gezet in het NIW waarin hij als Rabbijn-Hoofdonderwijzer ikv Opvoeding-onderwijs mogelijkheid biedt om jongelieden te plaatsen, met bijzondere aandacht voor achterlijken (in NIW 28-6-1912).

  Simon was commissielid van Joodse Territorialistische Organisatie (JTO), afd. Deventer. Deze hield vergadering in 1908 (NIW 10-4-1908).

  Simon de Vries moet al in 1941 gearresteerd of ondergedoken geweest zijn, want zijn vrouw stond als gezinshoofd op de bijdragelijsten van de Joodse Raad vermeld in 1941 en 1942. Eind 1942 bleek zij intussen naar Amsterdam vertrokken te zijn.

  http://www.communityjoodsmonument.nl/person/216155/nl

  Hij kwam in 1897 uit Amsterdam en werd kerkeraadslid van joodse gemeente Deventer en was voorzanger van de joodse gemeente van 1899-1919.

  In 1912 boodt Simon als Rabbijn-Hoofdonderwijzer in het kader van opvoeding-onderwijs de mogelijkheid om jongelieden bij hem thuis te plaatsen, met bijzondere aandacht voor geestelijk gehandicapten.

  Documentatie:
  Benoeming S. de Vries als voorzanger en leraar in Deventer, in NIW 13-10-1899:
  Adv. waarin S. de Vies als Rabbijn-Hoofdonderwijzer ikv Opvoeding-onderwijs mogelijkheid biedt om jongelieden te plaatsen, met bijzondere aandacht voor geestelijk gehandicapten, in NIW 28-6-1912:

  Verslag vergadering in 1908 van Joodse Territorialistische Organisatie (JTO), afd. Deventer, waar S. de Vries genoemd wordt als commissielid, zie NIW 10-4-1908

  Marianne, Hartog en Salomon waren lid van de Joodsche Deventer Jeugdvereniging Tikwas Jisroeil.

  Verdere huisgenoten:
  Eljakim Ricardo (broer van David Ricardo, echtgenoot van Martha)

  Heijman Jacob Gans, geb. 9-8-1916 in Amsterdam
  In Deventer van Sep tot Nov 1925 uit Amsterdam

  Sara Johanna Cohen, geb. 3-11-1899 in Rotterdam, overl. 30-9-1942 in Auschwitz, Polen
  1/33 uit Rotterdam naar Deventer
  8/33 naar kaart J. Blokker

  Veel niet-Joodse dienstbodes

  Documentatie:
  Documentatie: in het EHC bevindt zich een foto van een grafsteen van een Simon de Vries (nr. 157), zonder sterfdatum; waarschijnlijk gaat het hier om een andere Simon de Vries. Grafsteen van Henričette de Vries-Oostra (no. 350) op de joodse begraa fplaats te Deventer
  5) Isidor Oostra, birth 26 Mar 1878 Deventer, occupation: Handelsagent
  Married 6 Mar 1907 Amsterdam to:
  Clara Rudelsheim, birth 15 Jan 1878 Amsterdam, died 11 Apr 1954 Amsterdam, daughter of Zadok Rudelsheim and Marianne Drukker
  Main index A-Z