Circumcisions Jacov Pinchas, View record [ INDX: 7 ]
INDX
Remarks
Op deze registratie is blanco papier geplakt
Echter op een vel papier staat als no.6 door een ander dan de mohel, het navolgende genoteerd: Op den zesde dag der week, vrijdag den tweeden dag van het Harnousfeest in den jare 5562, heb ik besneden aan het kind Salomon Meijerszoon in 's-Hertogenbosch, uitgezonderd hij is volkomen als besneden geboren, ikheb dus niets aan hem gedaan als eenige druppelen bloedvan hem afgelaten en zijne Peetoom was Elias Galdere en na eenige weken heb ik het kind aan eenige bekwame besnijders getoond, welke het volkomen goedkeurden. 
Back to list
Copyright © 2006-2016, Amoetat Akevoth (Traces) registered amoeta in Israel. All Rights Reserved.