Circumcisions Jacov Pinchas

Page 1 of 2
INDX Name child (Hebr.) Name child Name father Name mother Location Date of birth Circumc.date (Hebr.) Circumc.date Godfather/Sandak Remarks
2 Abraham Zwi Geffen 1800/09/00 Wo 4 Tisjri 5561 1800/09/24 Valk ben Naftali
3 Jitschak Jehoeda Den Bosch 1801/02/00 Do 7 Adar 5561 1801/02/19 Tswi Hersj Sjmoe'el Tswi Hersj woonde in Vierlingsbeek
4 Jisjaja Joseph Maasbommel 1801/04/00 Zo Rosj Chodesj Ijar 5561 1801/04/12 Sjemoe'el ben Jitschak Pinchas = Samuel van Osten
5 Sjimsjon Ja'akov ha- Levi Den Bosch WO 20 Tammoez 5561 1891/07/01 Sjemoe'el ben Jitschak Pinchas - Samuel van Osten
6 Eli Elisas David de Vries David Elias Eva Manuels Leibowitz Den Bosch 1801/07/00 Wo 19 Menachem Av 5561 1801/07/29 David ben Sjemoe'el
7 Op deze registratie is blanco papier geplakt
Echter op een vel papier staat als no.6 door een ander dan de mohel, het navolgende genoteerd: Op den zesde dag der week, vrijdag den tweeden dag van het Harnousfeest in den jare 5562, heb ik besneden aan het kind Salomon Meijerszoon in 's-Hertogenbosch, uitgezonderd hij is volkomen als besneden geboren, ikheb dus niets aan hem gedaan als eenige druppelen bloedvan hem afgelaten en zijne Peetoom was Elias Galdere en na eenige weken heb ik het kind aan eenige bekwame besnijders getoond, welke het volkomen goedkeurden.
8 Zelig Meir Berliner Den Bosch 1802/11/00 Do 28 Kislev 1802/12/03 Sjim'on Vecht
9 Sjemaja Jehoeda Maashees 1802/03/00 Wo 13 Adar 2 5562 1802/03/17 zijn vader
10 Sjelomo Salomon Seijffers Sjemaja - Meijer Salomon Den Bosch 1802/03/00 Vrij Sjoesjan Poerim 5562 Elias van Halderen
11 Chaim Heijman Koetser Meijer David Traatje Den Bosch 1802/07/00 Do 22 Tammoez 5562 1802/07/22 zijn vader
12 Jitschak Isaac Samuel van Veen Samuel Levi Engelina Wolfs Uden 1802/06/22 Ma 26 Tammoez 5562 1802/07/26 Avraham ben Nathan uit Arnhem
13 Itsik Isak Joseph Levison Joseph Isak Lith 1803/04/00 Vrij 14 Ijar 5563 1803/05/06 Zalmen ben Jehoeda
14 Elijahoe Elias van Gelderen Ephraim Elizabeth (Betje) Jacobs Philips Tiel 1803/05/26 Do 12 Siwan 5563 1803/06/12 Sjlomo Leeuwe
15 Aharon Aron Hartog Avraham ha-Cohen, Abraham (Elias) Koopman Johanna (Jentele, Jeanne) Mendels Gennep 1803/06/03 Vrij 20 Siwan 5563 1803/06/10 Leib Kral
16 N.N Marcus Den Bosch 1803/11/00 Ma 13 Kislev 1803 1803/11/28 Hersj ben Elijahoe
17 Mosje Mozes Harpman Jisjaja, Jesaias Andries Culemborg 1804/04/00 Zo 11 Ijar 5564 1804/04/22 Jisjaja zijjn vader
18 Avraham Abraham Joseph de Vries Joeph Aron Heintje Marcus Gennep 1804/06/00 Wo 25 Tammoez 5564 1804/07/04 Sjim'on ben Aharon
19 Josef David ha-Levi Goch 1805/03/00 Wo 27 Adar 2 5565 1805/03/27 Jitschak ben Ja'akov ha-Levi
20 Feiwel Philip van Gelderen Efraim Elizabeth (Betje) Jacobs Philips Tiel 1805/04/12 Wo de vierde dag van Chol Hamo'ed Pesach 5564 1805/04/17 Baroech Dressel
21 Jehoeda Louis Hijmans Godschalk Hendrina Moses Tiel 1805/06/03 Ma 13 Siewan 5565 1805/06/10 N.N.
Copyright © 2006-2016, Amoetat Akevoth (Traces) registered amoeta in Israel. All Rights Reserved.